Nasza emigracja pod znakiem zapytania

Warto przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię. Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). Zupełnie inną, choć ważna sprawą byłaby możliwość utraty zasiłków.

W świetle obecnej sytuacji politycznej, temat praw imigrantów na Wyspach, okazuje się być nadal atrakcyjny. Imigranci, również Polacy, którzy przybyli licznie po 2004 roku, przenosząc tutaj swoje ośrodki życiowe, zakładając rodziny… i biznesy. Pytani o powrót do kraju, w zdecydowanej większości uśmiechają się cynicznie, zadając retoryczne pytanie…

– Przyjazd Polaków i innych imigrantów na Wyspy po 2004 roku był wielkim plusem. Po­lacy wspaniale odnaleźli się w takich sektorach pracy, jak bry­tyjskie rolnictwo, hotelarstwo, budownictwo, służba zdrowia, dział transportu publicznego. Nowo przybyli z kraju rodacy odgrywali ważną rolę i byli po­pularni, postrzegani pozytyw­nie.Wyjątkami, które postrzegały ten stan rze­czy negatywnie ta­bloidy takie jak: Daily Mail, The Sun czy Daily Express – mówił znany brytyjski działacz społeczny Wiktor Moszczyński na spotkaniu z Polakami w jednej z polskich szkół uzupełniających na Wyspach, dodając, że wszystko dramatycznie się zmieniło z chwilą recesji. Jego zdaniem wpłynęła na to liczebność imi­grantów – mówiło się nawet o milionie Polaków na Wyspach. Oficjalne statystyki przekonują, zdaniem Moszczyńskiego, że liczba ta nie przekracza 560 tysięcy, ale warto pamiętać, że co roku rodzi się w Wiel­kiej Brytanii około 20 tysięcy polskich dzieci, a język polski wśród używanych na Wyspach statystycznie znajduje się na drugiej pozycji. W obliczu na­rastającej recesji byliśmy więc atakowani m. in. przez „Daily Mail”, staliśmy się tzw. „chłop­cem do bicia”, ponieważ to była część ich polityki przeciw wspólnej Europie, przeciw imigracji – wyjaśniał Moszczyński.

Warto w tym miejscu przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię.

– W pismach nadużywa­no fotografii Polaków np. przy znanej londynskiej „ścianie płaczu” [witry­na sklepowa z ogłoszeniami, przy której gromadzili się Po­lacy w pobliżu stacji metra Ra­venscourt Park – przyp. red.]. Zwróciłem się wówczas do re­dakcji tych pism ze swoimi ar­gumentami. Skutek był taki, że ucichli, usunęli swoje teksty z internetu. Ale po roku nadszedł kryzys ekonomiczny, pogorszy­ła się gospodarka i zaczęto pod­kreślać, że wpuszczenie Pola­ków na Wyspy było błędem. Ta sytuacja trwa do dziś. Zaniepo­kojenie i sceptycyzm słyszy się i na lewej, i na prawej stronie politycznego życia – podkreślał prelegent zwracając zarazem uwagę na fakt, że pewna grupa konserwatystów jest proeuro­pejska, że posłowie pamiętają rolę Polaków w czasie II wojny światowej, mają duże uznanie dla papieża Jana Pawła II.

– Ale generalnie konser­watyści zawsze byli antyeuro­pejscy i zawsze widzieli przy­szłość Wielkiej Brytanii jako niezależne państwo, związane jedynie z Ameryką, nie rozu­miejąc, że Amerykanie chcą, aby Wielka Brytania była czę­ścią Europy… Z kolei partia liberałów jest bardzo proeu­ropejska, nie atakowała nas, jednak w chwili obecnej jej pozycja jest bardzo słaba – ko­mentował Moszczyński.

Zdaniem prelegenta błę­dem było nie tyle zaproszenie imigrantów na Wyspy, co brak monitoringu przyjazdu nowo przybyłych Wschodnio-Euro­pejczyków do takich miast, jak np. Boston, czy Slough, gdzie duży napływ m.in. Polaków nie szedł w parze z przygo­towaniem władz lokalnych. W obliczu zmieniającej się sytuacji, napływu imigran­tów oraz recesji, niepokoje i zagrożenia stały się tematem przewodnim. Rozpoczęła się gorąca dyskusja nad faktem, czy Wielka Brytania zostanie członkiem UE i jakie konse­kwencje na wypadek wystą­pienia Wysp z UE poniosą „nowi Europejczycy”.

