Wbrew temu co podają nam codziennie brytyjskie media to Niemcy a nie Wielka Brytania są najczęściej wybieranym krajem przez europejskich imigrantów.
Zgodnie z opublikowanymi właśnie danymi w 2012 roku blisko 30% imigrantów jako swój kraj docelowy wybiera Niemcy. Za atrakcyjną Zjednoczone Królestwo uznaje zaledwie 7% imigrujących.

___________________________________________________________________________________

W corocznie publikowanym zestawieniu International Migration Outlook, na pierwszym miejscu pośród krajów Unii Europejskiej znajdują się Niemcy. Tylko w tym kraju poziom imigracji wzrósł znacząco. Wśród innych krajów tradycyjnie popularnych wśród imigrantów takich jak Hiszpania, Włochy, Portugalia czy nawet USA poziom imigracji był niższy niż rok wcześniej.

Jeśli chodzi o migrację do Wielkiej Brytanii to w zeszłym tygodniu opublikowano dane mówiące, że imigracja netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 260 tysięcy osób. Jak zauważają komentatorzy to o 16 tysięcy osób więcej niż w roku kiedy Konserwatyści przejmowali władzę.

Według raportu International Migration Outlook w Wielkiej Brytanii żyje blisko 5 milionów cudzoziemców co stanowi około 8% całej populacji mieszkającej na Wyspach. Jedną czwartą imigrantów stanowią mieszkańcy pochodzący z krajów, które przystąpiły do UE po 2004 roku. Blisko połowa z nich pochodzi z Polski. Jak zauważają specjaliści rodowici Brytyjczycy znacznie częściej pozostają bez pracy i są gorzej wykształceni w porównaniu z imigrantami.

Źródło | Informacje 24

info24_logo

Sharing is caring!