» Przemysław Ozdowy | Źródło: www.vienna.at

W środę po południu po burzliwej debacie parlament w Austrii większością przyjął nowelizację ustawy w sprawie Islamu.

____________________________________________________________________________________________________________________

Poprawek doczekała się ustawa z 1912 roku, a najbardziej kontrowersyjną zmianą to wprowadzenie zakazu finansowania ze źródeł zagranicznych. Poprawki zapewnią także korzyści austriackim muzułmanom takie jak ustanowienie islamskich studiów teologicznych.

Innowacje w ustawie o Islamie.

Pierwsza część ustawy określa zorganizowane zgromadzenia muzułmanów w Austrii jako instytucje publiczne. Reguluje to jednoznacznie, że zgromadzenia są podporządkowane ustawodawstwu krajowemu. Aby uzyskać status instytucji publicznej jest konieczny „pozytywny stosunek do społeczeństwa i państwa”. Dodatkowo fundusze na celu zaspokojenia potrzeb religijnych muszą być pozyskiwane w kraju. Organizacje, które nie dostosują się do wymogów ustawy zostaną automatycznie rozwiązane do 31 marca następnego roku. Ustawa wprowadza owe regulacje dla Imamów. Islamskie związki wyznaniowe są zobowiązanie przez prawo do odwoływania z funkcji osoby na przykład z funkcji imamów, które były skazane przez sąd na karę pozbawienia wolności od jednego roku. Dotyczy to także wyroków w sprawach „bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo w przypadkach zagrażających prawom i wolności innych”.

Poprawki to również korzyści dla muzułmanów.

Zmiany w ustawie wprowadzają wprowadzają również punkty odpowiadające życzeniom islamskich grup wyznaniowych. Harmonogram islamskich studiów teologicznych na Uniwersytecie w Wiedniu przewiduje, że od przyszłego roku zostanie utworzone sześć miejsc dla nauczycieli akademickich. Zmiany w ustawie o islamie po raz pierwszy gwarantuje prawo muzułmanom do posługi religijnej tj. duszpasterzy – w instytucjach takich jak wojsko, w więzieniach, w szpitalach i domach opieki. Zapewnione zostanie przestrzeganie zakazów i nakazów religijnych dotyczących między innymi nakazów dietetycznych.

Ubój rytualny i obrzezanie są dozwolone.

Ustawa zezwala muzułmanom do „organizowania produkcji produktów mięsnych i innych produktów spożywczych, zgodnie z ich wewnętrznymi religijnymi zasadami społecznymi”. Islamskie związki wyznaniowe i ich członkowie są także uprawnieni do wychowywania dzieci i młodzieży w zgodzie z wszystkimi tradycyjnymi zwyczajami i do wychowania „według przykazań religijnych”. W objaśnieniach podkreśla się, że obejmuje to również „obrzezanie mężczyzn”.

Więcej aktualnych informacji z Austrii o charakterze informacyjno-publicystyczno-biznesowo-kulturalnym znajdziecie państwo na Facebooku w grupie Polacy w Austrii – Polen in Österreich https://www.facebook.com/groups/543044279160183/.