Polska starość jest smutna i samotna, ale czy starość to tylko izolacja i samotność?

Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy są przygotowani na długie życie na emeryturze. Oszacowano, że aż 7 mln ludzi nie oszczędza na emeryturę, co dla wielu z nich będzie oznaczać długie lata w skrajnej nędzy. W programie rządowym znalazły się m.in. założenia, że decyzja o wycofaniu się z życia zawodowego powinna należeć do jednostki, a pracodawcy są zobowiązani do oferowania elastycznego zatrudnienia, np. pracy w niepełnym wymiarze godzin czy w systemie projektowym.

Dlaczego jesteśmy obojętni na starość? Dlaczego nie mówimy o niej głośno i udajemy, że nas nie dotyczy? Czy uważamy, że będziemy wiecznie młodzi?

Dwudziestodziewięcioletnia Małgosia Rajka z Lewisham na starość chce podróżować. Nie zbiera jednak na ten cel pieniędzy i nie wie, dokąd chciałaby pojechać. A co będzie robić, gdy np. zdrowie pozwoli co najwyżej na spacer po parku. Grzegorz jest pewny, że na emeryturze wróci do Polski. – Mam dom po dziadkach, to go wyremontuję i będę mieszkał na Mazurach, łowił ryby, rozwiązywał krzyżówki i pił piwo z kolegami – mówi. Jednak Grzegorz od czterech lat nie był u dziadków w Węgorzewie i nie wie, co się tam dzieje. Z ręką na sercu: kto z nas ma plany na „jesień życia”? Nie mrzonki, tylko konkretne cele? Kto z nas ma wykupiony fundusz emerytalny, żeby w przyszłości nie być zdanym na grosze, które oferuje państwo?

Starość ma kiepski PR

– Starość to etap życia i proces pełen dynamiki. Zjawisko nie do uniknięcia przed nadejściem i skutkami, których odczuwa się uzasadniony lęk związany z brakiem samodzielności, niedołęstwem, niepełnosprawnością, chorobami, zależnością w każdej sferze życia od innych, obawiając się jakości życia codziennego – tłumaczy Gabriela Martinka, specjalistka pracy socjalnej i pedagożka specjalna.

Choć starość wydaje się nam oczywista, to naukowcy nie są zgodni, dlaczego to zjawisko istnieje. Jedni tłumaczą je wpływem środowiskowym (słońce wpływa na uszkodzenie skóry, zanieczyszczenie powietrza na wydolność płuc), inni – wolnymi rodnikami uszkadzającymi tkanki, jeszcze inni mówią o „samobójstwie” komórek. Nieważne jednak, co jest przyczyną starości, jej objawy są zawsze takie same: utrata masy mięśni i kości, zanik komórek funkcjonalnie czynnych różnych narządów np. stłuszczenie wątroby, przekształcenie budowy i czynności skóry prowadzące do jej osłabienia, pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, wydłużony czas reakcji, spadek podstawowej przemiany materii i pojemności wydechowej oraz zmniejszenie się przepływu krwi przez narządy.

Ale starość to też zmiany w psychice: zaburzone są m.in. funkcje poznawcze, a więc pamięć. Wolniej się myśli, gorzej kojarzy, trudniej koncentruje. Spada aktywność, ponieważ energii też jest coraz mniej. Na starość często człowiek traci zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji, umiejętność pozytywnego patrzenia na świat i ludzi, poczucie humoru. Odsuwa się, wycofuje, a otoczenie nie potrafi, a niekiedy nie chce nawiązać z nim kontaktu. Czuje się bardzo samotny. Wpada w depresję czy urojenia. – Ten stan jest na tyle powszechny, że depresję uważa się za schorzenie nieodłącznie towarzyszące starości – mówi dr psychologii Barbara Gieniusz mająca doświadczenie w pracy z osobami starszymi. – A wcale tak być nie musi – podkreśla.

