REGULAMIN SKLEPU W OPEN MAGAZYN.PL

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep  internetowy www.openmagazyn.pl/shop/ obsługiwany jest przez firmę INTERACTIVE PUBLISHING HOUSE na platformie OPEN MAGAZYN.pl., zwaną Sprzedającym, która jest pośrednikiem pomiędzy Producentem a Kupującym.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1 Sklep internetowy www.openmagazyn.pl/shop/ służy do sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2 Do zakupów w sklepie internetowym www.openmagazyn.pl/shop/ upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3 Oferta sklepu internetowego www.openmagazyn.pl/shop/ obowiązuje wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii.
2.4 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: dodanie produktu do koszyka, wybór rodzaju dostawy, wybór miejsca dostawy, zaakceptowanie Regulaminu, wybór rodzaju płatności, złożenie w serwisie zamówienia poprzez przejście do wybranego rodzaju płatności. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą dokonania płatności.
2.5 Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową.
2.6 Wysyłając do sklepu internetowego www.openmagazyn.pl/shop/ zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
2.7 Sklep internetowy www.openmagazyn.pl/shop/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8 Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.openmagazyn.pl/shop/są cenami wyrażonymi w funtach szterlingach (GBP).
2.9 Firma INTERACTIVE PUBLISHING HOUSE nie jest płatnikiem podatku VAT.
2.10 Zdjęcia, opisy oraz wszelkie informacje dotyczące poszczególnych produktów należą do poszczególnych producentów produktów dostępnych w sklepie i do nich należą prawa autorskie. Wykorzystywanie zdjęć, opisów i wszelkich informacji dotyczących poszczególnych produktów bez wiedzy autorów tych publikacji jest przestępstwem i grozi konsekwencjami prawnymi.

3. CENA WYSYŁKI
3.1 Koszt wysyłki jest wliczony w cenę produktu i widnieje jako Darmowa przesyłka.

4. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
4.1 Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)

Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.

W przypadku konieczności skompletowania zamówienia (brak danego towaru na magazynie) czas potrzebny na jego realizację wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
4.2 Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że odpowiednie środki wpłynęły od Kupującego za zamówiony towar.

W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail informującą „Twoje zamówienie zostało wysłane”.
4.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy leżące po stronie Royal Mail oraz firm kurierskich.

5. REKLAMACJE
5.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po niezwłocznym skontaktowaniu się ze sklepem www.openmagazyn.pl/shop/ w ciągu 24 h od momentu otrzymania przesyłki.
5.2 Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy.
5.3 Koszty wysyłki, które są wliczone w cenę produktu, nie są zwracane.
5.4 Proszę sprawdzić całe zamówienie zaraz po otrzymaniu go tj. sprawdzić czy nic nie jest uszkodzone lub czy czegoś nie brakuje czy jest tak jak w opisie. Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionych towarów trzeba zgłaszać do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Po tym terminie jakiekolwiek roszczenia nie będą brane pod uwagę.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
6.1 Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na: shop.openmagazyn@gmail.com
6.2 W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 7 dni od jej otrzymania. Zamawiający ma obowiązek posiadania pokwitowania odesłanego towaru do sklepu od poczty bądź firmy kurierskiej. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przed odesłaniem towaru do Sprzedawcy konieczny jest kontakt ze sklepem w celu poinformowania go o zwrocie i otrzymania odpowiednich danych Producenta.
6.3 Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towary zwracane do sklepu muszą być odsyłane w kartonach, których zostały dostarczone.
6.4. Do zwracanego towaru należy dołączyć rachunek/fakturę.
6.5 Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy wliczone w produkt), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu przez firmę INTERACTIVE PUBLISHING HOUSE lub Producenta na wskazane przez Zamawiającego konto.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma INTERACTIVE PUBLISHING HOUSE zastrzega sobie prawo do:
7.1 Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.
7.2 Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.openmagazyn.pl/shop/
7.3 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego m.in. Distance Selling Regulations (DSR) 2000, Consumer Protection (Distance Selling) Directive 97/7/EC, Electronic Commerce Directive 2002
7.5 Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: shop.openmagazyn@gmail.com
7.6. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI W KAŻDEJ NIEJASNEJ KWESTII na adres: shop.openmagazyn@gmail.com.

8. ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.