» Dorota Kosko | Źródło: www.independent.co.uk

Pozornie nieszkodliwe „selfie“, robione zwłaszcza przez użytkowników portali społecznościowych, mogą w istocie świadczyć o problemach natury psychicznej.

_____________________________________________________________________________________________________

Do takich wniosków doszła Jesse Fox, autorka badań z których wynika, że mężczyźni wrzucający na tablice „selfie“ automatycznie mogą być psychopatami i narcyzami.

Naukowcy przeanalizowali dane z ankiety internetowej wypełnione przez 800 mężczyzn w wieku 18-40 lat. Uczestników kwestionariusza poproszono między innymi o napisanie jaka jest częstotliwość publikowania zdjęć, edytowania ich przed pokazaniem znajomym poprzez kadrowanie, czy dodawanie filtrów.

Z badań wynika, iż osoby, które cześciej publikują swoje zdjęcia mają cechy narcystyczne i psychopatyczne. Skłonności wymienione przez naukowców nie mają według nich nic wspólnego z samą częstotliwością korekty zdjęć przed ich opublikowaniem. Wręcz przeciwnie – psychopatia utożsamiana jest z impulsywnością, stąd też użytkownicy portali społecznościowych nie chcą tracić czasu na edycję zdjęć, lecz umieścić je w Sieci jak najszybciej, by móc na siebie patrzeć.

Sama edycja zdjęć związana jest z wyższym poziomem własnego uprzedmiotowienia. Jak przyznaje Jesse Fox – to zagadnienie nie zostało dokładnie zbadane przez naukowców w odniesieniu do mężczyzn.

 

Sharing is caring!