KONSULTACJE ZA DARMO.

ZADZWOŃ: 07376113696

ZADZWOŃ: 07376110214

Darmowa konsultacja. Aby uzyskać niezbędne informacje wystarczy skontaktować się z naszymi pracownikami. Dla naszych klientów jesteśmy dostępni niemal w każdym zakątku Anglii i Szkocji. Zapraszamy!

Zobacz na jakie choroby można się zabezpieczyć, dlaczego warto mieć zabezpieczenie dochodu jak również polisę na życie.

» UBEZPIECZENIE DOCHODU?

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie to w Wielkiej Brytanii jest najczęściej wypłacane z następujących powodów:

» Urazy i złamania (np. złamana noga, zwichnięta ręka, uszkodzenie kręgów szyjnych, przepuklina)
» Zaburzenia układu pokarmowego (np. zapalenie wyrostka, kamica nerkowa, choroby jelit)
» Uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe (np. zerwanie ścięgna Achillesa, bóle stawów)
» Problemy z kręgosłupem (np. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa)
» Infekcje (np. angina, zapalenie płuc, zatrucie pokarmowe)
» Choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, udar)
» Problemy psychiczne (np. depresja, stany lękowe)
» Problemy z oddychaniem (np. astma, POHP)
» Nowotwory (np. rak trzustki, przełyku, płuc)
» Choroby skóry (np. ropowica, czerniak)

» DLACZEGO POLISA NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie w UK (znane także pod nazwą: Life Assurance, Life Insurance, Polisa na życie Life Cover) – to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich. Przez „bliskich” rozumie się osoby (lub osobę) wskazane przez ubezpieczonego w polisie, którym zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego (posiadacza polisy na życie).

Dzięki temu ubezpieczony ma pewność, iż bliskie mu osoby łatwiej zniosą jego odejście, ponieważ będą miały środki finansowe nie tylko na godne życie, ale również będzie je stać na, np.:

» transport zwłok do Polski,
» wyprawienie pochówku w Wielkiej Brytanii,
» dalszą spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego,
» spłatę pozostałych zobowiązań (telefon, Internet, czynsz, podatki, kablówka itd.).

» LISTA CHORÓB KRYTYCZNYCH

Lista chorób krytycznych zawarta w polisie może różnić się w zależności od ubezpieczyciela zarówno liczbą jak i zakresem. Najczęściej pojawiającymi się chorobami w polisach od chorób krytycznych są: 

» choroba Alzheimera,
» Creutzfeldta-Jakoba (CJD),
» Parkinsona,
» choroba neuronu ruchowego oraz terminalna,
» nowotwór łagodny ośrodkowego układu nerwowego,
» zapalenie opon mózgowych,
» operacja aorty wieńcowej,
» pomostowanie tętnicy wieńcowej,
» wymiana lub naprawa zastawki serca,
» transplantacja organu głównego, mastektomia z DCIS,
» operacja na otwartym sercu, usunięcie gałki ocznej,
» niedokrwistość plastyczna, kardiomiopatia,
» niewydolność nerek,
» niewydolność wątroby,
» stwardnienie rozsiane,
» zanik wieloukładowy,
» postępujące porażenie nadjądrowe,
» niewydolność oddechowa,
» udar mózgu,
» nadciśnienie płucne,
» toczeń rumieniowaty układowy,
» ślepota,
» głuchota,
» demencja,
» zapalenie mózgu,
» atak serca,
» zarażenie wirusem HIV,
» utrata kończyn,
» utrata mowy,
» paraliż kończyny,
» oparzenia trzeciego stopnia,
» całkowita i trwała niepełnosprawność,
» urazowe uszkodzenie głowy,
» Bakteryjne zapalenie opon mózgowych,
» Łagodny guz mózgu,
» Łagodny guz rdzenia kręgowego,
» Ślepota – stała i nieodwracalna,
» Zatrzymanie akcji serca,
» Kardiomiopatia,
» Śpiączka,
» Wymiana lub naprawa zastawki serca,
» Operacja serca,
» Atak serca,
» Niewydolność nerek,
» Niewydolność wątroby,
» Utrata rąk lub stóp,
» Utrata niezależności,
» Utrata mowy,
» Choroba płuc,
» Przeszczep narządu głównego,
» Choroba neuronów ruchowych,
» Paraliż kończyn,
» Udar mózgu,
» Oparzenia III stopnia,
» Tętniak mózgu lub kręgosłupa,
» Anus,
» Przewody żółciowe,
» Piersi,
» Szyjka macicy,
» Okrężnica i odbytnica,
» Woreczek żółciowy,
» Krtań,
» Płuca i oskrzela,
» Przełyk,
» Jajnik,
» Trzustka,
» Prostata,
» Żołądek,
» Jądro,
» Pęcherz moczowy,
» Macica,
» Pochwa,
» Inne nowotwory in situ,
» Rak skóry (bez czerniaka),
» Porażenie mózgowe,
» Cukrzyca dziecięca Typ 1,
» Mukowiscydoza,
» Zespół Downa,
» Dystrofia mięśniowa,
» Rozszczep kręgosłupa,

PROFIT TREE – BIURO

33 Dalmarnock Rd
G40 4LA GLASGOW
Profit Tree Biuro 104

profittree-logo

Profit Tree Limited | Profit Tree Ltd FRN 575562 is Registered Introducer of directly authorised and regulated firm Profit Tree Finance Ltd FRN 553266 / 1st Floor, 96-98 King Street, Hammersmith, London, W6 0QW / Company No. 07309754, www.profittree.co.uk, Tel. 02071833604, office@profittree.co.uk

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW

UBEZPIECZENIE W SZKOCJI

Czy kiedykolwiek myślałeś z czego będziesz żył gdy stracisz zdolność do pracy? Na jak długo starczą Twoje oszczędności? Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie od utraty dochodów.

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku. Ubezpieczyciel będzie nam wówczas wypłacał umówioną comiesięczną kwotę (prywatną rentę), aż odzyskamy zdolność do pracy. Dzięki temu ubezpieczeniu będziemy mogli dochodzić do zdrowia, nie martwiąc się o pieniądze – nie martwiąc się o nadchodzące wydatki.