Około 20 proc. ludzi starych miewa zaburzenia świadomości. Są rezultatem niedokrwienia i niedotlenienia mózgu. Najbardziej banalną przyczyną jest odwodnienie. Wiąże się z tym, że w podeszłym wieku na skutek mniejszego pragnienia mniej się pije, a często także bierze się leki odwadniające. Gdy organizm ma zbyt mało płynów, krew się zagęszcza i wolniej krąży, a tym samym do mózgu dociera mniej tlenu i glukozy. To wystarczy, aby nastąpiły zaburzenia świadomości.

Starość w Polsce

– Polska starość jest smutna i samotna. Niskie świadczenia emerytalno-rentowe nie zaspokajające podstawowych potrzeb bytowych – mówi Gabriela Martinka. – Często osoba starsza staje przed wyborem: kupić chleb czy niezbędny lek. W Polsce brak oddziałów geriatrycznych, brak lekarzy geriatrów, kolejki do specjalistów są długie, usługi opiekuńcze są odpłatne, a świadczenia z pomocy społecznej nie zaspokajają potrzeb – wylicza.

Człowiek starszy w Polsce zauważany jest przez środowisko i rodzinę najczęściej wtedy, gdy znajdzie się w sytuacji, w której ze względu na niesamodzielność, potrzebuje niezbędnej pomocy w czynnościach dnia codziennego: myciu, jedzeniu, zrobieniu zakupów, sprzątaniu, praniu i staje się dla najbliższych uciążliwym życiowym problemem. Zazwyczaj obowiązki sprawowania opieki nad osobą starszą przekraczają możliwości psychiczne, fizyczne i finansowe rodzin.

– Udzielałam pomocy i wsparcia małżeństwom, z którymi mieszkała babcia żony ze zdiagnozowanym procesem demencyjnym, bo ludzie ci przez babcię chcieli się rozstać. W takich przypadkach, gdy widzi się niewydolność opiekuńczą i ewidentne symptomy wypalenia emocjonalnego rodzin, należy podejmować decyzje dotyczące zapewnienia instytucjonalnej całodobowej opieki osobie starszej – podkreśla Martinka. I tu też można napotkać trudności. W podejmowaniu decyzji ogromną rolę odgrywa wychowanie i wartości wyniesione z domu oraz obawa przed napiętnowaniem społecznym za „oddanie” członka rodziny do „domu starców”. – W Polsce, gdyby nie programy, projekty i działania finansowane z pieniędzy unijnych, o seniorach zapomniano by zupełnie. W tym kraju senior i jego problemy nie są najważniejsze, niestety. Powstające stowarzyszenia senioralne, uniwersytety trzeciego wieku, grupy osiedlowe, wiejskie kluby seniora napawają optymizmem. Ale co się stanie z polskimi seniorami, gdy unijne dotacje się skończą? – pyta retorycznie Gabriela Martinka.

Ale niedołężność ludzi starszych to jeden aspekt. Wielu z nich zachowuje przecież zdrowie, siłę, a przede wszystkim chęć do pracy. Jak mówi 70-letnia Barbara Chutnik, która kilkadziesiąt lat przepracowała w zawodzie handlowca, starszych pracowników się nie docenia, a przecież mają wielkie doświadczenie. – My, ludzie „60+”, mamy inną mentalność, jesteśmy bardzo oddani temu co robimy i nie mamy już takich obciążeń domowych jak wychowanie dzieci. Mamy więcej czasu i mniej się spieszymy. Może niektórzy z nas nie bardzo sobie radzą z nowoczesnością techniki, ale obserwuję internet i widzę jak bardzo dużo jest w nim ludzi w starszym wieku – zaznacza.

Starość w UK

W lipcu 2009 r. rząd brytyjski opublikował strategię „Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”, która ma przygotować Wielką Brytanię na postępujący proces starzenia się obywateli. Projekt wyznacza kierunek działania organom publicznym, sektorowi pozarządowemu oraz firmom komercyjnym.

