» Patrycja Marucha | Źródło: repubblica.it

Wzrasta liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Według raportu Unimpresa w ciągu jednego roku prawie 500 tysięcy osób dołączyło do grupy społecznej mającej problemy ekonomiczne.
_______________________________________________________________________________________________________________

Obliczenia wykonane na bazie danych instytutu statystycznego Istat, podają łącznie 9,21 mln osób w niepewnej sytuacji ekonomicznej (w trzecim trymestrze 2014 roku). Jest to wzrost o 5,3% w porównaniu do 2013 roku. W przedstawionych badaniach Unimpresa, oprócz 3 mln osób bezrobotnych, umieszcza również pracowników z umowami o pracę na czas określony: zatrudnieni na pół etatu (677 tys.) i na pełny etat (1,77 mln), samozatrudnieni na pół etatu (813 tys.), osoby z umową na czas nieokreślony na pół etatu (2,5 mln). Łącznie grupa osób zatrudnionych na umowach nie dających pewności co do czasu ich trwania i stałości wynagrodzenia wynosi 6,2 mln.

Pogorszenie się warunków na rynku pracy jest spowodowane nie tylko zmniejszeniem zatrudnień ale również brakiem stabilizacji elastycznych form zatrudnienia i wzrost liczby kontraktów niestandardowych.

We wrześniu 2014 roku liczba bezrobotnych była wyższa o 5,8% w porównaniu do roku ubiegłego. Zanotowano również znaczny wzrost liczby osób, które co prawda są zatrudnione ale ich warunki ekonomiczne są trudne: 5,9 mln we wrześniu 2013; 6,2 mln we wrześniu 2014.

W ciągu ostatniego roku zwiększyła się liczba umów zawieranych o pracę, które nie dają komfortu stabilizacji:

– umowy na pół etatu na czas określony +9,7%
– umowy na pełen etat na czas określony +5,6%
– umowy o współpracę (contratto di collaborazione) +5,0
– umowy na pół etatu na czas nieokreślony +4%
– samozatrudnieni na pół etatu +4%

Prezes Unimpresa, Paolo Longobardi, mówi o trudnym 2014 roku. Włochy nie mogą sobie pozwolić na brak poprawy sytuacji ekonomicznej i warunków życia obywateli. „Ponad 9 mln osób egzystujących w trudnych okolicznościach oznacza, że będą one mniej wydawać starając się oszczędzać aby przetrwać do końca miesiąca. Będzie to miało negatywny wpływ na popyt a w konsekwencji na produkcję i rentowność przedsiębiorstw.” Według Longobardi niezbędna jest większa uwaga rządu skierowana w stronę rodzin.

Sharing is caring!