Ubezpieczenie to w Wielkiej Brytanii jest najczęściej wypłacane z następujących powodów:

 • Urazy i złamania (np. złamana noga, zwichnięta ręka, uszkodzenie kręgów szyjnych, przepuklina)
 • Zaburzenia układu pokarmowego (np. zapalenie wyrostka, kamica nerkowa, choroby jelit)
 • Uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe (np. zerwanie ścięgna Achillesa, bóle stawów)
 • Problemy z kręgosłupem (np. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa)
 • Infekcje (np. angina, zapalenie płuc, zatrucie pokarmowe)
 • Choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, udar)
 • Problemy psychiczne (np. depresja, stany lękowe)
 • Problemy z oddychaniem (np. astma, POHP)
 • Nowotwory (np. rak trzustki, przełyku, płuc)
 • Choroby skóry (np. ropowica, czerniak)

Zabezpieczenie dochodu jest elastyczne i oparte na indywidualnych potrzebach ubezpieczonego, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Polisa z reguły jednak nie wypłaca więcej niż 70% regularnego dochodu ubezpieczonego, ale za to wypłacana jest co miesiąc – aż ubezpieczony będzie mógł wrócić do pracy. Polisa zatem, może stanowić solidne oparcie dla rodzinnego budżetu w sytuacjach kryzysowych.

Na rynku brytyjskim rozróżniamy zabezpieczenia krótkotrwałe (maksymalnie 2 letnie) i długotrwałe (renta) – gdzie ciągłość wypłaty świadczeń trwa do osiągnięcia wieku emerytalnego lub maksymalnie 70 roku życia. Innymi słowy, dla zabezpieczenia krótkotrwałego, odszkodowanie może być wypłacane do momentu, aż ubezpieczony będzie mógł wrócić do pracy, a niezdolność do niej nie może jednak trwać dłużej niż przez dwa lata. W zabezpieczeniu długotrwałym natomiast, mamy do czynienia z rentą wypłacaną nawet przez kilkadziesiąt lat.

Korzyści wynikające z polisy Od Utraty Dochodów (Permanent Health):

 • Ochrona finansowa na czas choroby/urazu
 • Comiesięczna wypłata odszkodowania
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Niezależność finansowa
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka ubezpieczenia IP (Income Protection), porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zarobki i swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 07376113696

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

UBEZPIECZENIE W SZKOCJI

Niestety, nie można ustrzec się ciężkiej lub nieuleczalnej choroby można jednak złagodzić jej skutki. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie od chorób krytycznych.

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

Ubezpieczenie od chorób krytycznych (z ang. Critical Illness Cover, w skrócie CIC) chroni finanse ubezpieczonego i jego bliskich przed skutkami ciężkich, często nieuleczalnych, chorób i ich powikłań. Polisa ta zabezpiecza m.in. przed schorzeniami, takimi jak: nowotwór, atak serca, wylew, choroba wieńcowa wymagająca operacji, przeszczep organu, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, oparzenie trzeciego stopnia, choroba Parkinsona i Alzheimera, utrata wzroku lub słuchu. W ofercie znajduje się ponad 60 najczęściej spotykanych chorób oraz powikłań.

W przypadku diagnozy ciężkiej choroby, ubezpieczyciel wypłaci określone w polisie odszkodowanie.

Odszkodowanie, czyli suma ubezpieczenia (kwota na jaką jest się ubezpieczonym), pozwoli sfinansować kosztowne leczenie oraz zabezpieczyć rodzinę podczas nieobecności ubezpieczonego w pracy. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny.

Jeżeli posiadasz już ubezpieczenie, lecz nie rozumiesz jego działania lub nie jesteś pewien, czy oferuje odpowiednie zabezpieczenie, zgłoś się do nas po poradę na koszt firmy. Nasi polscy konsultanci szybko dobiorą odpowiednie rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, a dzięki dostępowi do szerokiej gamy ubezpieczycieli możesz mieć pewność, że nie znajdziesz lepszej oferty na rynku.

Korzyści wynikające z polisy „Od Chorób Krytycznych” (CIC):

 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Niezależność finansowa
 • Indywidualne podejście
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zdrowie i swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 07376113696

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W SZKOCJI

UBEZPIECZENIE W SZKOCJI

Ubezpieczenie na życie. Najprostsza i najtańsza metoda finansowego zabezpieczenia naszych bliskich. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie na życie w Szkocji.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W SZKOCJI

Ubezpieczenie na życie w UK (znane także pod nazwą: Life Assurance, Life Insurance, Polisa na życie Life Cover) – to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich. Przez „bliskich” rozumie się osoby (lub osobę) wskazane przez ubezpieczonego w polisie, którym zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego (posiadacza polisy na życie).

Dzięki temu ubezpieczony ma pewność, iż bliskie mu osoby łatwiej zniosą jego odejście, ponieważ będą miały środki finansowe nie tylko na godne życie, ale również będzie je stać na, np.:

 • transport zwłok do Polski,
 • wyprawienie pochówku w Wielkiej Brytanii,
 • dalszą spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego,
 • spłatę pozostałych zobowiązań (telefon, Internet, czynsz, podatki, kablówka itd.).

W przypadku gdy odchodzi główny żywiciel rodziny, powstaje problem zapewnienia środków do życia jego bliskim. Dlatego ubezpieczenie na życie w UK, wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Tym bardziej że jego koszt może być dopasowany do możliwości finansowych ubezpieczonego, ponieważ istnieje możliwość ustawienia sumy ubezpieczenia (kwoty na jaką jest się ubezpieczonym).

Ubezpieczenie na życie w UK ma ponadto jeszcze jeden atut, jest nim możliwość wskazania osoby której zostanie wypłacone odszkodowanie, co przyśpiesza i ułatwia proces przekazania pieniędzy z polisy.