Dowiedz się…

Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). W dalszej kolejności wymienił: ograniczenia nowo­przybyłych Polaków w dostę­pie do rynku pracy i świadczeń społecznych, mieszkań komu­nalnych, ograniczenia przyjaz­dów członków polskich rodzin na Wyspy, ograniczenia w do­stępie do edukacji dzieci nowo­przybyłych Polaków, wstrzy­manie dotacji brytyjskich dla dzieci polskich zamieszka­łych w Polsce (child benefit), wstrzymanie dostępu do środ­ków unijnych i tańszego cze­snego dla polskich studentów na uczelniach brytyjskich.

– Oczywiście jeżeli jeste­śmy tu ponad sześć lat, mamy pełne prawo do złożenia poda­nia i ubiegania się o Residence Permit. Innym wyjściem jest złożenie podania o obywatel­stwo brytyjskie. To sprawa osobistego wyboru – dodał Moszczyński.

Czy możemy mieć wpływ na sprawy polityczne dotyczą­ce imigrantów w UK? – pytał retorycznie. – W tej chwili mamy do czynienia z „ocknię­ciem” wśród Polaków. Mówi się o 98 tysiącach Polaków zarejestrowanych z prawem głosowania w wyborach. Naj­więcej jest nas w Londynie. Potencjalnie jesteśmy dużą siłą i potencjalnie brytyjscy politycy powinni zwracać się do nas, tak jak to robili jeszcze siedem, osiem lat temu. Nie robią tego, ponieważ Polacy nie biorą udziału w wybo­rach, nie mają „politycznego przełożenia” – uświadamiał Moszczyński.

W świetle zmieniającej się sytuacji politycznej nie tylko na Wyspach, ale również w Europie nie bez znaczenia ma fakt, czy nasze dzieci będą w przyszłości posługiwały się językiem polskim, i czy ich rodzice będący ciągle jeszcze nie rezydentami, czy obywatelami, lecz jedynie gośćmi na Wyspach, zechcą się zatroszczyć o wzbogacenie swojej wiedzy na temat nie tylko swoich przywilejów i praw, ale także i obowiązków. Przyswojenie wiedzy w materii tych ostatnich, może okazać się kluczowe „Być, czy nie być wyspiarzem?”, bo oby nie okazało się tak, że trzeba będzie pakować walizkę i kupić bilet w jedną stronę… na dobry i długi powrót do ojczyzny, tym razem… Cóż wszyscy jesteśmy europejczykami, nikt nam nie zabrania podróżować, swobodnie przekraczać granic, ale może nam ograniczyć dostępu do tych wszystkich dóbr, które ułatwiają, a niejednokrotnie stanowią gwarancję osiedlania się w wybranym przez nas miejscu. Czy koniecznie to będą Wyspy…

» Pola Martynowska

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POLUB NASZ FANPAGE

Polub nasz Fanpage i bądź na bieżąco z informacjami!

KUP PUBLIKACJĘ

Kup publikację „Emigracja krok po kroku”

Emigracja krok po kroku
Opis

REKLAMA

REKLAMA

POPULARNE TERAZ

Anglicy kupują "brexit box" zestaw na wypadek pustych półek w sklepach

, , , , ,
Brexit box, który kosztuje 295 funtów (ponad 1400 zł), można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Emergency Food Storage. „Ten brexit box to świetny początek, aby pomóc ci przezwyciężyć obawy o brak jedzenia w sklepach po brexicie” – czytamy w opisie produktu.

Brexit: Parlament odrzucił umowę. Co teraz będzie? Jest kilka scenariuszy

, , , ,
Premier Theresa May zaliczyła kompletną – choć przewidywaną – wpadkę. Jest to gigantyczna porażka. W historii brytyjskiego parlamentaryzmu nie notowana. Umowy ws. brexitu w takiej formie nie chcą brytyjscy posłowie. To już wiemy. Ale co będzie dalej?

Umowa ws. Brexitu odrzucona. Wielka porażka premier May

, , , ,
Brytyjska Izba Gmin zagłosowała dzisiaj wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów).

Polak z Londynu przyznał się do popełnienia przestępstw związanych z terroryzmem

, , ,
Jeden z plakatów umieszczonych w internecie sugerował, że księcia Harry'ego należy zastrzelić za "zdradę rasy", wskazując, że zdecydował się na małżeństwo z mającą afroamerykańskie korzenie aktorką Meghan Markle.