Społeczeństwo brytyjskie korzysta na starzeniu się populacji – osoby powyżej 50. roku życia to główni dostarczyciele usług opiekuńczych i aktywni wolontariusze. Ekonomia też zyskuje na dojrzałych pracownikach, przedsiębiorcach i konsumentach – osoby powyżej 50. roku życia odpowiadają za 80 proc. majątku narodowego i za prawie 40 proc. rocznych wydatków konsumpcyjnych.
Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy są przygotowani na długie życie na emeryturze. Oszacowano, że aż 7 mln ludzi nie oszczędza na emeryturę, co dla wielu z nich będzie oznaczać długie lata w skrajnej nędzy. W programie rządowym znalazły się m.in. założenia, że decyzja o wycofaniu się z życia zawodowego powinna należeć do jednostki, a pracodawcy są zobowiązani do oferowania elastycznego zatrudnienia, np. pracy w niepełnym wymiarze godzin czy w systemie projektowym.

Za wszelkimi zmianami legislacyjnymi muszą podążać zmiany świadomościowe – należy obalić mit, że osoby starsze nie są w pełni wartościowymi pracownikami i zabierają miejsca pracy młodszym. Dodatkowo w 2010 r. w UK zainaugurowano program profilaktyczny monitorujący zagrożenie chorobami. W celu promocji aktywnej dojrzałości, już pięć lat temu wprowadzono „program Active at 60”, który gromadził dane o przywilejach zarezerwowanych dla seniorów, m.in. informacje o zniżkach na transport i kulturę czy nieodpłatnych programach medycznych i sportowych.

– Myślę, że dużym problemem ludzi starszych jest izolacja i samotność – tłumaczy Barbara Gieniusz. – Brak kontaktu z ludźmi powoduje wycofanie się i może skutkować depresją. To duży problem: prawie połowa brytyjskich seniorów w wieku 75+ mieszka sama. Blisko 140 tys. seniorów przez miesiąc nie miało kontaktu z rodziną oraz sąsiadami. Co ciekawe, gorszą sytuację mają osoby starsze mieszkające na angielskiej wsi. Są samotne i praktycznie odcięte od świata, gdyż nie mają dostępu do podstawowych usług ani do środków publicznego transportu. Dowodzą tego wyniki badania przeprowadzonego przez brytyjską organizację charytatywną Age UK. Na wsi zamykane są sklepy i puby, a pójście na pocztę lub do szpitala jest prawie niemożliwe, gdyż wskutek cięć budżetowych brakuje tam autobusów – poinformowała Age UK, wzywając rząd i lokalne władze do zapewnienia ludziom starszym dostępu do tego typu usług. Wysokie koszty ogrzewania źle izolowanych domów i brak gazu to kolejne trudności, z jakimi borykają się starsi mieszkańcy wsi. Dodatkowo w Anglii wieś starzeje się szybciej niż miasto. Osoby w wieku ponad 45 lat stanowią tam około połowę populacji wiejskiej i 36 proc. mieszkańców większych ośrodków miejskich.

Wystarczy na połówkę

Mówiąc o emeryturze w Polsce nie sposób pominąć niewydolności systemu emerytalnego, który już dziś nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom. Jak mówi Jacek Lusiński, reżyser filmu „Carte Blanche”: – Obecny system emerytalny tworzy właśnie armię przyszłych bezdomnych i sfrustrowanych, którzy nawet nie będą mieli energii życiowej, by wyjść z protestem na ulicę. Bycie przeciętnym obywatelem, bez setek tysięcy na koncie daje pewność, że emerytura będzie jedynie pojęciem słownikowym, wymawiana z nabożną czcią jak „szynka” w filmach Barei – zauważa.