„Ubezpieczenie na życie Life Cover,  to nie przymus, lecz powinność wobec tych których kochamy, gdyż ubezpieczenie to zabezpiecza naszych bliskich w przypadku naszej śmierci lub poważnej choroby”.
– Nasz klient z Birmingham, posiadacz ubezpieczenia Life Assurance

Warto nadmienić, iż Life Insurance w Anglii, Szkocji, Walii dostępne jest w dwóch wersjach:

1) Term Life Assurance – to ubezpieczenie na czas określony, bardzo często powiązane ze spłatą brytyjskiego kredytu hipotecznego, w którym ustalamy jak długo będzie chroniła nas polisa na życie, np. przez 20 lat, bo tyle będzie trwała spłata kredytu hipotecznego. W tym wariancie rodzina ubezpieczonego otrzyma odszkodowanie, jeśli ubezpieczony umrze w okresie trwania polisy. Ubezpieczenie Term Life Assurance w Anglii, dzieli się jeszcze na:

 • Level Term Assurance – składki oraz suma ubezpieczenia (odszkodowanie) pozostaje bez zmianprzez cały okres trwania polisy na życie.
 • Decreasing Term Assurance – składki oraz suma odszkodowania zmniejszają się z każdym rokiemtrwania ubezpieczenia (polisy) na życie.

2) Whole of Life Assurance – to ubezpieczenie na czas nieokreślony, w którym polisa chroni nas przez całe życie. W tym wariancie bliscy ubezpieczonego otrzymają odszkodowanie, niezależnie od daty śmierci posiadacza polisy. Co do zasady składka i suma ubezpieczenia, jest stała przez cały okres trwania polisy.

Jeśli posiadają już Państwo ubezpieczenie na życie w UK, lecz nie rozumieją Państwo jego działania lub nie są Państwo pewni, czy oferuje ono odpowiednie zabezpieczenie, to zapraszamy do nas po bezpłatną poradę.

Najważniejsze aspekty polisy/ubezpieczenia na życie w Profit Tree:

 • Wskazanie osoby, której zostaną przekazane pieniądze
 • Ochrona finansowa naszych bliskich
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Obsługa posprzedażowa
 • Wysokie odszkodowanie
 • Indywidualne podejście
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeżeli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, chroń swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 07376113696

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE PIĘĆDZIESIĄT PLUS W SZKOCJI

UBEZPIECZENIE W SZKOCJI

Dojrzałość to nie tylko doświadczenie, to także zdolność do brania odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie pięćdziesiąt plus w Szkocji.

UBEZPIECZENIE PIĘĆDZIESIĄT PLUS W SZKOCJI

Polisa „Pięćdziesiąt Plus” (z ang. Over Fifties) to ubezpieczenie bezterminowe (dożywotnie), przeznaczone dla osób pomiędzy 50 a 80 rokiem życia, nie wymagające analizy stanu zdrowia, dlatego też jest idealnym rozwiązaniem dla osób które borykają się z problemami zdrowotnymi.

Polisa ta może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, a po śmierci ubezpieczonego wypłacana jest jego bliskim, zatem chroni rodzinę i zdrowie ubezpieczonego.

W polisie znajduje sie dwuletnie wyłączenie ryzyka ubezpieczeniowego, co oznacza że ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie, jeśli polisa będzie trwała dłużej niż 2 lata.

W przypadku gdy ubezpieczony umrze w przeciągu dwóch lat od zawarcia polisy, jego bliscy otrzymają 150% wpłaconych składek. Jeśli natomiast ubezpieczony straci życie wskutek wypadku, wpłacone składki zostaną w pełni zwrócone.

W przypadku gdy miną dwa lata od zawarcia polisy, a u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana ciężka choroba (np. nowotwór, Alzhaimer) lub na skutek choroby/wypadku ubezpieczony dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu (np. amputacja kończyny, wylew, demencja, utrata wzroku, przeszczep organu) ubezpieczyciel wypłaci 20% sumy ubezpieczenia (kwoty na jaką jest się ubezpieczonym), a ubezpieczony będzie nadal podlegał ochronie polisy.

Korzyści wynikające z polisy (ubezpieczenia) Over 50’s:

 • Ochrona finansowa zdrowia ubezpieczonego
 • Ochrona finansowa bliskich ubezpieczonego
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Dożywotnia ochrona
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zdrowie i swoich bliskich już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 07376113696

Źródło | https://profittree.co.uk/

SPOKÓJ DUCHA GWARANTOWANY

Profit Tree Finance Ltd. to niezależna firma finansowa, która od wielu lat udziela Polonii w Wielkiej Brytanii profesjonalnych konsultacji w dziedzinie m.in. ubezpieczeń oraz kredytów hipotecznych. Działamy na terenie całego UK, zabezpieczając zdrowie, życie oraz firmy naszych rodaków. Naszym Klientom zapewniamy:

 • Szeroką gamę rozwiązań ubezpieczeniowych, standardowych i specjalnych
 • Bezpieczeństwo – poprzez posiadane autoryzacje i rejestracje
 • Uczciwość i kierowanie się interesem klienta
 • Bogate portfolio kredytów hipotecznych
 • Lokalne biura w różnych miastach UK
 • Dostęp do najlepszych ofert na rynku
 • Konsultacje w rodzimym języku
 • Obsługę posprzedażową
 • Indywidualne podejście
 • Osobistego doradcę
 • Dojazdy do Klienta
 • Atrakcyjne ceny

Wiele lat na rynku, profesjonalizm oraz tysiące zadowolonych Klientów sprawiły, że staliśmy się najczęściej polecanym brokerem w Wielkiej Brytanii.

Nasi Klienci mogą mieć pewność wiarygodnej i fachowej obsługi, gdyż Profit Tree Finance Ltd. jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority (FCA) – nasz numer w rejestrze to 553266.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór rozwiązań finansowych wiodących banków oraz firm ubezpieczeniowych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Dzięki niezależnej formie działalności prowadzonej przez Profit Tree, można mieć pewność, iż polecone przez nas produkty będą wybrane spośród wielu dostępnych na rynku i dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szanujemy Państwa czas, dlatego aby ułatwić spotkanie z nami, pojawimy się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie. Jako ekspert brytyjskiego rynku kredytowo-ubezpieczeniowego uważamy, iż łatwy dostęp do produktów finansowych oraz ich zrozumienie to podstawa, i dlatego konsultacje w Profit Tree Finance są w języku polskim i odbywają się na nasz koszt.

Profit Tree Finance Ltd. jest częścią Grupy Profit Tree i zajmuje się dostarczaniem brytyjskiej Polonii najwyższej jakości obsługi w dziedzinie angielskich produktów finansowych. Głównym obszarem działania firmy są kredyty hipoteczne, księgowość oraz ubezpieczenia w UK.

