Nasza emigracja pod znakiem zapytania

Warto przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię. Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). Zupełnie inną, choć ważna sprawą byłaby możliwość utraty zasiłków.

W świetle obecnej sytuacji politycznej, temat praw imigrantów na Wyspach, okazuje się być nadal atrakcyjny. Imigranci, również Polacy, którzy przybyli licznie po 2004 roku, przenosząc tutaj swoje ośrodki życiowe, zakładając rodziny… i biznesy. Pytani o powrót do kraju, w zdecydowanej większości uśmiechają się cynicznie, zadając retoryczne pytanie…

– Przyjazd Polaków i innych imigrantów na Wyspy po 2004 roku był wielkim plusem. Po­lacy wspaniale odnaleźli się w takich sektorach pracy, jak bry­tyjskie rolnictwo, hotelarstwo, budownictwo, służba zdrowia, dział transportu publicznego. Nowo przybyli z kraju rodacy odgrywali ważną rolę i byli po­pularni, postrzegani pozytyw­nie.Wyjątkami, które postrzegały ten stan rze­czy negatywnie ta­bloidy takie jak: Daily Mail, The Sun czy Daily Express – mówił znany brytyjski działacz społeczny Wiktor Moszczyński na spotkaniu z Polakami w jednej z polskich szkół uzupełniających na Wyspach, dodając, że wszystko dramatycznie się zmieniło z chwilą recesji. Jego zdaniem wpłynęła na to liczebność imi­grantów – mówiło się nawet o milionie Polaków na Wyspach. Oficjalne statystyki przekonują, zdaniem Moszczyńskiego, że liczba ta nie przekracza 560 tysięcy, ale warto pamiętać, że co roku rodzi się w Wiel­kiej Brytanii około 20 tysięcy polskich dzieci, a język polski wśród używanych na Wyspach statystycznie znajduje się na drugiej pozycji. W obliczu na­rastającej recesji byliśmy więc atakowani m. in. przez „Daily Mail”, staliśmy się tzw. „chłop­cem do bicia”, ponieważ to była część ich polityki przeciw wspólnej Europie, przeciw imigracji – wyjaśniał Moszczyński.

Warto w tym miejscu przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię.

– W pismach nadużywa­no fotografii Polaków np. przy znanej londynskiej „ścianie płaczu” [witry­na sklepowa z ogłoszeniami, przy której gromadzili się Po­lacy w pobliżu stacji metra Ra­venscourt Park – przyp. red.]. Zwróciłem się wówczas do re­dakcji tych pism ze swoimi ar­gumentami. Skutek był taki, że ucichli, usunęli swoje teksty z internetu. Ale po roku nadszedł kryzys ekonomiczny, pogorszy­ła się gospodarka i zaczęto pod­kreślać, że wpuszczenie Pola­ków na Wyspy było błędem. Ta sytuacja trwa do dziś. Zaniepo­kojenie i sceptycyzm słyszy się i na lewej, i na prawej stronie politycznego życia – podkreślał prelegent zwracając zarazem uwagę na fakt, że pewna grupa konserwatystów jest proeuro­pejska, że posłowie pamiętają rolę Polaków w czasie II wojny światowej, mają duże uznanie dla papieża Jana Pawła II.

– Ale generalnie konser­watyści zawsze byli antyeuro­pejscy i zawsze widzieli przy­szłość Wielkiej Brytanii jako niezależne państwo, związane jedynie z Ameryką, nie rozu­miejąc, że Amerykanie chcą, aby Wielka Brytania była czę­ścią Europy… Z kolei partia liberałów jest bardzo proeu­ropejska, nie atakowała nas, jednak w chwili obecnej jej pozycja jest bardzo słaba – ko­mentował Moszczyński.

Zdaniem prelegenta błę­dem było nie tyle zaproszenie imigrantów na Wyspy, co brak monitoringu przyjazdu nowo przybyłych Wschodnio-Euro­pejczyków do takich miast, jak np. Boston, czy Slough, gdzie duży napływ m.in. Polaków nie szedł w parze z przygo­towaniem władz lokalnych. W obliczu zmieniającej się sytuacji, napływu imigran­tów oraz recesji, niepokoje i zagrożenia stały się tematem przewodnim. Rozpoczęła się gorąca dyskusja nad faktem, czy Wielka Brytania zostanie członkiem UE i jakie konse­kwencje na wypadek wystą­pienia Wysp z UE poniosą „nowi Europejczycy”.

