Zmiany w dostępie do zasiłków – wyjaśnienie

Wielu Polaków w UK zaniepokojonych jest zapowiadanymi zmianami w dostępie obywateli innych krajów Unii Europejskiej do świadczeń socjalnych oraz ograniczeniem swobodnego przepływu. Oto wyjaśnienia Sekretarza do Spraw Europejskich polskiego MSZ w tej sprawie.

Redakcja „Twojego Sukcesu UK” otrzymała wiadomość z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. Jest to odpowiedź Konrada Szymańskiego, Sekretarza Stanu, Sekretarza do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych na pytanie Bogdana Borusewicza, Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zadane w dniu 7 kwietnia br. podczas rozpatrywania na 14. posiedzeniu Senatu Informacji Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu.

W przesłanej nam odpowiedzi czytamy między innymi:

1. W efekcie przyjętego porozumienia, Wielka Brytania będzie miała możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu bezpieczeństwa, który zakłada zawieszenie na cztery lata nieskładkowych świadczeń pracowniczych dla nowoprzybyłych obywateli UE. W ciągu wspomnianego, czteroletniego okresu, dostęp do tych świadczeń będzie stopniowo zwiększany, tak by uwzględniać coraz silniejszy związek pracownika z rynkiem pracy.

2. Prawa obywateli UK, którzy przebywają lub będą przebywać w Wielkiej Brytanii do momentu uruchomienia mechanizmu, nie ulegną zmianie.

3. Mechanizm ma objąć następujące trzy świadczenia:

a)     Working Tax Credit – świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych, które osiągają niskie dochody;

b)     Child Tax Credit – zależne od dochodu rodziny świadczenie dla osób wychowujących dzieci i młodzież uczącą się w pełnym wymiarze godzin;

c)     Housing Benefit – świadczenie, którego celem jest pomoc osobom o niskich dochodach w płaceniu rachunków za mieszkanie.

4.  Rząd Wielkiej Brytanii w bardzo ograniczony sposób przedstawia statystyki na temat narodowości osób pobierających powyższe świadczenia. Z dostępnych w tej chwili danych wynika, że Child Tax Credit i Working Tax Credit pobiera ok. 317 tys. rodzin obywateli państw UE, co stanowi ok. 6,8% wszystkich przyznanych świadczeń tego typu (dane z marca 2014 r.).

5. Zasady dostępu do pozostałych świadczeń, z których do tej pory korzystali obywatele UE, w tym Polacy, nie ulegną zmianie w wyniku wprowadzenia mechanizmu. Obejmują one całe spektrum świadczeń, w tym przede wszystkim świadczenia na dzieci (Child Benefit), dla osób bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), dla osób czasowo niezdolnych do pracy (Employment and Support Allowance)  oraz różne świadczenia dla osób o niskich dochodach (Income Support, Council Tax Reduction, Pension Support).

6. Mechanizm zostanie w praktyce zastosowany jedynie przez Wielką Brytanię. Jest to mechanizm jednorazowy, o wyjątkowym charakterze, zaprojektowany w odniesieniu od problemów zgłaszanych przez to państwo. W toku negocjacji podjęto kompromisową decyzję, że mechanizm będzie funkcjonował przez siedem lat.

7. Wprowadzenie mechanizmu bezpieczeństwa będzie wymagało zmian w Rozporządzeniu nr 492/2011 – prace w tym zakresie rozpoczną się po pozytywnym rozstrzygnięciu referendum ws. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE (przewidzianym na 23 czerwca br.)

Źródło | Twój Sukces

Twoj Sukces_150

DOBRA ZMIANA … TO KASZANA! ZRÓB DOBRĄ ZMIANĘ PO SWOJEMU! A NIE WEDŁUG WZORU PREZESA

Krok po kroku – Emigracja / Koszt £ 4.00 „Emigracja. Krok po kroku”, to gotowa instrukcja wyjazdu za granicę: przygotowanie do wylotu; lotnisko i taksówka; lista agencji pracy i pracodawców; wzór brytyjskiej aplikacji o pracę oraz cv; gdzie i jak szukać pokoju; najszybszy sposób – kontakty i telefony – na załatwienie niezbędnego ubezpieczenia, konta bankowego i przychodni oraz wszelkich formalności; a także lista najczęściej popełnianych błędów na podstawie życia codziennego na emigracji właśnie.

© Open Magazyn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POPULARNE TERAZ

INFORMACJE I BIZNES

OPINIE I PUBLICYSTYKA

STYL I KULTURA

/Autor

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w leczeniu nowotworów

Raka piersi co roku diagnozuje się u około 18 tys. Polek, z których 85 proc. udaje się wyleczyć. Dzięki nowoczesnym terapiom – obecnie nawet rak piersi z przerzutami może stać się chorobą przewlekłą. Podobnie jest w przypadku wielu innych typów nowotworów – choć liczba zachorowań rośnie, pojawiają się innowacyjne leki, które znacząco wydłużają życie chorych i poprawiają jego jakość.

Sharing is caring!