Ochrona danych osobowych naszych klientów to priorytet, dlatego firma posiada rejestr w Data Protection Act 1998 nr Z2824382. Numer rejestracyjny firmy w Companies House to 0739547. Wszystkie osoby zaangażowane przy doborze rozwiązań finansowych dla klienta posiadają certyfikaty oraz kwalifikacje CeMAP (Certificate in Mortgage Advice and Practice) oraz CeFA (Certificate in Financial Advice) niezbędne do wykonywania czynności doradczych na terenie Wielkiej Brytanii.

Profit Tree Finance – kredyty hipoteczne i ubezpieczenia w UK – tanio, profesjonalnie i po polsku: Londyn, Glasgow, Edynburg, Southampton, Birmingham, Blackburn, Hull, Kent, Luton i wiele innych

 • NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA W SZKOCJI

  Bądź mądry przed szkodą i zabezpiecz to co najcenniejsze!

 • PEWNOŚĆ, GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

  „Ubezpieczenie to nie przymus – to powinność wobec osób, które kochamy lub rzeczy, na które ciężko pracujemy”.

 • NAJCZĘŚCIEJ POLECANY POLSKOJĘZYCZNY BROKER W WIELKIEJ BRYTANII

  Naszym celem jest dopasowanie rozwiązań finansowych do Państwa indywidualnych potrzeb, aby poprzez współpracę z naszymi renomowanymi partnerami oraz wysokiej jakości obsługę, dostarczyć Państwu maksimum korzyści.

UTRACIŁEŚ DOCHÓD? PRZECZYTAJ!

CZY UTRATA MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWANIA BĘDZIE DLA CIEBIE PROBLEMEM?

Jak myślisz, czy Twoje finanse są w tak dobrym stanie, że w razie wypadku lub choroby i wstrzymania wynagrodzenia będziesz w stanie się utrzymać? Czy Twoje oszczędności wystarczą na wszystkie opłaty, leczenie i codzienne wydatki? Czy Twój pracodawca wypłaca sick-pay? Czy jest ono wystarczające, aby zapewnić utrzymanie Tobie i Twojej rodzinie? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi „nie”, to zastanów się nad polisą Income Protection.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Jak myślisz, czy Twoje finanse są w tak dobrym stanie, że w razie wypadku lub choroby i wstrzymania wynagrodzenia będziesz w stanie się utrzymać? Czy Twoje oszczędności wystarczą na wszystkie opłaty, leczenie i codzienne wydatki? Czy Twój pracodawca wypłaca sick-pay? Czy jest ono wystarczające, aby zapewnić utrzymanie Tobie i Twojej rodzinie? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi „nie”, to zastanów się nad polisą Income Protection.

Income Protection Insurance (IPI) – najważniejsze informacje o ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Income Protection (IP), czyli ubezpieczenie od utraty dochodów – znane także pod nazwą Permanent Health Insurance, w skrócie PHI – to ubezpieczenie długoterminowe, które ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu stałego dochodu w przypadku gdy:

 • nie może on wykonywać swojej pracy (own occupation),
 • nie może on wykonywać żadnej pracy (any occupation),
 • nie może on wykonywać swojej pracy, ani innej odpowiadającej jego kwalifikacjom (suited occupation).

Tego typu ubezpieczenie (polisa) zapewnia wypłacanie ustalonej, procentowej wartości przychodu osoby ubezpieczonej co miesiąc. Zazwyczaj kwota ta wynosi 65% deklarowanych zarobków. Co ważne, ubezpieczenie Income Protection pokrywa wiele chorób i urazów, których efektem jest niezdolność do wykonywania pracy. Niemniej przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, jakie dokładnie czynniki zapewniają wypłatę świadczenia.

Z ubezpieczenia Income Protection mogą korzystać osoby w wieku 16-60 lat, a minimalny okres trwania polisy to 5 lat. Polisa kończy się, gdy ubezpieczony przekroczy 70 rok życia. Jeśli chodzi o długość okresu objętego ochroną, to może to być 24 miesiące lub renta otrzymywana do 70 roku życia.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie IP / PH?

Ubezpieczenia w UK są bardzo zróżnicowane pod kątem warunków. W przypadku opisywanej polisy Income Protection (inna nazwa – Permanent Health Insurance) warto sprawdzić jaki jest tzw. deferred period, czyli okres za który firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. W przypadku, gdy jest to np. 1 miesiąc, a niezdolni do pracy będziemy przez np. 1 miesiąc i 1 tydzień, to świadczenie dostaniemy wyłącznie za ten 1 tydzień. Nietrudno zauważyć, że taka polisa jest mało opłacalna, zwłaszcza że bardzo rzadko zdarza się, aby ktoś był niezdolny do pracy przez tak długi czas.

Standardowo okres w którym nie otrzymamy świadczeń to 4 tygodnie, ale można znaleźć polisy z deferred period wynoszącym 1 dzień, 1 tydzień, a nawet 8 lub 16 tygodni. Okres ten powinien być jak najkrótszy zwłaszcza w przypadku osób samozatrudnionych, które z powodu niemożności do wykonywania pracy tracą źródło dochodu. Osoby, które pracują na kontrakcie mogą wybrać tańszy wariant, z dłuższym okresem deferred period, ponieważ wiele firm oferuje swoim pracownikom tzw. sick-pay przez okres 3 miesięcy.

Ile kosztuje ubezpieczenie Income Protection w Anglii?

Koszt polisy zależy od wielu czynników. Jeśli zależy nam wyłącznie na tym, by mieć tanie ubezpieczenie w Anglii, warunki mogą być gorsze tzn. dłuższy okres oczekiwania na rozpoczęcie wypłat. Dobra polisa kosztuje więcej, choć nie jest to znacząca różnica. Oto elementy, które mają bezpośredni wpływ na wysokość składki:

 • rodzaj polisy – znaczenie ma zwłaszcza okres świadczenia oraz deferred period, a także stopień niezdolności do pracy,
 • wiek – starsze osoby zapłacą więcej niż młode, ponieważ są bardziej podatne na urazy,
 • rodzaj wykonywanej pracy – ryzykowny zawód to wyższa składka,
 • historia medyczna – osoby, które często chorują lub cierpią na poważne schorzenia na pewno zapłacą więcej.

Minimalna wartość składki wynosi 5 funtów, więc każdy kto posiada pracę może pozwolić sobie na takie ubezpieczenie.

