REDAKCJA

Redaktor Naczelny
Damian Biliński
ip.openmagazyn@gmail.com
Tel: (+44) 07923 378062

Marketing
Małgorzata Bilińska
mb.openmagazyn@gmail.com

WSPÓŁPRACA

Współpraca | Dorota Kosko, Anna Dobiecka, Anna Kutera, Joanna Goldberg, Gosia Szwed, Justyna Siwy, Marta Bruś, Marta Koszentka, Małgorzata Bugaj-Martynowska, Małgorzata Bilińska, Marcin Kuna, Paweł Chojnowski, Przemysław Ozdowy, Radosław Zapałowski

 

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli potrafisz i chcesz pisać nie bojąc się zarazem wygłaszania własnych opinii na tematy bieżące, jeśli twoje pióro jest lekkie, zabawne i niebanalne, nie zwlekaj!

Skontaktuj się z nami!

WYDAWCA

Wydawcą magazynu informacyjno-publicystycznego Open Magazyn.pl, jest firma INTERACTIVE PUBLISHING HOUSE z siedzibą w Szkocji. M: 07923378062. E: ip.openmagazyn@gmail.com

REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN W OPISIE

OPIS

Serwis informacyjny Open Magazyn.pl oraz każdy z jego elementów podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

1. Wydawcą serwisu informacyjnego Open Magazyn.pl jest firma Interactive Publishing House.

2. Wszelkie prawa do serwisu Open Magazyn.pl zastrzeżone są na rzecz firmy Interactive Publishing House; w tym elementy tekstowe, graficzne oraz zdjęcia. Zarówno serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów zawartych w serwisie Open Magazyn.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.

Zabrania się w szczególności:

a) dokonywania w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechniania (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w serwisie Open Magazyn.pl, artykułów, felietonów, reportaży, wywiadów i innych utworów dostępnych w serwisie.
c) pobierania zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu Open Magazyn.pl oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisu materiałów tekstowych.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 zasady korzystania z utworów i baz danych udostępnianych na stronach serwisu bez uprzedniej wyraźnej zgody redakcji udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Open Magazyn.pl do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

7. Dane i informacje udostępniane w serwisie Open Magazyn.pl służą celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które serwis Open Magazyn.pl uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą redakcji, serwis Open Magazyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w serwisie Open Magazyn.pl ponosi użytkownik. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych w serwisie Open Magazyn.pl

8. Redakcja Open Magazyn.pl ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z serwisu w każdym czasie.

9. Niniejsze zasady korzystania z serwisu Open Magazyn.pl weszły w życie z dniem 18 stycznia 2013 roku.