46-letni reżyser wspomina: – Byłem na zdjęciach w Grecji i po pracy usiadłem w basenie z pewnym bardzo znanym i lubianym aktorem. Nieboskłon nad nami pełen był sprzyjających bogów, cykady nam szeleściły, a my popijaliśmy metaxę. Chciałoby się powiedzieć „chwilo trwaj”, ale zadzwonił jego telefon i gwiazdor dowiedział się, że otrzymał właśnie list z ZUS-u, w którym poinformowano go o szacowanej wysokości jego emerytury: 260 zł miesięcznie. Bardzo się wtedy uśmialiśmy, kto by tam myślał o starości? Gdy wróciłem do Polski zastałem podobny list z ZUS-u. Wtedy powiało grozą: moja emerytura miałaby wynosić 85 zł miesięcznie. Wystarczy na kilka połówek i paczkę etopiryny – śmieje się.

W Wielkiej Brytanii już pięć lat temu oceniono, że państwowa emerytura nie jest w stanie zapewnić godnego życia. Z badań poziomu życia, przeprowadzonych w 27 krajach europejskich na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że aż co trzeci mieszkaniec UK, który ukończył 65 lat, znajduje się na progu ubóstwa lub nawet poniżej tego poziomu. Gorzej jest tylko w trzech krajach UE: na Cyprze, na Łotwie i w Estonii. Dlaczego? Dzisiejsza emerytura w UK to właściwie kieszonkowe nastolatka: 113 funtów tygodniowo, a dla osoby w związku małżeńskim lub partnerskim, która korzysta ze składek partnera wynosi 67,80 funtów.
Plany emigrantów

– Ważne, żeby się do emerytury przygotować. I nie tylko pod względem finansowym, choć to istotne. Należy przede wszystkim mieć przyjaciół i znajomych. Druga sprawa – trzeba mieć hobby, znaleźć drogę, która pozwoli się realizować – mówi Agnieszka Major, psycholog, która od lat wspiera Polaków na imigracji.

Badania wskazują, że osoby, które mocno identyfikowały się ze swoją pracą i nie miały dla siebie nic innego, po przejściu na emeryturę tracą sens życia, łatwiej zapadają na choroby i krócej żyją. Barbara Gieniusz zaznacza: – To, czy chcemy mieszkać w Anglii i zgodnie z przyjętym zakazem narzekania i obowiązkowymi rozmowami o pogodzie spędzić jesień życia z sąsiadami w pubie, czy wspólnie z rodakami narzekać na jakość usług w poczekalni polskiego ośrodka zdrowia, nie ma większego znaczenia. Ważne, by mieć obok siebie ludzi, być częścią wspólnoty – zauważa. Badaczka podkreśla też znaczenie rodziny. – Rzeczywiście w Polsce związki rodzinne są bardzo silne. Dzieci mają ogromne poczucie winy, gdy nie radzą sobie z opieką nad starzejącymi się rodzicami. W Anglii na ogół osoby starsze same decydują się na pobyt w ośrodku, by odciążyć młodych.

Co ciekawe, aż jeden na sześciu mieszkańców UK myśli o emeryturze za granicą. Najbardziej popularnym miejscem jest Hiszpania. Prawie 6,4 z 38,8 mln Brytyjczyków nie wyklucza, że, gdy osiągnie wiek emerytalny, osiedli się za granicą.

Żyć wiecznie?

Barbara Gieniusz wyjaśnia: – Nie boimy się tak naprawdę starości, tylko uzależnienia od innych, cierpienia i samotności. A ja widzę, że i w starszym wieku można wiele doświadczyć i wiele z siebie dać. Dlaczego Japonia tak się rozwija? Ponieważ tam awans zależy od doświadczenia, czyli od wieku. Dlatego firmami zarządzają osoby dojrzałe, mające ogromne życiowe doświadczenie, umiejące słuchać oraz odporne na stres.

W świecie, w którym kwitnie kult młodości, oswoić i zaakceptować myśl o nieuniknionej starości nie jest łatwo. Jednakże należy to zrobić przygotowując samego siebie. Do starości właśnie. – Gdy dobrze to zrobimy, choć trudno w trudno uwierzyć, starość może być najpiękniejszym okresem w naszym życiu – podkreśla Gabriela Martinka.