Kto powinien wykupić IPI (ubezpieczenie od utraty dochodów)?

Na ubezpieczenie dochodu na pewno powinny zdecydować się osoby samozatrudnione. Nie mogą one liczyć na tzw. “chorobowe”, a w przypadku niemożności podjęcia pracy pozostają bez dochodów. Taka polisa przyda się także każdemu, kto pracuje, ale nie ma tylu oszczędności, aby móc pokryć wszystkie swoje zobowiązania w przypadku niezdolności do pracy. Czy warto wykupić Income Protection? Na pewno tak, co widać na poniższych przykładach.

Marta K. ze Słupska wyjechała do UK szukając lepszego życia dla siebie i swojego dziecka. Początkowo pracowała na tzw. „zmywaku”, ale stopniowo pięła się po stopniach kariery, aż w końcu zaproponowano jej stanowisko kucharza. Praca okazała się dość stresująca, ale dawała mnóstwo satysfakcji i spore pieniądze. Niestety w drodze do pracy Marta miała pecha – w jej auto wjechał samochód dostawczy i kobieta trafiła do szpitala w bardzo złym stanie. Dzieckiem zaopiekowali się dziadkowie, którzy przyjechali na wieść o tym wypadku. Leczenie i rehabilitacja trwały wiele miesięcy, a sick-pay wypłacane przez pracodawcę skończyło się po 2 miesiącach. Na szczęście Marta miała wykupioną polisę Income Protection, dzięki czemu przez cały okres niezdolności do pracy otrzymywała 60% swojego wynagrodzenia. Dzięki temu miała pieniądze zarówno na opłaty, jak i bieżące wydatki, również dodatkowe leczenie. Po odzyskaniu zdrowia wróciła do pracy, ale nadal opłaca składki, aby mieć pewność, że w razie potrzeby będzie miała za co utrzymać siebie i dziecko.

Michał P. z Łodzi prowadził w Polsce swoją firmę budowlaną. Przynosiła ona wystarczające zyski, ale zachęcony przez znajomych nowymi możliwościami zamknął działalność i postanowił wyjechać do UK. Najpierw pracował „na czarno” na różnego rodzaju budowach, co wiązało się ze sporym ryzykiem. W końcu jednak zdecydował się na samozatrudnienie, dzięki czemu mógł pracować legalnie i otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Praca budowlańca nie jest lekka ani bezpieczna i pomimo tego, że Michał był sceptycznie nastawiony do ubezpieczeń, wykupił polisę od utraty dochodów. Namówiła go do tego dziewczyna, którą poznał w UK i z którą wiązał wiele planów. Tymczasem nasze plany weryfikuje życie – Michał w czasie pracy uległ poważnemu wypadkowi. Spadł z rusztowania, a efektem upadku był częściowy paraliż. W wyniku tego nie mógł już pracować w swoim zawodzie, a co gorsza nie było możliwości całkowitego wyleczenia. Polisa Income Protection spełniła swoją rolę i Michał dostał rentę, pozwalającą mu godnie żyć. Dzięki wsparciu ukochanej i rehabilitacji częściowo odzyskał zdrowie, a świadczenie wystarcza na opłaty, leczenie i codzienne wydatki.

Profit Tree Limited
Źródło | https://profittree.co.uk/

CHOROBA KRYTYCZNA. PRZECZYTAJ!

JAK MĄDRZE ZABEZPIECZYĆ SIĘ NA WYPADEK CHOROBY KRYTYCZNEJ?

Każdy z nas ma inne plany na przyszłość i marzy o realizacji innych celów. Jednak w rzeczywistości często okazuje się, że są one podobne – chcemy być zdrowi, mieć rodzinę, miłość i środki na godne życie. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii właśnie te marzenia chcemy zrealizować, lecz nie zawsze jest to możliwe. Jedną z najtrudniejszych do pokonania przeszkód jest z pewnością poważna choroba. Na szczęście istnieje sposób na to, aby zabezpieczyć się przed skutkami takiego zdarzenia, a jest nim polisa Critical Illnes Cover, w skrócie CIC, czyli ubezpieczenie od chorób krytycznych (ciężkich) w Wielkiej Brytanii.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Każdy z nas ma inne plany na przyszłość i marzy o realizacji innych celów. Jednak w rzeczywistości często okazuje się, że są one podobne – chcemy być zdrowi, mieć rodzinę, miłość i środki na godne życie. Wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii właśnie te marzenia chcemy zrealizować, lecz nie zawsze jest to możliwe. Jedną z najtrudniejszych do pokonania przeszkód jest z pewnością poważna choroba.

Na szczęście istnieje sposób na to, aby zabezpieczyć się przed skutkami takiego zdarzenia, a jest nim polisa Critical Illnes Cover, w skrócie CIC, czyli ubezpieczenie od chorób krytycznych (ciężkich) w Wielkiej Brytanii. Celem takiej długoterminowej polisy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego rodziny, osób bliskich bądź osoby ubezpieczonej w przypadku, gdy zdiagnozowana zostanie u niej choroba krytyczna lub konieczne będzie przeprowadzenie operacji chirurgicznej. Zakres chorób uznawanych za krytyczne jest dość szeroki i najczęściej obejmuje różne odmiany raka, zawał serca, wylew, wymagającą operacji chorobę wieńcową, przeszczep organu, utratę dłoni lub stopy, czy niewydolność nerek i wiele innych.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych (CIC) w UK może zawrzeć każda osoba w wieku od 17 do 69 lat, przy czym minimalny okres trwania ubezpieczenia to 2-5 lat, a maksymalny 40. Minimalna miesięczna składka zaczyna się od paru funtów, w zamian za to można zyskać spokój i pewność, że w razie choroby nasi bliscy i my sami nie pozostaniemy w obcym kraju bez środków do życia. W zależności od tego, jakie są nasze możliwości możemy wybrać składkę gwarantowaną, odnawialną lub zmienną.

Jak działa ubezpieczenie od chorób krytycznych? Przede wszystkim zapewnia ono płynność finansową w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Co ważne, odpowiednio przygotowana polisa wypłaci świadczenie zarówno wtedy, gdy u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana choroba, jak i wtedy gdy ubezpieczony umrze. Polisa ta jest zatem doskonałym zabezpieczeniem dla osób pracujących w Wielkiej Brytanii, a korzyści z posiadania takiego ubezpieczenia najlepiej widać na przykładach.

