Nasza emigracja pod znakiem zapytania

Warto przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię. Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). Zupełnie inną, choć ważna sprawą byłaby możliwość utraty zasiłków.

W świetle obecnej sytuacji politycznej, temat praw imigrantów na Wyspach, okazuje się być nadal atrakcyjny. Imigranci, również Polacy, którzy przybyli licznie po 2004 roku, przenosząc tutaj swoje ośrodki życiowe, zakładając rodziny… i biznesy. Pytani o powrót do kraju, w zdecydowanej większości uśmiechają się cynicznie, zadając retoryczne pytanie…

– Przyjazd Polaków i innych imigrantów na Wyspy po 2004 roku był wielkim plusem. Po­lacy wspaniale odnaleźli się w takich sektorach pracy, jak bry­tyjskie rolnictwo, hotelarstwo, budownictwo, służba zdrowia, dział transportu publicznego. Nowo przybyli z kraju rodacy odgrywali ważną rolę i byli po­pularni, postrzegani pozytyw­nie.Wyjątkami, które postrzegały ten stan rze­czy negatywnie ta­bloidy takie jak: Daily Mail, The Sun czy Daily Express – mówił znany brytyjski działacz społeczny Wiktor Moszczyński na spotkaniu z Polakami w jednej z polskich szkół uzupełniających na Wyspach, dodając, że wszystko dramatycznie się zmieniło z chwilą recesji. Jego zdaniem wpłynęła na to liczebność imi­grantów – mówiło się nawet o milionie Polaków na Wyspach. Oficjalne statystyki przekonują, zdaniem Moszczyńskiego, że liczba ta nie przekracza 560 tysięcy, ale warto pamiętać, że co roku rodzi się w Wiel­kiej Brytanii około 20 tysięcy polskich dzieci, a język polski wśród używanych na Wyspach statystycznie znajduje się na drugiej pozycji. W obliczu na­rastającej recesji byliśmy więc atakowani m. in. przez „Daily Mail”, staliśmy się tzw. „chłop­cem do bicia”, ponieważ to była część ich polityki przeciw wspólnej Europie, przeciw imigracji – wyjaśniał Moszczyński.

Warto w tym miejscu przy­pomnieć, że w 2008 roku Moszczyński dokonał analizy artykułów, które ukazały się w „Daily Mail”. W okresie bada­nia (tj. dwóch poprzedzających lat) było ich ponad 160, w tym w 140 negatywnych, co wska­zywało jednoznacznie na stero­waną kampanię.

– W pismach nadużywa­no fotografii Polaków np. przy znanej londynskiej „ścianie płaczu” [witry­na sklepowa z ogłoszeniami, przy której gromadzili się Po­lacy w pobliżu stacji metra Ra­venscourt Park – przyp. red.]. Zwróciłem się wówczas do re­dakcji tych pism ze swoimi ar­gumentami. Skutek był taki, że ucichli, usunęli swoje teksty z internetu. Ale po roku nadszedł kryzys ekonomiczny, pogorszy­ła się gospodarka i zaczęto pod­kreślać, że wpuszczenie Pola­ków na Wyspy było błędem. Ta sytuacja trwa do dziś. Zaniepo­kojenie i sceptycyzm słyszy się i na lewej, i na prawej stronie politycznego życia – podkreślał prelegent zwracając zarazem uwagę na fakt, że pewna grupa konserwatystów jest proeuro­pejska, że posłowie pamiętają rolę Polaków w czasie II wojny światowej, mają duże uznanie dla papieża Jana Pawła II.

– Ale generalnie konser­watyści zawsze byli antyeuro­pejscy i zawsze widzieli przy­szłość Wielkiej Brytanii jako niezależne państwo, związane jedynie z Ameryką, nie rozu­miejąc, że Amerykanie chcą, aby Wielka Brytania była czę­ścią Europy… Z kolei partia liberałów jest bardzo proeu­ropejska, nie atakowała nas, jednak w chwili obecnej jej pozycja jest bardzo słaba – ko­mentował Moszczyński.

