Polska starość jest smutna i samotna, ale czy starość to tylko izolacja i samotność?

Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy są przygotowani na długie życie na emeryturze. Oszacowano, że aż 7 mln ludzi nie oszczędza na emeryturę, co dla wielu z nich będzie oznaczać długie lata w skrajnej nędzy. W programie rządowym znalazły się m.in. założenia, że decyzja o wycofaniu się z życia zawodowego powinna należeć do jednostki, a pracodawcy są zobowiązani do oferowania elastycznego zatrudnienia, np. pracy w niepełnym wymiarze godzin czy w systemie projektowym.

Dlaczego jesteśmy obojętni na starość? Dlaczego nie mówimy o niej głośno i udajemy, że nas nie dotyczy? Czy uważamy, że będziemy wiecznie młodzi?

Dwudziestodziewięcioletnia Małgosia Rajka z Lewisham na starość chce podróżować. Nie zbiera jednak na ten cel pieniędzy i nie wie, dokąd chciałaby pojechać. A co będzie robić, gdy np. zdrowie pozwoli co najwyżej na spacer po parku. Grzegorz jest pewny, że na emeryturze wróci do Polski. – Mam dom po dziadkach, to go wyremontuję i będę mieszkał na Mazurach, łowił ryby, rozwiązywał krzyżówki i pił piwo z kolegami – mówi. Jednak Grzegorz od czterech lat nie był u dziadków w Węgorzewie i nie wie, co się tam dzieje. Z ręką na sercu: kto z nas ma plany na „jesień życia”? Nie mrzonki, tylko konkretne cele? Kto z nas ma wykupiony fundusz emerytalny, żeby w przyszłości nie być zdanym na grosze, które oferuje państwo?

Starość ma kiepski PR

– Starość to etap życia i proces pełen dynamiki. Zjawisko nie do uniknięcia przed nadejściem i skutkami, których odczuwa się uzasadniony lęk związany z brakiem samodzielności, niedołęstwem, niepełnosprawnością, chorobami, zależnością w każdej sferze życia od innych, obawiając się jakości życia codziennego – tłumaczy Gabriela Martinka, specjalistka pracy socjalnej i pedagożka specjalna.

Choć starość wydaje się nam oczywista, to naukowcy nie są zgodni, dlaczego to zjawisko istnieje. Jedni tłumaczą je wpływem środowiskowym (słońce wpływa na uszkodzenie skóry, zanieczyszczenie powietrza na wydolność płuc), inni – wolnymi rodnikami uszkadzającymi tkanki, jeszcze inni mówią o „samobójstwie” komórek. Nieważne jednak, co jest przyczyną starości, jej objawy są zawsze takie same: utrata masy mięśni i kości, zanik komórek funkcjonalnie czynnych różnych narządów np. stłuszczenie wątroby, przekształcenie budowy i czynności skóry prowadzące do jej osłabienia, pogorszenie ostrości wzroku i słuchu, wydłużony czas reakcji, spadek podstawowej przemiany materii i pojemności wydechowej oraz zmniejszenie się przepływu krwi przez narządy.

Ale starość to też zmiany w psychice: zaburzone są m.in. funkcje poznawcze, a więc pamięć. Wolniej się myśli, gorzej kojarzy, trudniej koncentruje. Spada aktywność, ponieważ energii też jest coraz mniej. Na starość często człowiek traci zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji, umiejętność pozytywnego patrzenia na świat i ludzi, poczucie humoru. Odsuwa się, wycofuje, a otoczenie nie potrafi, a niekiedy nie chce nawiązać z nim kontaktu. Czuje się bardzo samotny. Wpada w depresję czy urojenia. – Ten stan jest na tyle powszechny, że depresję uważa się za schorzenie nieodłącznie towarzyszące starości – mówi dr psychologii Barbara Gieniusz mająca doświadczenie w pracy z osobami starszymi. – A wcale tak być nie musi – podkreśla.

Około 20 proc. ludzi starych miewa zaburzenia świadomości. Są rezultatem niedokrwienia i niedotlenienia mózgu. Najbardziej banalną przyczyną jest odwodnienie. Wiąże się z tym, że w podeszłym wieku na skutek mniejszego pragnienia mniej się pije, a często także bierze się leki odwadniające. Gdy organizm ma zbyt mało płynów, krew się zagęszcza i wolniej krąży, a tym samym do mózgu dociera mniej tlenu i glukozy. To wystarczy, aby nastąpiły zaburzenia świadomości.