Ubezpieczenie Critical Illnes w Anglii – przykłady

Tadeusz W. wyjechał do Anglii z zamiarem podjęcia pracy w zawodzie budowlańca. Pracę znalazł bardzo szybko, a jego szef wysoce cenił sobie jego fachowość i pracowitość. Oczywiście w zamian za ciężką pracę Tadeusz W. otrzymywał godziwe wynagrodzenie, które wystarczało nie tylko na jego utrzymanie, ale także na wsparcie rodziny, którą zostawił w Polsce. Po kilku latach postanowił sprowadzić do siebie żonę z dziećmi, ponieważ rozłąka z najbliższymi okazała się trudna do zniesienia. Niestety związane z przeprowadzką trudy i nerwy sprawiły, że Tadeusz W. dostał rozległego zawału i pomimo szybkiej pomocy zmarł w szpitalu. Szczęście w nieszczęściu posiadał on polisę Critical Illnes Cover z Life Cover, dzięki której jego rodzina nie została bez środków do życia. Za wypłacone świadczenie udało im się dokończyć przeprowadzkę i pozostać w kraju, który tak bardzo polubił Pan Tadeusz. Pieniądze z ubezpieczenia dały im szansę na lepsze życie i sprawiły, że śmierć najbliższej osoby była lżejsza do zniesienia.

Adam C. przebywający 8 lat w Wielkiej Brytanii, miał żonę i trójkę dzieci. Żona nie pracowała, a Pan Adam był jedynym „żywicielem rodziny”. Bohater naszej historii generalnie był zdrowy, nigdy nie uskarżał się na poważniejsze dolegliwości. Czasem bolał go jedynie żołądek, tak przynajmniej wykazała ankieta medyczna przeprowadzona z nim na spotkaniu u konsultanta jednej z firm finansowych. Spotkanie w sprawie ubezpieczenia zakończyło się pozytywnie i Adam C. zdecydował, iż wykupi polisę od chorób krytycznych, ale gdy wróci z Polski – dokąd udał się na urlop. Gdy urlop dobiegł końca, Adam C. zajął się pracą, zapominając o wykupieniu polisy Critical Illness. Po kilku miesiącach Pan Adam znalazł się w szpitalu z powodu zatrucia pokarmowego ­– tak przynajmniej myślał. Po rozległych badaniach okazało się, iż ma nowotwór jelita grubego. Kiedy Adam C. usłyszał diagnozę, postanowił jak najszybciej spotkać się z brokerem ubezpieczeniowym, aby dokończyć proces ubezpieczenia – było już jednak za późno aby zawrzeć polisę. Niestety na skutek choroby Pan Adam stracił pracę, gdyż rekonwalescencja zajęła 8 miesięcy – wygrał co prawda z chorobą, lecz ze względu na kosztowne leczenie i brak możliwości zarobkowania przez tak długi okres, sytuacja finansowa jego rodziny i poziom jej życia, drastycznie się pogorszyły. Nie obyło się bez zaciągnięcia wysoko oprocentowanego kredytu, którego odsetki Pan Adam i jego rodzina spłacać będą przez wiele długich lat. Rodzina Adama C. – i on sam – znalazła się niewątpliwie, w niełatwej sytuacji materialnej, której skutki można było złagodzić, a może nawet ich uniknąć, gdyby nasz bohater zawarł polisę przed pojawieniem się choroby. Czasami decyzja o odroczeniu zawarcia polisy może wiele kosztować, ponieważ mając prywatną opiekę medyczną lub środki finansowe na kosztowne leczenie, ma się po prostu stabilność finansową oraz większe szanse na wyleczenie. Taką właśnie stabilność i większe szanse na wyleczenie daje polisa Critical Illness, której ceny (kilkadziesiąt pensów dziennie) nie sposób porównać z ceną jaką zapłaciła rodzina Pana Adama.

Przykłady można by mnożyć, ale jedno jest pewne – w dzisiejszych czasach zapadalność na choroby krytyczne, zwłaszcza nowotworowe, jest coraz większa. W przypadku osób, które pracują w Wielkiej Brytanii i utrzymują w ten sposób swoje rodziny, taka choroba często oznacza po prostu spore problemy finansowe. Tymczasem wystarczy raz w miesiącu zapłacić niewielką składkę, aby mieć pewność że w razie potrzeby będziemy mieli za co żyć i opłacić odpowiednie leczenie. Nie pozwólmy więc chorobie odebrać nam planów na przyszłość i już dziś pomyślmy o tym jak zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych. Brytyjskie ubezpieczenie Critical Illness Cover (CIC) to zatem rozwiązanie, z którego warto skorzystać… póki jest jeszcze na to czas.

Profit Tree Limited
Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE. PRZECZYTAJ!

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W UK TAŃSZE… NIŻ MYŚLISZ

Ubezpieczenie na życie (Life Cover lub Life Insurance) zabezpiecza przyszłość finansową najbliższych ubezpieczonego, w przypadku jego śmierci. Stąd coraz większa rzesza Polaków przebywających na stałe w Wielkiej Brytanii, decyduje się na taką formę ochrony. Ubezpieczenie na życie pozwala bowiem zabezpieczyć finansowo nie tylko naszą rodzinę, ale również majątek który posiadamy.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Ubezpieczenie na życie (Life Cover lub Life Insurance) zabezpiecza przyszłość finansową najbliższych ubezpieczonego, w przypadku jego śmierci. Stąd coraz większa rzesza Polaków przebywających na stałe w Wielkiej Brytanii, decyduje się na taką formę ochrony. Ubezpieczenie na życie pozwala bowiem zabezpieczyć finansowo nie tylko naszą rodzinę, ale również majątek który posiadamy.

Szeroką ofertę ubezpieczeń na życie, proponują liczne towarzystwa ubezpieczeniowe, a także doradcy finansowi. Dwa warianty najczęściej wybierane przez klientów, niezależnie od firmy, to zwykłe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie na życie z opcją ubezpieczenia od chorób krytycznych”. Nawiasem mówiąc, ubezpieczenie od chorób krytycznych – w Anglii zwane „Critical Illness Cover” – można również przetłumaczyć jako ubezpieczenie od chorób ciężkich. Warto wspomnieć, że każde angielskie ubezpieczenie na życie zawiera w sobie gratisowo ubezpieczenie od chorób śmiertelnych – Terminall Illness Cover. Wspomniane zabezpieczenie od chorób śmiertelnych, zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia jeszcze za życia ubezpieczonego, jeśli lekarz stwierdzi, że ubezpieczony nie przeżyje więcej niż 12 miesięcy.