Dowiedz się…

Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). W dalszej kolejności wymienił: ograniczenia nowo­przybyłych Polaków w dostę­pie do rynku pracy i świadczeń społecznych, mieszkań komu­nalnych, ograniczenia przyjaz­dów członków polskich rodzin na Wyspy, ograniczenia w do­stępie do edukacji dzieci nowo­przybyłych Polaków, wstrzy­manie dotacji brytyjskich dla dzieci polskich zamieszka­łych w Polsce (child benefit), wstrzymanie dostępu do środ­ków unijnych i tańszego cze­snego dla polskich studentów na uczelniach brytyjskich.

– Oczywiście jeżeli jeste­śmy tu ponad sześć lat, mamy pełne prawo do złożenia poda­nia i ubiegania się o Residence Permit. Innym wyjściem jest złożenie podania o obywatel­stwo brytyjskie. To sprawa osobistego wyboru – dodał Moszczyński.

Czy możemy mieć wpływ na sprawy polityczne dotyczą­ce imigrantów w UK? – pytał retorycznie. – W tej chwili mamy do czynienia z „ocknię­ciem” wśród Polaków. Mówi się o 98 tysiącach Polaków zarejestrowanych z prawem głosowania w wyborach. Naj­więcej jest nas w Londynie. Potencjalnie jesteśmy dużą siłą i potencjalnie brytyjscy politycy powinni zwracać się do nas, tak jak to robili jeszcze siedem, osiem lat temu. Nie robią tego, ponieważ Polacy nie biorą udziału w wybo­rach, nie mają „politycznego przełożenia” – uświadamiał Moszczyński.

W świetle zmieniającej się sytuacji politycznej nie tylko na Wyspach, ale również w Europie nie bez znaczenia ma fakt, czy nasze dzieci będą w przyszłości posługiwały się językiem polskim, i czy ich rodzice będący ciągle jeszcze nie rezydentami, czy obywatelami, lecz jedynie gośćmi na Wyspach, zechcą się zatroszczyć o wzbogacenie swojej wiedzy na temat nie tylko swoich przywilejów i praw, ale także i obowiązków. Przyswojenie wiedzy w materii tych ostatnich, może okazać się kluczowe „Być, czy nie być wyspiarzem?”, bo oby nie okazało się tak, że trzeba będzie pakować walizkę i kupić bilet w jedną stronę… na dobry i długi powrót do ojczyzny, tym razem… Cóż wszyscy jesteśmy europejczykami, nikt nam nie zabrania podróżować, swobodnie przekraczać granic, ale może nam ograniczyć dostępu do tych wszystkich dóbr, które ułatwiają, a niejednokrotnie stanowią gwarancję osiedlania się w wybranym przez nas miejscu. Czy koniecznie to będą Wyspy…

» Pola Martynowska

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POLUB NASZ FANPAGE

Polub nasz Fanpage i bądź na bieżąco z informacjami!

KUP PUBLIKACJĘ

Kup publikację „Emigracja krok po kroku”

Emigracja krok po kroku
Opis

REKLAMA

REKLAMA

POPULARNE TERAZ

Nowa data Brexitu to 31 października!

, , ,
Przywódcy 27 państw członkowskich UE wypracowali kompromis ws. przedłużenia brexitu do 31 października - poinformowały źródła unijne. Przyjęta data, po ok. godzinnych konsultacjach, została zaakceptowana przez Theresę May. - Być może uda się zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii z UE - powiedział po szczycie Donald Tusk.

"Settled status" na stronie rządowej UK po polsku!

, , ,
Brytyjski rząd opublikował na stronie rządowej informacje na temat rejestracji 'settled status' po polsku. Informacje wyjaśniają założenia systemu i etapy ubiegania się o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieliście do tej pory problem ze zrozumieniem wszystkich tych informacji w języku angielskim, to teraz informacje w języku polskim problemu raczej nie przysporzą.

Ruszyła obowiązkowa rejestracja obywateli UE

, , ,
Brytyjski rząd formalnie uruchomił wczoraj system stworzony w celu rejestracji pobytu ok. 3,3 miliona obywateli UE, mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym miliona Polaków. Proces jest bezpłatny, a na złożenie wniosku jest czas co najmniej do grudnia 2020 roku.

