» Przemysław Ozdowy | Źródło: www.t-online.de

Berlin – jak ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie liczba wniosków o azyl rośnie zgodnie z oczekiwaniami. W listopadzie ponad 22 000 osób poprosiło w Niemczech o azyl. To stanowi o 56 procent więcej niż w listopadzie 2013 r.

__________________________________________________________________________________________________________

W bieżącym roku, liczba wniosków o azyl wzrosła więc w sumie do prawie 181 500. Ponownie, jest to wzrost o 57 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Główne kraje pochodzenia osób ubiegających się o azyl w tym roku to Syria, Serbia, Erytrea, Afganistan i Irak, a następnie Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina.

Oczekuje się dalszego wzrostu aż do końca roku do pułapu całkowitych 200 000. W przyszłym roku władze oczekują dalszego wzrostu. Nawet teraz, liczba osób ubiegających się o azyl jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim: w 2013 roku 127 000 osób złożyło wniosek o azyl w Niemczech.

Wiele osób ubiegających się o azyl przyjechało do Niemiec w ostatnich miesiącach z Bałkanów, zgodnie z przewidywaniami rządu federalnego, ale nie jest to już wystarczający powód do azylu. Od początku listopada zostało zmienione obowiązujące prawo zgodnie z którym, kraje takie jak: Serbia, Macedonia oraz Bośnia i Hercegowina zostały sklasyfikowane jako „bezpieczne kraje pochodzenia”. Przyjezdni szukający ochrony z pozostałych krajów mogą jej nie uzyskać i w łatwy sposób zawróceni z powrotem do ojczyzny.

Sharing is caring!