Uwaga! Nie należy mylić, co się często zdarza, darmowej opcji ubezpieczenia od chorób śmiertelnych z chorobami krytycznymi. Ta ostatnia, to dodatkowo płatna opcja zabezpieczająca nas od chorób krytycznych, takich jak np.: rak, zawał, wylew itp. W zależności od warunków towarzystwa ubezpieczeniowego, chorób na liście może być od 40 do 166.

Dla kogo i od czego zależy składka?

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w UK jest wymóg bycia rezydentem podatkowym. Popularnym jest również stwierdzenie, że „ubezpieczenie kupuje się wiekiem i zdrowiem”, gdyż te dwa kryteria istotnie wpływają na cenę polisy. Najczęściej wiek wstępu wynosi 18 lat, a górna granica jest ustalona na 65 lat – zdarza się również dopuszczanie do ubezpieczenia starszych osób. Oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, mogą się bardzo różnić pod tym względem między sobą, zawsze należy zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy lub skonsultować się ze specjalistą.

Do istotnych czynników, branych pod uwagę przy ustalaniu składki, zalicza się również przebyte choroby, operacje, rodzaj wykonywanej pracy oraz – nie mniej istotne – czy osoba która chce się ubezpieczyć pali papierosy? Osoba niepaląca w oczach towarzystwa ubezpieczeniowego w UK, to taka, która nie miała styczności z nikotyną pod żadną postacią przez min 12 miesięcy. Ważne jest także na jaki rodzaj ubezpieczenia na życie się zdecydujemy. Inna stawka będzie obowiązywać w przypadku ubezpieczenia na życie na dany okres (Term Life Insurance), inna w przypadku ubezpieczenia dożywotniego (Whole Of Life).

Rodzaje Life Cover

Term Life Insurance, to nic innego jak terminowe ubezpieczenie na życie. Jest to jedna z najprostszych form ochrony. Ubezpieczony opłaca składki w systemie miesięcznym lub rocznym. Ubezpieczenia terminowe, są najczęściej zawierane na 10, 20 lub 30 lat – istnieje oczywiście możliwość przedłużenia ubezpieczenia. Przy tym ubezpieczeniu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w okresie trwania polisy (ubezpieczenia).

Kolejną wspomnianą możliwością jest ubezpieczenie Whole Of Life. Jak sama nazwa wskazuje, odszkodowanie będzie wypłacone niezależnie od tego kiedy nastąpi śmierć ubezpieczonego, gdyż polisa chroni nas przez całe życie. Składki są najczęściej opłacane w systemie miesięcznym lub rocznym.

Inną możliwością jest ubezpieczenie wspólne (Joint Life Insurance), na przykład małżonków lub partnerów. Jest to nieznacznie tańsza opcja niż oddzielne ubezpieczenie na życie, jednakże odszkodowanie wypłacane jest tylko raz, w przypadku śmierci jednego z partnerów – tego który umrze wcześniej. Warto nadmienić, iż w razie śmierci obojga partnerów w tym samym momencie, np. w wypadku, ubezpieczyciel przyjmie, że jako pierwsza zmarła osoba starsza.

Istnieją także różne rodzaje ubezpieczenia na życie, w których suma ewentualnego odszkodowania w razie śmierci, rośnie z roku na rok (Increasing Term Life Insurance). Składki przy takim ubezpieczeniu są oczywiście wyższe, lecz również kwota wypłacona rodzinie po śmierci ubezpieczonego, jest wyższa. Można także ubezpieczyć się na życie malejąco (Decreasing Term Life Insurance). Jest to forma ubezpieczenia dla osób, które posiadają kredyt hipoteczny – kwota wypłaconego odszkodowania będzie pokrywać pozostałą do spłaty kwotę kredytu. Warto podkreślić, że niezależnie od rodzaju ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli śmierć nastąpi w wyniku samobójstwa w przeciągu 1-2 lat od zawarcia ubezpieczenia lub jeżeli klient pisał nieprawdę wypełniając formularz medyczny.

Cena ubezpieczenia na życie w UK

Składki przy różnych typach ubezpieczenia na życie, mogą się bardzo różnić między sobą, w zależności od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego i czynników opisanych wyżej. Generalnie składki zaczynają się od 5 £ miesięcznie, co oznacza że dzienny koszt utrzymania polisy wynosi 16 pensów – mniej niż za gazetę. Jest to mały wydatek biorąc pod uwagę korzyści płynące z tego tytułu. Świadomość, że rodzina będzie zabezpieczona w przypadku śmierci głównego żywiciela, jest tutaj koronnym argumentem. Tanie ubezpieczenie na życie w Anglii jest zatem możliwe, trzeba tylko znaleźć rzetelną firmę finansową.

Warto przyjrzeć się bliżej ofercie brytyjskich ubezpieczeń na życie. Można wybierać spośród wielu dostępnych wariantów i dostosować rodzaj ubezpieczenia do swoich potrzeb. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, można także zasięgnąć informacji w miejscu zatrudnienia – część pracodawców ubezpiecza swoich pracowników na wypadek przedwczesnej śmierci w miejscu pracy lub poza nim. Taka opcja również może być korzystna, ale najczęściej opiewa na bardzo małe sumy i należy także pamiętać, iż wygasa wraz z zakończeniem pracy dla danego pracodawcy.

Podsumowanie

Mnogość ubezpieczycieli i wielość wariantów ubezpieczenia na życie sprawia, że decyzja – „które ubezpieczenie wybrać?” – nie jest prosta. Na szczęście wiele firm finansowych oferuje swoje konsultacje „na koszt firmy”. Dlatego warto wybrać się do jednej z nich, gdyż z wielu ubezpieczycieli na rynku i z masy oferowanych produktów ubezpieczeniowych, firmy finansowe pomogą nam wybrać rozwiązanie, które najbardziej do nas pasuje. Przy tym, należy wystrzegać się wizyty u przedstawiciela konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ taki przedstawiciel zaprezentuje nam ofertę tylko jednego ubezpieczyciela.