Starość w Polsce

– Polska starość jest smutna i samotna. Niskie świadczenia emerytalno-rentowe nie zaspokajające podstawowych potrzeb bytowych – mówi Gabriela Martinka. – Często osoba starsza staje przed wyborem: kupić chleb czy niezbędny lek. W Polsce brak oddziałów geriatrycznych, brak lekarzy geriatrów, kolejki do specjalistów są długie, usługi opiekuńcze są odpłatne, a świadczenia z pomocy społecznej nie zaspokajają potrzeb – wylicza.

Człowiek starszy w Polsce zauważany jest przez środowisko i rodzinę najczęściej wtedy, gdy znajdzie się w sytuacji, w której ze względu na niesamodzielność, potrzebuje niezbędnej pomocy w czynnościach dnia codziennego: myciu, jedzeniu, zrobieniu zakupów, sprzątaniu, praniu i staje się dla najbliższych uciążliwym życiowym problemem. Zazwyczaj obowiązki sprawowania opieki nad osobą starszą przekraczają możliwości psychiczne, fizyczne i finansowe rodzin.

– Udzielałam pomocy i wsparcia małżeństwom, z którymi mieszkała babcia żony ze zdiagnozowanym procesem demencyjnym, bo ludzie ci przez babcię chcieli się rozstać. W takich przypadkach, gdy widzi się niewydolność opiekuńczą i ewidentne symptomy wypalenia emocjonalnego rodzin, należy podejmować decyzje dotyczące zapewnienia instytucjonalnej całodobowej opieki osobie starszej – podkreśla Martinka. I tu też można napotkać trudności. W podejmowaniu decyzji ogromną rolę odgrywa wychowanie i wartości wyniesione z domu oraz obawa przed napiętnowaniem społecznym za „oddanie” członka rodziny do „domu starców”. – W Polsce, gdyby nie programy, projekty i działania finansowane z pieniędzy unijnych, o seniorach zapomniano by zupełnie. W tym kraju senior i jego problemy nie są najważniejsze, niestety. Powstające stowarzyszenia senioralne, uniwersytety trzeciego wieku, grupy osiedlowe, wiejskie kluby seniora napawają optymizmem. Ale co się stanie z polskimi seniorami, gdy unijne dotacje się skończą? – pyta retorycznie Gabriela Martinka.

Ale niedołężność ludzi starszych to jeden aspekt. Wielu z nich zachowuje przecież zdrowie, siłę, a przede wszystkim chęć do pracy. Jak mówi 70-letnia Barbara Chutnik, która kilkadziesiąt lat przepracowała w zawodzie handlowca, starszych pracowników się nie docenia, a przecież mają wielkie doświadczenie. – My, ludzie „60+”, mamy inną mentalność, jesteśmy bardzo oddani temu co robimy i nie mamy już takich obciążeń domowych jak wychowanie dzieci. Mamy więcej czasu i mniej się spieszymy. Może niektórzy z nas nie bardzo sobie radzą z nowoczesnością techniki, ale obserwuję internet i widzę jak bardzo dużo jest w nim ludzi w starszym wieku – zaznacza.

Starość w UK

W lipcu 2009 r. rząd brytyjski opublikował strategię „Budowanie społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”, która ma przygotować Wielką Brytanię na postępujący proces starzenia się obywateli. Projekt wyznacza kierunek działania organom publicznym, sektorowi pozarządowemu oraz firmom komercyjnym.

Społeczeństwo brytyjskie korzysta na starzeniu się populacji – osoby powyżej 50. roku życia to główni dostarczyciele usług opiekuńczych i aktywni wolontariusze. Ekonomia też zyskuje na dojrzałych pracownikach, przedsiębiorcach i konsumentach – osoby powyżej 50. roku życia odpowiadają za 80 proc. majątku narodowego i za prawie 40 proc. rocznych wydatków konsumpcyjnych.
Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy są przygotowani na długie życie na emeryturze. Oszacowano, że aż 7 mln ludzi nie oszczędza na emeryturę, co dla wielu z nich będzie oznaczać długie lata w skrajnej nędzy. W programie rządowym znalazły się m.in. założenia, że decyzja o wycofaniu się z życia zawodowego powinna należeć do jednostki, a pracodawcy są zobowiązani do oferowania elastycznego zatrudnienia, np. pracy w niepełnym wymiarze godzin czy w systemie projektowym.