NO!, NO!, NO!... Osiem scenariuszy dla Wielkiej Brytanii odrzuconych! Co dalej?

, , ,
Członkowie Izby Gmin wieczorem głosowali nad ośmioma scenariuszami w sprawie brexitu. Po krótkiej przerwie ogłoszone zostały rezultaty, z których wynika, że żaden ze scenariuszy nie uzyskał większości głosów. Czyli chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy.

Nie można zdradzić 6 mln ludzi, którzy nie chcą Brexitu

, , ,
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył dzisiaj podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że w rozmowach o Brexicie nie można zapominać o głosach tych, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w UE, a których jest coraz więcej.

"Odwołać Brexit". Brytyjczycy masowo podpisują petycję

, , ,
Blisko 5 milionów Brytyjczyków podpisało się już pod petycją do Izby Gmin o wycofanie się z planowanego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zainteresowanie jest tak duże, że strona parlamentu wielokrotnie przestawała działać.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

"Robimy wszystko, by Brexit nie pogorszył sytuacji Polaków na Wyspach"

, , ,
"Zdajemy sobie sprawę, że wśród Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii panuje obecnie ogromna niepewność co do ich dalszych losów i ewentualnych perspektyw powrotu do kraju. Chcemy odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości związanych z Brexitem oraz uspokoić Polaków, że ich sytuacja się nie pogorszy"

Brytyjski rząd i UE rozważają opóźnienie Brexitu

, , ,
Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może opóźnić się o co najmniej dwa miesiące w ramach planów rozważanych przez premier Theresę May - podał dzisiaj 'The Telegraph'. 'Guardian' zaznaczył, że liderzy UE są gotowi rozważyć nawet dwuletnie odroczenie tej decyzji.

Brexit może nastąpić później

, , ,
Szef MSZ Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział, że ze względu na piętrzące się problemy, Wielka Brytania może potrzebować "dodatkowego czasu", aby sfinalizować przyjęcie przepisów dotyczących Brexitu - informuje BBC.

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o powiększaniu piersi

, , , ,
Jak mówi przysłowie, małe jest piękne. Choć w większości przypadków rzeczywiście tak jest, to jednocześnie słowa te nie zawsze są tak do końca prawdą.

Cud natury czy in vitro?

, , , , ,
Rodzicielstwo nie zna granic. Przekonała się o tym Polka, Beata Bienias z mężem, którzy po kilkuletnim zmaganiu się z in vitro zostali rodzicami trojaczków. Dwoje dzieci zostało jednak poczęte naturalnie.

Brytyjczycy najgorszymi pasażerami samolotów

, , ,
Z danych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu lotniczego wynika, że Brytyjczycy zachowują się w samolotach najgorzej. Mieszkańcy Wysp najczęściej wdają się w awantury, piją alkohol i palą papierosy na pokładzie.

INFORMACJE I BIZNES

"Settled status" na stronie rządowej UK po polsku!

, , ,
Brytyjski rząd opublikował na stronie rządowej informacje na temat rejestracji 'settled status' po polsku. Informacje wyjaśniają założenia systemu i etapy ubiegania się o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieliście do tej pory problem ze zrozumieniem wszystkich tych informacji w języku angielskim, to teraz informacje w języku polskim problemu raczej nie przysporzą.

Ruszyła obowiązkowa rejestracja obywateli UE

, , ,
Brytyjski rząd formalnie uruchomił wczoraj system stworzony w celu rejestracji pobytu ok. 3,3 miliona obywateli UE, mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym miliona Polaków. Proces jest bezpłatny, a na złożenie wniosku jest czas co najmniej do grudnia 2020 roku.

NO!, NO!, NO!... Osiem scenariuszy dla Wielkiej Brytanii odrzuconych! Co dalej?

, , ,
Członkowie Izby Gmin wieczorem głosowali nad ośmioma scenariuszami w sprawie brexitu. Po krótkiej przerwie ogłoszone zostały rezultaty, z których wynika, że żaden ze scenariuszy nie uzyskał większości głosów. Czyli chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy.

Nie można zdradzić 6 mln ludzi, którzy nie chcą Brexitu

, , ,
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył dzisiaj podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że w rozmowach o Brexicie nie można zapominać o głosach tych, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w UE, a których jest coraz więcej.

