» Patrycja Marucha | Źródło: corriere.it

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Włochy karę w wysokości 40 milionów euro za niedostosowanie się do norm UE w sprawie zarządzania odpadami i wysypiskami śmieci.

_____________________________________________________________________________________________________

Do nałożonej kary dodawane będą kolejne w wysokości maksymalnej 42,8 mln za każdy semestr, który minie od wyroku aż do uregulowania kwestii 218 nielegalnych wysypisk obecnych na włoskim terytorium. Według sędziów Trybunału Europejskiego włoskie przepisy nie gwarantują ochrony zdrowia i ochrony środowiska przede wszystkim ze względu na brak kontroli odpadów niebezpiecznych i brak systemu, który uniemożliwiłby powstawanie nielegalnych składowisk śmieci.

Sąd w Luksemburgu nałożył karę za niewykonanie nakazu wydanego w 2007 roku. Stwierdzono wtedy, że państwo włoskie nie dostosowało się do norm europejskich dotyczących zarządzania odpadami i wysypiskami. W 2013 roku Komisja UE podtrzymała, że Włochy w dalszym ciągu nie podjęły wszystkich działań do wykonania nakazu wydanego w 2007. Problem dotyczył w szczególności 218 wysypisk znajdujących się w 18 regionach kraju, które nie spełniały wymogów Unii Europejskiej. 16 spośród tych wysypisk zawierało również odpady niebezpieczne. 5 wysypisk nakazem UE miało zostać zamkniętych lub przeorganizowanych – Włochy nie przedstawiły dowodu wykonania zarządzenia.

Z pośród setek postępowań rozpoczynanych każdego roku tylko nieliczne kończą się nadaniem sankcji. Grzywna w tak wysokiej kwocie – 40 milionów euro, nie została nałożona od 1992 roku czyli od czasu kiedy Trybunał Sprawiedliwości nabył prawo do nakładania kar pieniężnych poszczególnym państwom członkowskim. Najwyższa do tej pory kara pieniężna o wysokości 30 milionów euro została nałożona w 2011 roku, również państwu włoskiemu za nielegalną pomoc rządu w formie ulg podatkowych dla szczególnego typu umowy o pracę.

Sharing is caring!