» Przemysław Ozdowy | Źródło: www.dw.de

Blisko 7,4 mln ludzi w Niemczech, czyli co dziesiąty mieszkaniec korzysta z pomocy finansowej państwa.

__________________________________________________________________________________________________________

Pod koniec 2013 roku blisko 7,4 mln osób w Niemczech otrzymywało od państwa pomoc finansową, co stanowi prawie 9 procent wszystkich mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2012 liczba odbiorców zasiłków znów wzrosła, poinformował w poniedziałek (1.12) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Największa ilość zasiłków wypłacana jest w wschodnich landach. W sumie na zasiłku żyje tam 13,3 procent mieszkańców. W zachodniej części Niemiec na zasiłuku znajduje się prawie o połowę miej osób, bo 8 procent mieszkańców. Ze świadczeń socjalnych najczęściej korzystali mieszkańcy w Berlinie (19,4 procent) i Bremie (17,1 procent), a najrzadziej w Bawarii (4,5 procent) i Badenii-Wirtembergii (5,1 procent).

Na świadczenia finansowe wypłacane przez państwo Niemieckie składa się zapewnienie minimum dochodów dla bezrobotnych (Hartz IV), pomoc socjalna, zabezpieczenie minimum finansowego dla osób starszych i osób o obniżonych zdolnościach do pracy, a także pomoc przydzielana zgodnie z ustawą o świadczeniach dla ubiegających się o azyl i wsparcie finansowe dla ofiar wojny.

W latach 2009 – 2012 liczba odbiorców pomocy socjalnej systematycznie spadała. W roku 2013 trend ten się odwrócił. Największą grupę osób pobierającą pomoc finansową od państwa stanowią niezmiennie bezrobotni, których liczba utrzymała się w 2013 na poziomie roku 2012 i wyniosła 6,04 mln.

W sumie zapewnienie mieszkańcom Niemiec niezbędnego do życia minimum kosztowało państwo w ubiegłym roku 40,8 mld euro, a że żadne państwo samo z siebie nie zarabia, kwotę tą zapłacili pozostali niemieccy podatnicy.

Sharing is caring!