Anna Dobiecka | Goniec.com

goniec_150

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POLUB NASZ FANPAGE

Polub nasz Fanpage i bądź na bieżąco z informacjami!

KUP PUBLIKACJĘ

Kup publikację „Emigracja krok po kroku”

Emigracja krok po kroku
Opis

REKLAMA

REKLAMA

POPULARNE TERAZ

, , , ,

Theresa May: "Brexit to koniec uprzywilejowania dla migrantów z UE". W tym dla Polaków

"Nie będzie już tak, że obywatele UE - niezależnie od tego, jakie umiejętności i doświadczenie mają do zaoferowania - będą wskakiwali w kolejkę przed inżynierów z Sydney czy programistów z Delhi. Zamiast systemu opartego na pochodzeniu danej osoby będziemy mieli taki, który będzie skupiony na ocenie jej talentu i umiejętności" - poinformowała. (czytaj dalej)
, , ,

Kłopoty Premier: sondaże pokazują rosnące poparcie dla drugiego referendum

Brytyjczycy są krytyczni wobec proponowanej przez premier Theresę May umowy w sprawie Brexitu i gotowi są poprzeć organizację drugiego referendum, w którym opowiedzieliby się za pozostaniem we Wspólnocie - wynika z dwóch opublikowanych wczoraj sondaży.
, , , , , ,

Miłość: On muzułmanin, ona chrześcijanka

On muzułmanin ze stolicy Bangladeszu, ona chrześcijanka z miasteczka w zachodniej Polsce. Poznali się w Berlinie. Synka urodziła zaraz po maturze. Historia jak z „Faktu”, a jednak się udało. Oto Klaudia, Mamun i ich multikulturowy „happy end”. Wychowana w rodzinie „patchworkowej”, Klaudia pragnęła, by jej własna była taka „na zawsze”. Życie wystawiło ją na większą próbę, niż zakładał plan.
, , , , ,

Fałszywe 20-funtówki w obiegu. Kolejny raz przed świętami

Po raz kolejny w okresie przedświątecznym w Wielkiej Brytanii pojawiły się w obiegu fałszywe banknoty o nominale 20 funtów. Dla oszustów jest to sposób na zrobienie tańszych zakupów na święta Bożego Narodzenia.
, , , , ,

W UK rekordowy spadek liczby pracowników z Europy Wschodniej

Liczba pracowników w Wielkiej Brytanii z byłych krajów komunistycznych Europy Wschodniej, w tym z Polski, spadła w najszybszym tempie od 20 lat - wynika z najnowszych danych Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS).
, , , , ,

Brytyjscy farmerzy będą mogli zatrudniać pracowników spoza UE

Zgodnie z nowymi propozycjami rządowymi brytyjscy farmerzy po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię będą mogli zatrudniać do prac sezonowych pracowników spoza Wspólnoty.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

, , , , ,

Coraz więcej firm w UK przechodzi na 4 dniowy tydzień pracy

Ponad pół miliona Brytyjczyków w minionym roku wzięło zwolnienia lekarskie z powodu stresu lub osłabienia spowodowanego pracą. To prawie 12,5 dnia pracy, a koszt tego szacuje się na 4,5 proc. PKB.
, , ,

Brexit wpłynie na opiekę medyczną w Wielkiej Brytanii?

Przez Brexit w Wielkiej Brytanii może zabraknąć nawet 380 tys. pracowników opieki do 2026 roku. Już teraz w branży tej jest około 90 tys. wolnych miejsc pracy.
, , , ,

Jak zostać dawcą szpiku

Pobranie szpiku jest bezpieczne ale wiąże się z paroma niedogodnościami związanymi z przeszczepieniem. Jednak nie są one zbyt dotkliwe. Przy pobraniu komórek macierzystych z krwi obwodowej trzeba się liczyć z jednodniową wizytą w klinice pobrania.
, , , ,

Wracać czy zostać? Już za niecałe pół roku Wielka Brytania wyjdzie z Unii!