Za wszelkimi zmianami legislacyjnymi muszą podążać zmiany świadomościowe – należy obalić mit, że osoby starsze nie są w pełni wartościowymi pracownikami i zabierają miejsca pracy młodszym. Dodatkowo w 2010 r. w UK zainaugurowano program profilaktyczny monitorujący zagrożenie chorobami. W celu promocji aktywnej dojrzałości, już pięć lat temu wprowadzono „program Active at 60”, który gromadził dane o przywilejach zarezerwowanych dla seniorów, m.in. informacje o zniżkach na transport i kulturę czy nieodpłatnych programach medycznych i sportowych.

– Myślę, że dużym problemem ludzi starszych jest izolacja i samotność – tłumaczy Barbara Gieniusz. – Brak kontaktu z ludźmi powoduje wycofanie się i może skutkować depresją. To duży problem: prawie połowa brytyjskich seniorów w wieku 75+ mieszka sama. Blisko 140 tys. seniorów przez miesiąc nie miało kontaktu z rodziną oraz sąsiadami. Co ciekawe, gorszą sytuację mają osoby starsze mieszkające na angielskiej wsi. Są samotne i praktycznie odcięte od świata, gdyż nie mają dostępu do podstawowych usług ani do środków publicznego transportu. Dowodzą tego wyniki badania przeprowadzonego przez brytyjską organizację charytatywną Age UK. Na wsi zamykane są sklepy i puby, a pójście na pocztę lub do szpitala jest prawie niemożliwe, gdyż wskutek cięć budżetowych brakuje tam autobusów – poinformowała Age UK, wzywając rząd i lokalne władze do zapewnienia ludziom starszym dostępu do tego typu usług. Wysokie koszty ogrzewania źle izolowanych domów i brak gazu to kolejne trudności, z jakimi borykają się starsi mieszkańcy wsi. Dodatkowo w Anglii wieś starzeje się szybciej niż miasto. Osoby w wieku ponad 45 lat stanowią tam około połowę populacji wiejskiej i 36 proc. mieszkańców większych ośrodków miejskich.

Wystarczy na połówkę

Mówiąc o emeryturze w Polsce nie sposób pominąć niewydolności systemu emerytalnego, który już dziś nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom. Jak mówi Jacek Lusiński, reżyser filmu „Carte Blanche”: – Obecny system emerytalny tworzy właśnie armię przyszłych bezdomnych i sfrustrowanych, którzy nawet nie będą mieli energii życiowej, by wyjść z protestem na ulicę. Bycie przeciętnym obywatelem, bez setek tysięcy na koncie daje pewność, że emerytura będzie jedynie pojęciem słownikowym, wymawiana z nabożną czcią jak „szynka” w filmach Barei – zauważa.

46-letni reżyser wspomina: – Byłem na zdjęciach w Grecji i po pracy usiadłem w basenie z pewnym bardzo znanym i lubianym aktorem. Nieboskłon nad nami pełen był sprzyjających bogów, cykady nam szeleściły, a my popijaliśmy metaxę. Chciałoby się powiedzieć „chwilo trwaj”, ale zadzwonił jego telefon i gwiazdor dowiedział się, że otrzymał właśnie list z ZUS-u, w którym poinformowano go o szacowanej wysokości jego emerytury: 260 zł miesięcznie. Bardzo się wtedy uśmialiśmy, kto by tam myślał o starości? Gdy wróciłem do Polski zastałem podobny list z ZUS-u. Wtedy powiało grozą: moja emerytura miałaby wynosić 85 zł miesięcznie. Wystarczy na kilka połówek i paczkę etopiryny – śmieje się.

