Przepełnione klasy. Laburzyści chcą to zmienić

Partia Pracy chciałaby, aby liczebność klas w brytyjskich szkołach była nie większa niż przewidziana jest w przepisach. Obecnie szkoły naginają zasady i w klasach nierzadko jest więcej niż 30 dzieci.

______________________________________________________________________________________________________________

Na dzień dzisiejszy rozporządzenia mówią o tym, że klasa może liczyć maksymalnie 30 uczniów. Jak jednak informuje BBC News, w szczególnych sytuacjach zdarza się, że szkoły naginają przepisy i zdarza się, że dzieci jest więcej.

Do nadzwyczajnych sytuacji zalicza się tutaj niechęć do rozdzielania bliźniąt lub przeprowadzka w środku roku szkolnego.

Szef Partii Pracy, Ed Miliband domaga się bardziej restrykcyjnego podejścia do sprawy i dokładnego przestrzegania przepisów.

Jego zdaniem takie działanie skutkować będzie dodatkowymi korzyściami dla całego sektora publicznego. Z uwagi m.in. na to, że umożliwi zatrudnienie dodatkowych nauczycieli dla „nadprogramowych” uczniów.

Lider laburzystów zapewnia, że Wielka Brytania nie dołoży się do planowanej reformy, a wszystkie koszty związane z uszczupleniem rozmiarów klas mają pokryć szkoły z własnych budżetów.

W 2014 roku około 4,2 proc. szkół przekroczyło obowiązujące limity liczebności klas, w 2013 było to tylko 3,7 proc.

Trend jest zatem rosnący, labourzyści chcą by w latach kolejnych było takich nagięć przepisów mniej niż obserwowane jest to obecnie.

(md) | Goniec.com

goniec_150

Sharing is caring!