David Cameron zapowiada kolejne zmiany w Wielkiej Brytanii, tym razem dla bezrobotnych. Każdy, kto w Jobcentre jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna będzie musiał częściej stawiać się w urzędzie i mieć stały kontakt z doradcą zawodowym. Ci, którzy nie dostosują się do nowych przepisów stracą zasiłek.

__________________________________________________________________________________________________________________

Podobne zasady obowiązywały podczas pilotażowego programu prowadzonego w zachodniej Szkocji i we wschodnim Londynie. Jego wyniki wykazały, że bezrobotni, którzy częściej stawiają się w Jobcentre szybciej znajdują pracę.

Po wprowadzeniu zmian osoby poszukujące pracy będą stawiać się w Jobcentre raz w tygodniu. To ma im zapewnić znalezienie zatrudnienia w krótszym czasie.

Przeciwko nowym przepisom są związki zawodowe. Nowy pomysł brytyjskiego rządu ich zdaniem wiąże się z większym nakładem finansowym na personel Jobcentre i stratą czasu dla bezrobotnych.

(ml) | Goniec.com

goniec_150

Sharing is caring!