Fact-checking na Facebooku w rozsypce

, , ,
System weryfikacji informacji (tzw. fact-checkingu) na Facebooku, który miał działać we współpracy z dziennikarzami, jest w rozsypce. Sami dziennikarze są rozczarowani rzeczywistością współpracy z koncernem i chcą jej zakończenia - podał dziennik 'The Guardian'.

Brexit: biznes na wyspach z przerażeniem obserwuje polityków

, , , , ,
Przedstawiciele czołowych brytyjskich organizacji biznesowych skrytykowali działania polityków ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, oznajmiając, że 'z przerażeniem obserwują, jak skupiają się oni na partyjnych dysputach, a nie praktycznych czynnościach'.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

Strach siedzieć w brytyjskich więzieniach

, , ,
Brytyjskie więzienia nie są w stanie powstrzymać rekordowej skali przemocy, samobójstw, samookaleczeń i przyjmowania narkotyków. We wszystkich tych przypadkach jest tam coraz gorzej – poinformował główny inspektor więziennictwa.

Do Wielkiej Brytanii po brexicie będą wpuszczane tylko osoby wykwalifikowane

, , , , ,
Osoby z tzw. średnimi kwalifikacjami (ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji) będą mogły pracować w Wielkiej Brytanii tylko, jeśli będą w docelowej pracy zarabiać minimum 30 tysięcy funtów rocznie. Przewiduje się dla nich okres próbny, w jakim będą sprawdzane ich zarobki.

Tusk i Juncker ponownie wykluczają renegocjację umowy z UK

, , ,
Szef RE Donald Tusk poinformował po unijnym szczycie, że wyklucza jakiekolwiek otwarcie na nowo negocjacji ws. umowy rozwodowej UE z Wielką Brytanią. Zdaniem szefa KE Jean-Claude'a Junckera, UE i Londyn powinny szybko rozpocząć negocjacje umowy o przyszłych relacjach.

Brexit - Drugie referendum?

, , ,
Do tej pory o drugim referendum mówiła zasadniczo opozycja oraz grupy społeczne o nie walczące. Teraz sytuacja się zmieniła. Mówią o nim nawet ministrowie rządu Theresy May.

Brytyjski generał zaleca szybkie przygotowanie armii do III wojny światowej

, , ,
Należy jak najszybciej odejść od doktryny wiecznego pokoju i przygotować się na wojnę – powiedział generał Sir Nick Carter. Szef sztabu obrony w Royal United Service podkreślił, że Rosja i Chiny są obecnie największym zagrożeniem dla świata.

Święta wpędzają w długi!

, , , , ,
Ostatni miesiąc roku to wyjątkowo trudny czas dla finansów Polaków. Święta Bożego Narodzenia, prezenty, przygotowania do sylwestra czy sezonowe wyprzedaże sprawiają, że części osób trudno jest dopiąć domowy budżet. Mają problemy ze spłatą kredytów, pożyczek czy bieżących rachunków.

INFORMACJE I BIZNES

Brexit: Parlament odrzucił umowę. Co teraz będzie? Jest kilka scenariuszy

, , , ,
Premier Theresa May zaliczyła kompletną – choć przewidywaną – wpadkę. Jest to gigantyczna porażka. W historii brytyjskiego parlamentaryzmu nie notowana. Umowy ws. brexitu w takiej formie nie chcą brytyjscy posłowie. To już wiemy. Ale co będzie dalej?

Umowa ws. Brexitu odrzucona. Wielka porażka premier May

, , , ,
Brytyjska Izba Gmin zagłosowała dzisiaj wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów).

Polak z Londynu przyznał się do popełnienia przestępstw związanych z terroryzmem

, , ,
Jeden z plakatów umieszczonych w internecie sugerował, że księcia Harry'ego należy zastrzelić za "zdradę rasy", wskazując, że zdecydował się na małżeństwo z mającą afroamerykańskie korzenie aktorką Meghan Markle.

Brexit: biznes na wyspach z przerażeniem obserwuje polityków

, , , , ,
Przedstawiciele czołowych brytyjskich organizacji biznesowych skrytykowali działania polityków ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, oznajmiając, że 'z przerażeniem obserwują, jak skupiają się oni na partyjnych dysputach, a nie praktycznych czynnościach'.

Theresa May mówi publicznie o sytuacji Polaków po brexicie

, , ,
"Chcemy chronić prawa obywateli polskich w przypadku również brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej w postaci brexitu, bez porozumienia. Chcemy podkreślić naszą gościnność i chęć pozostawienia Polaków w Wielkiej Brytanii.