Już teraz zauważalny jest kryzys związany z kursem funta. Ceny rosną a płace nie. Brakuje rąk do pracy. Na budowach ubywa Polaków. Zdarza się, że nawet w polskich sklepach sprzedawcami są obcokrajowcy. To Brexit. Marzec 2019 budzi duży niepokój.
, , ,

Czy jeszcze „opłaca się” przyjechać do Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze praca nie leży tu na ulicy; pieniądze też nie spadają z nieba, a zasiłki, jeśli nam w ogóle przysługują są bardzo niskie. Jeśli nie mamy pracy możemy bardzo szybko znaleźć się na ulicy, bo nikt nie zapłaci za nasz czynsz, ciocia nie zaprosi na obiad, a babcia nie zostanie z dziećmi, kiedy trzeba iść na nocną zmianę do pracy.
, , ,

Pomnik ku czci Generała Stanisława Maczka odsłonięty w Edynburgu

W sobotę 3 października w Edynburgu został odsłonięty pomnik poświęcony gen. Stanisławowi Maczkowi - jednemu z największych polskich bohaterów wojennych. Odsłonięcia dokonali Lady Fraser z Carmyllie, wdowa po lordzie Fraserze - inicjatorze pomysłu budowy pomnika - oraz major Zbigniew Mieczkowski.

INFORMACJE I BIZNES

, , ,

Kłopoty Premier: sondaże pokazują rosnące poparcie dla drugiego referendum

Brytyjczycy są krytyczni wobec proponowanej przez premier Theresę May umowy w sprawie Brexitu i gotowi są poprzeć organizację drugiego referendum, w którym opowiedzieliby się za pozostaniem we Wspólnocie - wynika z dwóch opublikowanych wczoraj sondaży.
, , , , ,

Fałszywe 20-funtówki w obiegu. Kolejny raz przed świętami

Po raz kolejny w okresie przedświątecznym w Wielkiej Brytanii pojawiły się w obiegu fałszywe banknoty o nominale 20 funtów. Dla oszustów jest to sposób na zrobienie tańszych zakupów na święta Bożego Narodzenia.
, , , , ,

W UK rekordowy spadek liczby pracowników z Europy Wschodniej

Liczba pracowników w Wielkiej Brytanii z byłych krajów komunistycznych Europy Wschodniej, w tym z Polski, spadła w najszybszym tempie od 20 lat - wynika z najnowszych danych Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS).
, , , , ,

Brytyjscy farmerzy będą mogli zatrudniać pracowników spoza UE

Zgodnie z nowymi propozycjami rządowymi brytyjscy farmerzy po opuszczeniu Unii przez Wielką Brytanię będą mogli zatrudniać do prac sezonowych pracowników spoza Wspólnoty.
, , , , ,

Czy mięso zostanie opodatkowane?

Naukowcy apelują do brytyjskich władz, by podnieśli ceny produktów zwierzęcych. Według nich mogłoby uratować życie tysiącom osób.
, , , , ,

Od stycznia spadają ceny prądu i gazu!

Od pierwszego stycznia spadają ceny prądu i gazu. Jak poinformował Ofgem – regulator rynku energetycznego w Wielkiej Brytanii - dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to oszczędności rzędu 76 funtów na rachunkach za prąd i gaz.

OPINIE I PUBLICYSTYKA

, , , ,

Wracać czy zostać? Już za niecałe pół roku Wielka Brytania wyjdzie z Unii!

Już teraz zauważalny jest kryzys związany z kursem funta. Ceny rosną a płace nie. Brakuje rąk do pracy. Na budowach ubywa Polaków. Zdarza się, że nawet w polskich sklepach sprzedawcami są obcokrajowcy. To Brexit. Marzec 2019 budzi duży niepokój.
, , ,

Czy jeszcze „opłaca się” przyjechać do Wielkiej Brytanii?