Pamiętajmy że korzystając z usług brokera musimy upewnić się, że jest to firma regulowana przez FCA (Financial Conduct Authority). Jest to dla nas zapewnienie, że firma działa legalnie, zgodnie z wymogami i standardami rynku brytyjskiego.

Warto również sprawdzić od jak dawna firma działa na rynku, jeżeli funkcjonuje od roku lub krócej, należy zachować ostrożność. Nie zaszkodzi też zapoznać się z IDD (Initial Disclosure Document), które powie nam więcej o zakresie usług oraz podstawach prawnych działalności firmy. Dokument ten powinien posiadać broker, z którym rozmawiamy. Wpisując więc w wyszukiwarkę np. „ubezpieczenie na życie Londyn” lub inne podobne hasło, należy zerknąć czy firma która nam się wyświetliła spełnia te podstawowe kryteria.

Profit Tree Limited
Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE 50+. PRZECZYTAJ!

UBEZPIECZENIE 50+ W WIELKIEJ BRYTANII – DLACZEGO JEST TAK POPULARNE?

Masz 50 lat lub więcej, a Twoje zdrowie nie jest w najlepszym stanie? A może zastanawiasz się nad ubezpieczeniem Pochówkowym w UK? Z ubezpieczeniem 50+ (ang. Over Fifty Insurance) zyskujesz ochronę finansową swojego zdrowia oraz swoich bliskich [stosuje się też nazwy – ubezpieczenie Over 50’s /Over Fifties lub ubezpieczenie Over 50, dlatego będziemy używali ich na przemian w niniejszym artykule, aby lepiej je przyswoić].

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Masz 50 lat lub więcej, a Twoje zdrowie nie jest w najlepszym stanie? A może zastanawiasz się nad ubezpieczeniem Pochówkowym w UK? Z ubezpieczeniem 50+ (ang. Over Fifty Insurance) zyskujesz ochronę finansową swojego zdrowia oraz swoich bliskich [stosuje się też nazwy – ubezpieczenie Over 50’s /Over Fifties lub ubezpieczenie Over 50, dlatego będziemy używali ich na przemian w niniejszym artykule, aby lepiej je przyswoić]. Dzięki przystępnej cenie oraz brakowi konieczności wypełnienia ankiety medycznej polisa Over Fifties, perfekcyjnie sprawdza się w każdej sytuacji. Tym samym ubezpieczenie 50 Plus jest idealne dla osób w wieku 50-80 lat, które pracują i mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii.

Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia 50 Plus w UK

Niewątpliwym atutem tego ubezpieczenia jest gwarantowana wypłata świadczeń dla osób pomiędzy 50-tym a 80-tym rokiem życia. Co ważne, do uzyskania polisy nie trzeba wypełniać ankiety medycznej, dlatego jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mają problemy zdrowotne. Jednakże na cenę ubezpieczenia mają wpływ dwa czynniki:

 • wiek ubezpieczonego,
 • palenie tytoniu.

Co ważne, ubezpieczenie to może być traktowane jako ubezpieczenie Pochówkowe, ponieważ działa ono dokładnie tak długo, jak długo klient je opłaca.

O czym trzeba pamiętać wykupując polisę Pięćdziesiąt+ w Anglii

Z racji tego, iż ubezpieczyciel ponosi wysokie ryzyko, nie biorąc pod uwagę stanu zdrowia ubezpieczonego, polisa ta ma 2-letni okres wyłączenia ryzyka ubezpieczeniowego. Pełne odszkodowanie zostanie więc wypłacone wyłącznie wtedy, gdy polisa będzie trwała co najmniej 2 lata. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona umrze w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia polisy, jego rodzina otrzyma 150% wpłaconych składek. Natomiast, jeśli osoba ubezpieczona umrze w tym czasie wskutek wypadku ubezpieczyciel zwraca całą sumę dotychczas wpłaconych składek, warunki mogą się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego warto się z nimi zapoznać lub poradzić konsultanta.

Co pokrywa brytyjska polisa Over 50’s?

Polisa ta zapewnia odszkodowanie nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale także w sytuacji, gdy zachoruje on na którąś z ciężkich chorób. Zalicza się do nich m.in.:

 • rak,
 • zawał serca,
 • wylew,
 • demencja lub Alzheimer,
 • głuchota,
 • śpiączka,
 • przeszczep głównych organów,
 • niezłośliwy rak mózgu,
 • ślepota i inne.

W przypadku wystąpienia którejś z tych chorób następuje wypłata 20% sumy ubezpieczenia. Pieniądze wypłacane są jednorazowo, ale odszkodowanie nie podlega wypłacie, jeśli diagnoza nastąpiła w ciągu 2 lat od zawarcia polisy. Choroba terminalna, w której przewidywana śmierć klienta nastąpi w ciągu 12 miesięcy podlega wypłacie 100% sumy ubezpieczenia. Od tych reguł mogą istnieć odstępstwa, w zależności od ubezpieczyciela, dlatego zawsze warto zapoznać się z warunkami umowy lub zapytać konsultanta.

Do kogo w UK skierowane jest ubezpieczenie Over 50s?

Ubezpieczenie Over Fifties skierowane jest przede wszystkim do osób, które przekroczyły 50 rok życia i zmagają się z różnego rodzaju chorobami. Klasyczne polisy byłyby w tym wypadku bardzo drogie, a wniosek mógłby być odrzucony. Warto przy tym pamiętać, że w Wielkiej Brytanii koszt pochówku wynosi około 4000 funtów i ponosi go w całości rodzina osoby zmarłej. Z tego względu warto skorzystać z tego rodzaju polisy, aby mieć pewność, że najbliżsi otrzymają wsparcie finansowe w wysokości wynikającej z zawartej umowy. To jest właśnie powód dla którego, ubezpieczenia Over 50 cieszą się tak wielkim powodzeniem na Wyspach Brytyjskich.

Profit Tree Limited
Źródło | https://profittree.co.uk/

Darmowa konsultacja. Aby uzyskać niezbędne informacje wystarczy skontaktować się z naszymi pracownikami w oddziałach w Edynburgu w Glasgow i Anglii. Dla naszych klientów jesteśmy dostępni niemal w każdym zakątku Anglii i Szkocji.

4 + 1 = ?

Współpracujemy z najlepszymi firmami