W Wielkiej Brytanii już pięć lat temu oceniono, że państwowa emerytura nie jest w stanie zapewnić godnego życia. Z badań poziomu życia, przeprowadzonych w 27 krajach europejskich na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że aż co trzeci mieszkaniec UK, który ukończył 65 lat, znajduje się na progu ubóstwa lub nawet poniżej tego poziomu. Gorzej jest tylko w trzech krajach UE: na Cyprze, na Łotwie i w Estonii. Dlaczego? Dzisiejsza emerytura w UK to właściwie kieszonkowe nastolatka: 113 funtów tygodniowo, a dla osoby w związku małżeńskim lub partnerskim, która korzysta ze składek partnera wynosi 67,80 funtów.
Plany emigrantów

– Ważne, żeby się do emerytury przygotować. I nie tylko pod względem finansowym, choć to istotne. Należy przede wszystkim mieć przyjaciół i znajomych. Druga sprawa – trzeba mieć hobby, znaleźć drogę, która pozwoli się realizować – mówi Agnieszka Major, psycholog, która od lat wspiera Polaków na imigracji.

Badania wskazują, że osoby, które mocno identyfikowały się ze swoją pracą i nie miały dla siebie nic innego, po przejściu na emeryturę tracą sens życia, łatwiej zapadają na choroby i krócej żyją. Barbara Gieniusz zaznacza: – To, czy chcemy mieszkać w Anglii i zgodnie z przyjętym zakazem narzekania i obowiązkowymi rozmowami o pogodzie spędzić jesień życia z sąsiadami w pubie, czy wspólnie z rodakami narzekać na jakość usług w poczekalni polskiego ośrodka zdrowia, nie ma większego znaczenia. Ważne, by mieć obok siebie ludzi, być częścią wspólnoty – zauważa. Badaczka podkreśla też znaczenie rodziny. – Rzeczywiście w Polsce związki rodzinne są bardzo silne. Dzieci mają ogromne poczucie winy, gdy nie radzą sobie z opieką nad starzejącymi się rodzicami. W Anglii na ogół osoby starsze same decydują się na pobyt w ośrodku, by odciążyć młodych.

Co ciekawe, aż jeden na sześciu mieszkańców UK myśli o emeryturze za granicą. Najbardziej popularnym miejscem jest Hiszpania. Prawie 6,4 z 38,8 mln Brytyjczyków nie wyklucza, że, gdy osiągnie wiek emerytalny, osiedli się za granicą.

Żyć wiecznie?

Barbara Gieniusz wyjaśnia: – Nie boimy się tak naprawdę starości, tylko uzależnienia od innych, cierpienia i samotności. A ja widzę, że i w starszym wieku można wiele doświadczyć i wiele z siebie dać. Dlaczego Japonia tak się rozwija? Ponieważ tam awans zależy od doświadczenia, czyli od wieku. Dlatego firmami zarządzają osoby dojrzałe, mające ogromne życiowe doświadczenie, umiejące słuchać oraz odporne na stres.

W świecie, w którym kwitnie kult młodości, oswoić i zaakceptować myśl o nieuniknionej starości nie jest łatwo. Jednakże należy to zrobić przygotowując samego siebie. Do starości właśnie. – Gdy dobrze to zrobimy, choć trudno w trudno uwierzyć, starość może być najpiękniejszym okresem w naszym życiu – podkreśla Gabriela Martinka.

Anna Dobiecka | Goniec.com

goniec_150

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POLUB NASZ FANPAGE

Polub nasz Fanpage i bądź na bieżąco z informacjami!

KUP PUBLIKACJĘ

Kup publikację „Emigracja krok po kroku”

Emigracja krok po kroku
Opis

REKLAMA

REKLAMA

POPULARNE TERAZ

, , , ,

Partia Pracy gotowa poprzeć drugie referendum i pozostanie w UE

Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn ogłosił dziś, że ktokolwiek zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii, powinien poddać propozycję twardego brexitu - albo brak umowy - ponownie pod referendum. Jego ugrupowanie opowiedziałoby się za pozostaniem w Unii Europejskiej.
, , , ,

Mija termin składania skarg odnośnie PPI

Urząd nadzoru finansowego (FCA) wzywa konsumentów do „natychmiastowego działania” w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania skarg odnośnie PPI
, , , ,

Brexit do końca października. Johnson stawia sprawę jasno

Brexit do końca października i raczej z umową z UE, ale z przygotowanym scenariuszem działania na wypadek jej braku - to główny punkt programu wyborczego Borisa Johnsona, faworyta do objęcia stanowiska szefa Partii Konserwatywnej. Były burmistrz Londynu, prezentujący się jako zwolennik twardego kursu przedstawił dziś swój program.
, , ,

Trump wylądował w Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dzisiaj trzydniową wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku Stansted przywitała go przedstawicielka królowej na hrabstwo Essex Jennifer Tolhurst oraz szef MSZ Jeremy Hunt.
, , , ,

Spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Pierwszy raz od wejścia Polski do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby osób obywatelstwa polskiego mieszkających na Wyspach. Jeszcze w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii mieszkało ponad milion naszych rodaków, teraz jest ich mniej o blisko 120 tysięcy osób.
, , ,

Jak otrzymać emeryturę z UE?