Po pierwsze praca nie leży tu na ulicy; pieniądze też nie spadają z nieba, a zasiłki, jeśli nam w ogóle przysługują są bardzo niskie. Jeśli nie mamy pracy możemy bardzo szybko znaleźć się na ulicy, bo nikt nie zapłaci za nasz czynsz, ciocia nie zaprosi na obiad, a babcia nie zostanie z dziećmi, kiedy trzeba iść na nocną zmianę do pracy.
, , , , ,

Universal credit - Uniwersalna katastrofa

Wielkiej Brytanii grozi społeczna katastrofa. Rząd jednak odmawia dodatkowych pieniędzy. I wątpliwe, żeby to się zmieniło, zwłaszcza teraz, gdy tematem dominującym będzie brexit.
, , , , , , , ,

„Nie każdy ma na tyle pokory w sobie, aby poprosić kogoś o pomoc”

„Skuteczność jest miarą prawdy, jeśli nie jesteśmy skuteczni, należy ją zmienić”. Marcin Kamoda z MK Business Consulting edukuje ze Świadomej Sprzedaży biznesy w UK.
, , ,

Ludzkość ma ogromny dług u Ziemi

Na każdy rok życia ludzkości na Ziemi przypada określona ilość odnawialnych zasobów naturalnych. Dzień Długu Ekologicznego to dzień, w którym wykorzystaliśmy wszystkie zasoby przeznaczone na dany rok. Codziennie jemy, pijemy, podłączamy smartfony do prądu, poruszamy się pojazdami wydzielającymi spaliny – w skrócie: zużywamy zasoby Ziemi.
, , ,

"The Guardian": Polscy sędziowie zastraszani przez państwo

Brytyjski dziennik "The Guardian" poinformował, że trzech wysokich rangą polskich sędziów poskarżyło się na prowadzoną przeciwko nim przez instytucje rządowe kampanię "zastraszania i szykan". "Próbują mnie złamać" - przyznał jeden z nich.

STYL I KULTURA

, , , , , ,

Brytyjska szkoła zorganizowała konkurs na „najlepszy tyłek” wśród nastolatek

„To są młodzi ludzie i jeśli w szkole są dzieci, które mają problemy ze swoim ciałem albo ze swoja osobowością, to to może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne w przyszłości. Myślałam, że szkoły są od tego, by do takich zachowań nie dopuszczać”
, , , , , ,

Apel do Brytyjczyków, aby gromadzili własne zapasy. Rząd spodziewa się braków

Brytyjski rząd obawia się opóźnień w dostawie żywności i leków w razie załamania się negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przygotowuje alternatywny plan, zakładający m.in. wynajem własnych promów - ujawnił 'Financial Times'. Jednocześnie wezwano Brytyjczyków, aby na własną rękę gromadzili zapasy leków.
, , , ,

Posłanka PiS żąda zakazu pokazywania filmu KLER

Posłanka PiS, Anna Sobecka – związana z Radiem Maryja, chce zakazać wyświetlania filmu w kinach chociaż, jak sama przyznaje, widziała jedynie zwiastun.
, , , , ,

Służba zdrowia bije na alarm - fala zachorowań na kiłę

W ciągu ostatniej dekady liczba zachorowań na kiłę wzrosła na Wyspach trzykrotnie, a na rzeżączkę dwukrotnie. Dało to największą zachorowalność od 1949 roku.
, , , , , , ,

Chłopcy w Anglii będą szczepieni przeciwko wirusowi brodawczaka

Rząd potwierdził, że chłopcy w Anglii będą szczepieni przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka zgodnie z ostatnimi zaleceniami ze strony Komitetu ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI).
, , , , , ,

Polskie matki rodzą najwięcej dzieci w Wielkiej Brytanii

Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego, Polki-migrantki zajmują pierwsze miejsce wśród kobiet, które urodziły dzieci w Wielkiej Brytanii. „Polskie” porody stanowią prawie 30%.