» Przemysław Ozdowy | Źródło: www.t-online.de

CSU i SPD dokonały reorganizacji prawa pobytu dla cudzoziemców w umowie koalicyjnej. Cudzoziemcom, których kwalifikacje nie były dotąd uznawane w Niemczech, zostanie ułatwiona możliwość emigracji do Niemiec. Nowe ustalenia mogą wejść w życie już za 18 miesięcy w zależności od woli rządu federalnego. To nie jest jednak przypadek.

_____________________________________________________________________________________________________

Na początku szczytu integracyjnego w poniedziałek, Merkel chce promować większe uznanie dla migrantów.
Po przyjeździe do Niemiec cudzoziemiec powinien mieć do roku czasu na poszukiwanie pracy. To jest zmiana w ustawie jaką opisał na swoich łamach „Spiegel”, a pochodzi ona z projektu ustawy rządzącej koalicji na rzecz reformy prawa pobytu. Przed szczytem integracji Merkel skrytykowała często mniejszą możliwości dostępu migrantów do rynku pracy: „Ubolewam nad faktem, że ludzie z obcobrzmiącymi nazwiskami zapraszani są znacznie rzadziej na rozmowy kwalifikacyjne. Zaznaczyła też ona, że wszyscy powinni otrzymać jednakową szansę na kształcenie zawodowe, niezależnie czy mają korzenie migracyjne czy też nie.

Planowane szybszych procedur deportacyjnych.
Z drugiej jednak strony dla obcokrajowców, którzy mają problemy z akceptacją ogólnie przyjętych norm społecznych planowane jest wprowadzenie nowych szybko działających procedur na ich usuniecie z kraju. Dla obcokrajowców, którzy okażą się radykalistami albo przestępcami zostaną zastosowana szybsza deportacja i zakaz ponownego wjazdu na okres do dziesięciu lat. Będzie to dotyczyć zwłaszcza cudzoziemców, którzy zostali skazani na karę więzienie lub młodocianych przestępców z wyrokiem od dwóch lat i więcej. Ma to usprawnić wydalenie aktywnych i byłych członków organizacji terrorystycznej.

Sharing is caring!