Unia Europejska zakaże używania plastikowych sztućców i słomek

, , , , ,
Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi debatowali dzisiaj na temat ochrony środowiska. Nowe przepisy uregulują ograniczenie liczby plastikowych odpadów, które finalnie trafiają do mórz. W krajach Unii Europejskiej zabronione będzie używanie słomek, patyczków higienicznych, czy też plastikowych talerzy i sztućców.

OPINIE I PUBLICYSTYKA

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

, , , ,
Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.

Miłość: On muzułmanin, ona chrześcijanka

, , , , , ,
On muzułmanin ze stolicy Bangladeszu, ona chrześcijanka z miasteczka w zachodniej Polsce. Poznali się w Berlinie. Synka urodziła zaraz po maturze. Historia jak z „Faktu”, a jednak się udało. Oto Klaudia, Mamun i ich multikulturowy „happy end”. Wychowana w rodzinie „patchworkowej”, Klaudia pragnęła, by jej własna była taka „na zawsze”. Życie wystawiło ją na większą próbę, niż zakładał plan.

Wracać czy zostać? Już za niecałe pół roku Wielka Brytania wyjdzie z Unii!

, , , ,
Już teraz zauważalny jest kryzys związany z kursem funta. Ceny rosną a płace nie. Brakuje rąk do pracy. Na budowach ubywa Polaków. Zdarza się, że nawet w polskich sklepach sprzedawcami są obcokrajowcy. To Brexit. Marzec 2019 budzi duży niepokój.

Czy jeszcze „opłaca się” przyjechać do Wielkiej Brytanii?

, , ,
Po pierwsze praca nie leży tu na ulicy; pieniądze też nie spadają z nieba, a zasiłki, jeśli nam w ogóle przysługują są bardzo niskie. Jeśli nie mamy pracy możemy bardzo szybko znaleźć się na ulicy, bo nikt nie zapłaci za nasz czynsz, ciocia nie zaprosi na obiad, a babcia nie zostanie z dziećmi, kiedy trzeba iść na nocną zmianę do pracy.

Universal credit - Uniwersalna katastrofa

, , , , ,
Wielkiej Brytanii grozi społeczna katastrofa. Rząd jednak odmawia dodatkowych pieniędzy. I wątpliwe, żeby to się zmieniło, zwłaszcza teraz, gdy tematem dominującym będzie brexit.

„Nie każdy ma na tyle pokory w sobie, aby poprosić kogoś o pomoc”

, , , , , , , ,
„Skuteczność jest miarą prawdy, jeśli nie jesteśmy skuteczni, należy ją zmienić”. Marcin Kamoda z MK Business Consulting edukuje ze Świadomej Sprzedaży biznesy w UK.

STYL I KULTURA

Tabletki antykoncepcyjne obniżają libido?

, , , ,
Antykoncepcja hormonalna, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, może powodować również wystąpienie skutków ubocznych. Do jednych z najbardziej uciążliwych dla kobiet należy spadek popędu seksualnego.

le prawdy zawierają ciążowe mity?

, , , ,
Wiele źródeł i jeszcze więcej sprzecznych informacji. To rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się przyszłe mamy. Zapytaliśmy kilka z nich, z jakimi radami i stwierdzeniami na temat ciąży spotykają się najczęściej. Dzielimy je na fakty i mity, i wyjaśniamy, których z nich się wystrzegać, a które warto wprowadzić w życie.

Nowa kampania dotycząca zdrowia psychicznego

, , , ,
Trwa kampania #GetTheInsideOut, mówiąca o problemach psychicznych ludzi. Reklamy pokazują, że bardzo wiele osób cierpi na choroby psychiczne, o których nie chce mówić głośno. Partnerem i sponsorem akcji jest Lloyds Bank.

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

, , , ,
Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.

Jak zostać dawcą szpiku

, , , ,
Pobranie szpiku jest bezpieczne ale wiąże się z paroma niedogodnościami związanymi z przeszczepieniem. Jednak nie są one zbyt dotkliwe. Przy pobraniu komórek macierzystych z krwi obwodowej trzeba się liczyć z jednodniową wizytą w klinice pobrania.

Brytyjska szkoła zorganizowała konkurs na „najlepszy tyłek” wśród nastolatek

, , , , , ,
„To są młodzi ludzie i jeśli w szkole są dzieci, które mają problemy ze swoim ciałem albo ze swoja osobowością, to to może mieć wpływ na ich zdrowie psychiczne w przyszłości. Myślałam, że szkoły są od tego, by do takich zachowań nie dopuszczać”