» Przemysław Ozdowy | Źródło: www.oe24.at

Miasto Wiedeń wydało w porównaniu do 2009 roku, 260 milionów euro więcej. W ciągu pięciu lat od wprowadzenia nieskładkowych przedszkoli w Wiedniu w 2009 roku, zostało stworzone ponad 16800 nowych miejsc przedszkolnych. Miasto w porównaniu z 2009 wydało 260 mln euro więcej na opiekę nad dziećmi. Rodzice przez możliwość bezskładkowego przedszkola mogą zaoszczędzić do 3000 euro rocznie na miejscu przedszkolnym.

_______________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Wiednia Michael Häupl, powiedział: „Wprowadzenie nieskładkowego przedszkola w Wiedniu jesienią 2009 roku, było kamieniem milowym dla wiedeńskich rodzin i jest dla nas jasne, że rodzice mogą nadal liczyć w Wiedniu na taką ofertę”. Edukacja i wspieranie dzieci w Wiedniu jest bardziej kompleksowe niż w innych Bundesländach (województwach).

Pozytywne wyniki po pięciu latach
W Wiedniu od jesieni 2009 roku stworzono ponad 16800 nowych miejsc. Budżet roczny w roku 2014 wzrósł do ponad 700 mln euro. Z tych funduszy, będą finansowane nie tylko miejsca w przedszkolach miejskich, ale także miejsca w przedszkolach prywatnych, średnio 500 euro miesięcznie. Ponadto prywatne ośrodki są obsługiwane w ramach tak zwanego “primingu” i stymulowane do tworzenia nowych miejsc pracy. Od jesieni 2009 roku zostało zainwestowane w sumie około 41 mln euro.

W ostatnich latach samo miasto również zbudowało nowe przedszkola. Sztandarowe projekty obejmują kampusy edukacyjne (Monte Laa, Gertrude Fröhlich-Sandner, Donaufeld i Sonnwendviertel) i nowe budynki na Schukowitzgasse oraz w Stadtpark. Na wykonanie tych projektów zostały zainwestowane w sumie 71 mln euro.

W sierpniu 2014 roku Wiedeń miał 78800 miejsc opieki nad dziećmi w sektorze komunalnym i prywatnym, z których grupy żłobkowe stanowią 21800 miejsc dla niemowląt. Ekspansyjna rozbudowa trwa, ponieważ Wiedeń gwałtownie rośnie. Uważa się, że w najbliższych latach, będzie tworzone średnio 3000 miejsc rocznie. W październiku rozpoczyna się budowa nowego przedszkola na Waidhausenstraße w Penzing, a także budowa kampusu edukacyjnego w Aspern Die Seestadt Wiens, z przedszkolem składającym się z jedenastu grup.

Wysokie zadowolenie rodziców
Zadowolenie rodziców z przedszkoli Wiedniu jest wysokie. W reprezentatywnym badaniu ludności Wiednia wiosną 2014 roku, 73 procent badanych ocenia projekt „Bezpłatne Przedszkole” bardzo pozytywnie lub pozytywnie.

Więcej aktualnych informacji z Austrii o charakterze informacyjno-publicystyczno-biznesowo-kulturalnym znajdziecie państwo na Facebooku w grupie Polacy w Austrii – Polen in Österreich https://www.facebook.com/groups/543044279160183/.

Sharing is caring!