"Odwołać Brexit". Brytyjczycy masowo podpisują petycję

, , ,
Blisko 5 milionów Brytyjczyków podpisało się już pod petycją do Izby Gmin o wycofanie się z planowanego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zainteresowanie jest tak duże, że strona parlamentu wielokrotnie przestawała działać.

Premier May złożyła formalny wniosek o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca

, , ,
Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zwróciła się wczoraj do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z formalnym wnioskiem o wydłużenie procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE do 30 czerwca.

OPINIE I PUBLICYSTYKA

Cud natury czy in vitro?

, , , , ,
Rodzicielstwo nie zna granic. Przekonała się o tym Polka, Beata Bienias z mężem, którzy po kilkuletnim zmaganiu się z in vitro zostali rodzicami trojaczków. Dwoje dzieci zostało jednak poczęte naturalnie.

Jesteś Polką? To pewnie sprzątasz?

, , ,
Większość z nas ma maturę, nie mówiąc już o wyższym wykształceniu. Dlaczego więc godzimy się pracować poniżej naszych możliwości? Czemu nie jesteśmy ambitne i nie sięgamy po coś lepszego niż sprzątanie?

Fact-checking na Facebooku w rozsypce

, , ,
System weryfikacji informacji (tzw. fact-checkingu) na Facebooku, który miał działać we współpracy z dziennikarzami, jest w rozsypce. Sami dziennikarze są rozczarowani rzeczywistością współpracy z koncernem i chcą jej zakończenia - podał dziennik 'The Guardian'.

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

, , , ,
Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.

Miłość: On muzułmanin, ona chrześcijanka

, , , , , ,
On muzułmanin ze stolicy Bangladeszu, ona chrześcijanka z miasteczka w zachodniej Polsce. Poznali się w Berlinie. Synka urodziła zaraz po maturze. Historia jak z „Faktu”, a jednak się udało. Oto Klaudia, Mamun i ich multikulturowy „happy end”. Wychowana w rodzinie „patchworkowej”, Klaudia pragnęła, by jej własna była taka „na zawsze”. Życie wystawiło ją na większą próbę, niż zakładał plan.

Wracać czy zostać? Już za niecałe pół roku Wielka Brytania wyjdzie z Unii!

, , , ,
Już teraz zauważalny jest kryzys związany z kursem funta. Ceny rosną a płace nie. Brakuje rąk do pracy. Na budowach ubywa Polaków. Zdarza się, że nawet w polskich sklepach sprzedawcami są obcokrajowcy. To Brexit. Marzec 2019 budzi duży niepokój.

STYL I KULTURA

Jak seks wpływa na zdrowie?

, , , ,
Seks to ważna część życia każdego człowieka. Seks to fizyczna przyjemność oraz bliskość z drugą osobą.Ale nie tylko... Seks ma także korzystny wpływ na nasze zdrowie. Udane życie seksualne niweluje nadmiar stresu, poprawia ogólny nastrój, dotlenia organizm i usprawnia krążenie krwi. Same korzyści dla naszego zdrowia.

Kevin sam w domu…Ponad 20 lat starszy. Zobaczcie najnowszą reklamę!

, , , ,
W sieci pojawiła się nowa reklama Google, w której wystąpił sam Kevin, tylko ponad 20 lat starszy. Spot został nagrany w domu, w którym rozgrywała się akcja filmu „Kevin sam w domu”.

Tabletki antykoncepcyjne obniżają libido?

, , , ,
Antykoncepcja hormonalna, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, może powodować również wystąpienie skutków ubocznych. Do jednych z najbardziej uciążliwych dla kobiet należy spadek popędu seksualnego.

le prawdy zawierają ciążowe mity?

, , , ,
Wiele źródeł i jeszcze więcej sprzecznych informacji. To rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się przyszłe mamy. Zapytaliśmy kilka z nich, z jakimi radami i stwierdzeniami na temat ciąży spotykają się najczęściej. Dzielimy je na fakty i mity, i wyjaśniamy, których z nich się wystrzegać, a które warto wprowadzić w życie.

Nowa kampania dotycząca zdrowia psychicznego

, , , ,
Trwa kampania #GetTheInsideOut, mówiąca o problemach psychicznych ludzi. Reklamy pokazują, że bardzo wiele osób cierpi na choroby psychiczne, o których nie chce mówić głośno. Partnerem i sponsorem akcji jest Lloyds Bank.

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

, , , ,
Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.