» Dorota Kosko | Źródło: The Guardian

Z badań YouGov, które przeprowadzono na zlecenie Kampanii Przeciw Antysemityzmowi (CAA) wynika, że prawie połowa Brytyjczyków zgadza się z co najmniej jedną antysemicką opinią.

________________________________________________________________________________________________

Jeden na ośmiu ankietowanych uważa, że Żydzi wykorzystują fakt Holokaustu do zyskania sympatii, a 25% wyraża pogląd, iż Żydzi znacznie bardziej niż Brytyjczycy kultywują pogoń za pieniądzem.

17 % brytyjskich respondentów uważa, że Żydzi mają się za lepszych od innych i posiadają za dużo władzy w mediach. Wśród ankietowanych 11 % uznało, że Żydzi są mniej uczciwi w interesach niż inni ludzie.

Badania zostały przeprowadzone w dniach 21 grudnia- 6 stycznia na próbie 3411 pełnoletnich Brytyjczyków.

Liczba ataków antysemickich w ubiegłym roku była największa w ciągu 3 ostatnich dekad i wzrosła o 36 %.

Badania przeprowadzone wśród Żydów mieszkających w Wielkiej Brytanii pokazały negatywne nastroje wśród żydowskich respondentów. Aż 54% z ankietowanych uznało, że nie widzi tutaj swojej przyszłości, a 25% z nich zamierza opuścić kraj w ciągu dwóch lat.

Kampania Przeciw Antysemityzmowi (CAA) uznała, że jest to efekt zeszłotygodniowych zamachów terrorystycznych w Paryżu, w trakcie których zginęło 4 Żydów.

Sharing is caring!