Kilka lat pracy w jednym państwie UE wystarczy, by otrzymać z niego emeryturę. Gwarantuje to unijna koordynacja systemów. Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

, , , ,

Większość Szkotów przeciwna odłączeniu się od Zjednoczonego Królestwa

Większość Szkotów wypowiada się przeciw odłączeniu się od Zjednoczonego Królestwa, ostrożnie podchodząc do propozycji szkockiej pierwszej minister Nicoli Sturgeon w sprawie przeprowadzenia drugiego referendum na ten temat do 2021 roku - wynika z sondażu firmy Survation.
, , , ,

Szkocka premier chce drugiego referendum ws. niepodległości

Szkocka pierwsza minister Nicola Sturgeon wezwała dzisiaj do przeprowadzenia ponownego referendum w sprawie niepodległości Szkocji od Zjednoczonego Królestwa przed upływem obecnej kadencji szkockiego parlamentu w maju 2021 roku.
, , ,

Nowa data Brexitu to 31 października!

Przywódcy 27 państw członkowskich UE wypracowali kompromis ws. przedłużenia brexitu do 31 października - poinformowały źródła unijne. Przyjęta data, po ok. godzinnych konsultacjach, została zaakceptowana przez Theresę May. - Być może uda się zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii z UE - powiedział po szczycie Donald Tusk.
, , ,

"Settled status" na stronie rządowej UK po polsku!

Brytyjski rząd opublikował na stronie rządowej informacje na temat rejestracji 'settled status' po polsku. Informacje wyjaśniają założenia systemu i etapy ubiegania się o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieliście do tej pory problem ze zrozumieniem wszystkich tych informacji w języku angielskim, to teraz informacje w języku polskim problemu raczej nie przysporzą.
, , ,

Ruszyła obowiązkowa rejestracja obywateli UE

Brytyjski rząd formalnie uruchomił wczoraj system stworzony w celu rejestracji pobytu ok. 3,3 miliona obywateli UE, mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym miliona Polaków. Proces jest bezpłatny, a na złożenie wniosku jest czas co najmniej do grudnia 2020 roku.
, , ,

NO!, NO!, NO!... Osiem scenariuszy dla Wielkiej Brytanii odrzuconych! Co dalej?

Członkowie Izby Gmin wieczorem głosowali nad ośmioma scenariuszami w sprawie brexitu. Po krótkiej przerwie ogłoszone zostały rezultaty, z których wynika, że żaden ze scenariuszy nie uzyskał większości głosów. Czyli chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy.

INFORMACJE I BIZNES

, , , ,

Mija termin składania skarg odnośnie PPI

Urząd nadzoru finansowego (FCA) wzywa konsumentów do „natychmiastowego działania” w związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania skarg odnośnie PPI
, , , ,

Brexit do końca października. Johnson stawia sprawę jasno

Brexit do końca października i raczej z umową z UE, ale z przygotowanym scenariuszem działania na wypadek jej braku - to główny punkt programu wyborczego Borisa Johnsona, faworyta do objęcia stanowiska szefa Partii Konserwatywnej. Były burmistrz Londynu, prezentujący się jako zwolennik twardego kursu przedstawił dziś swój program.
, , ,

Trump wylądował w Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dzisiaj trzydniową wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku Stansted przywitała go przedstawicielka królowej na hrabstwo Essex Jennifer Tolhurst oraz szef MSZ Jeremy Hunt.
, , , ,

Spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Pierwszy raz od wejścia Polski do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby osób obywatelstwa polskiego mieszkających na Wyspach. Jeszcze w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii mieszkało ponad milion naszych rodaków, teraz jest ich mniej o blisko 120 tysięcy osób.
, , ,

Jak otrzymać emeryturę z UE?

Kilka lat pracy w jednym państwie UE wystarczy, by otrzymać z niego emeryturę. Gwarantuje to unijna koordynacja systemów. Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent.
, , ,

May odchodzi w czerwcu!

Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca przestaje kierować Partią Konserwatywną. Premierem Wielkiej Brytanii pozostanie do czasu wyboru nowego lidera ugrupowania. Swoją decyzję ogłosiła po spotkaniu z kierownictwem partii. W jego trakcie miała usłyszeć ultimatum: ma odejść albo zostanie do tego zmuszona przez partię.

OPINIE I PUBLICYSTYKA

, , ,

Fake newsy i sexting w sieci. Młodzież coraz bardziej uzależniona od smartfonów i zagubiona w cyfrowym świecie

Korzystanie z mediów cyfrowych i internetu daje szerokie możliwości, ale stwarza też zagrożenia, szczególnie dla młodych ludzi. Co drugi nastolatek zetknął się z hejtem w sieci, a co dziesiąty uprawia sexting, czyli zamieszcza intymne materiały w internecie.
, , , ,

"Chcemy, żeby Polacy zostali"

Brytyjska wiceminister spraw wewnętrznych Caroline Nokes zaapelowała w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, aby pozostali w kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. Zapewniła, że rejestracja pobytu będzie 'tak prosta, jak to tylko możliwe'.
, , , , ,

Cud natury czy in vitro?

Rodzicielstwo nie zna granic. Przekonała się o tym Polka, Beata Bienias z mężem, którzy po kilkuletnim zmaganiu się z in vitro zostali rodzicami trojaczków. Dwoje dzieci zostało jednak poczęte naturalnie.
, , ,

Jesteś Polką? To pewnie sprzątasz?

Większość z nas ma maturę, nie mówiąc już o wyższym wykształceniu. Dlaczego więc godzimy się pracować poniżej naszych możliwości? Czemu nie jesteśmy ambitne i nie sięgamy po coś lepszego niż sprzątanie?
, , ,

Fact-checking na Facebooku w rozsypce

System weryfikacji informacji (tzw. fact-checkingu) na Facebooku, który miał działać we współpracy z dziennikarzami, jest w rozsypce. Sami dziennikarze są rozczarowani rzeczywistością współpracy z koncernem i chcą jej zakończenia - podał dziennik 'The Guardian'.
, , , ,

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.

STYL I KULTURA

, , , ,

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o powiększaniu piersi

Jak mówi przysłowie, małe jest piękne. Choć w większości przypadków rzeczywiście tak jest, to jednocześnie słowa te nie zawsze są tak do końca prawdą.
, , , ,

Jak seks wpływa na zdrowie?

Seks to ważna część życia każdego człowieka. Seks to fizyczna przyjemność oraz bliskość z drugą osobą.Ale nie tylko... Seks ma także korzystny wpływ na nasze zdrowie. Udane życie seksualne niweluje nadmiar stresu, poprawia ogólny nastrój, dotlenia organizm i usprawnia krążenie krwi. Same korzyści dla naszego zdrowia.
, , , ,

Kevin sam w domu…Ponad 20 lat starszy. Zobaczcie najnowszą reklamę!

W sieci pojawiła się nowa reklama Google, w której wystąpił sam Kevin, tylko ponad 20 lat starszy. Spot został nagrany w domu, w którym rozgrywała się akcja filmu „Kevin sam w domu”.
, , , ,

Tabletki antykoncepcyjne obniżają libido?

Antykoncepcja hormonalna, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, może powodować również wystąpienie skutków ubocznych. Do jednych z najbardziej uciążliwych dla kobiet należy spadek popędu seksualnego.
, , , ,

le prawdy zawierają ciążowe mity?

Wiele źródeł i jeszcze więcej sprzecznych informacji. To rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się przyszłe mamy. Zapytaliśmy kilka z nich, z jakimi radami i stwierdzeniami na temat ciąży spotykają się najczęściej. Dzielimy je na fakty i mity, i wyjaśniamy, których z nich się wystrzegać, a które warto wprowadzić w życie.
, , , ,

Nowa kampania dotycząca zdrowia psychicznego

Trwa kampania #GetTheInsideOut, mówiąca o problemach psychicznych ludzi. Reklamy pokazują, że bardzo wiele osób cierpi na choroby psychiczne, o których nie chce mówić głośno. Partnerem i sponsorem akcji jest Lloyds Bank.

Sharing is caring!