Zdaniem prelegenta błę­dem było nie tyle zaproszenie imigrantów na Wyspy, co brak monitoringu przyjazdu nowo przybyłych Wschodnio-Euro­pejczyków do takich miast, jak np. Boston, czy Slough, gdzie duży napływ m.in. Polaków nie szedł w parze z przygo­towaniem władz lokalnych. W obliczu zmieniającej się sytuacji, napływu imigran­tów oraz recesji, niepokoje i zagrożenia stały się tematem przewodnim. Rozpoczęła się gorąca dyskusja nad faktem, czy Wielka Brytania zostanie członkiem UE i jakie konse­kwencje na wypadek wystą­pienia Wysp z UE poniosą „nowi Europejczycy”.

Dowiedz się…

Moszczyński wskazał na kilka podstawowych niebez­pieczeństw, gdyby podczas re­ferendum decyzją większości obywateli brytyjskich Wielka Brytania opuściłaby szeregi UE. Do najważniejszych zali­czył przemianę statusu Pola­ków z obywateli unijnych na „zwykłych” imigrantów, utratę prawa głosu w wyborach lokal­nych i europejskich dla osób, które nie są obywatelami UK, potrzebę użycia paszportu pol­skiego, a nie dowodu osobiste­go przy przekroczeniu granicy brytyjskiej. Jego zdaniem każ­dy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu na Wy­spach, musiałby wówczas być poprzedzony listem zaprasza­jącym lub wizą przygraniczną (powrót do tego, co było ok. 20 lat temu). W dalszej kolejności wymienił: ograniczenia nowo­przybyłych Polaków w dostę­pie do rynku pracy i świadczeń społecznych, mieszkań komu­nalnych, ograniczenia przyjaz­dów członków polskich rodzin na Wyspy, ograniczenia w do­stępie do edukacji dzieci nowo­przybyłych Polaków, wstrzy­manie dotacji brytyjskich dla dzieci polskich zamieszka­łych w Polsce (child benefit), wstrzymanie dostępu do środ­ków unijnych i tańszego cze­snego dla polskich studentów na uczelniach brytyjskich.

– Oczywiście jeżeli jeste­śmy tu ponad sześć lat, mamy pełne prawo do złożenia poda­nia i ubiegania się o Residence Permit. Innym wyjściem jest złożenie podania o obywatel­stwo brytyjskie. To sprawa osobistego wyboru – dodał Moszczyński.

Czy możemy mieć wpływ na sprawy polityczne dotyczą­ce imigrantów w UK? – pytał retorycznie. – W tej chwili mamy do czynienia z „ocknię­ciem” wśród Polaków. Mówi się o 98 tysiącach Polaków zarejestrowanych z prawem głosowania w wyborach. Naj­więcej jest nas w Londynie. Potencjalnie jesteśmy dużą siłą i potencjalnie brytyjscy politycy powinni zwracać się do nas, tak jak to robili jeszcze siedem, osiem lat temu. Nie robią tego, ponieważ Polacy nie biorą udziału w wybo­rach, nie mają „politycznego przełożenia” – uświadamiał Moszczyński.

W świetle zmieniającej się sytuacji politycznej nie tylko na Wyspach, ale również w Europie nie bez znaczenia ma fakt, czy nasze dzieci będą w przyszłości posługiwały się językiem polskim, i czy ich rodzice będący ciągle jeszcze nie rezydentami, czy obywatelami, lecz jedynie gośćmi na Wyspach, zechcą się zatroszczyć o wzbogacenie swojej wiedzy na temat nie tylko swoich przywilejów i praw, ale także i obowiązków. Przyswojenie wiedzy w materii tych ostatnich, może okazać się kluczowe „Być, czy nie być wyspiarzem?”, bo oby nie okazało się tak, że trzeba będzie pakować walizkę i kupić bilet w jedną stronę… na dobry i długi powrót do ojczyzny, tym razem… Cóż wszyscy jesteśmy europejczykami, nikt nam nie zabrania podróżować, swobodnie przekraczać granic, ale może nam ograniczyć dostępu do tych wszystkich dóbr, które ułatwiają, a niejednokrotnie stanowią gwarancję osiedlania się w wybranym przez nas miejscu. Czy koniecznie to będą Wyspy…

» Pola Martynowska

© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POLUB NASZ FANPAGE

Polub nasz Fanpage i bądź na bieżąco z informacjami!

KUP PUBLIKACJĘ

Kup publikację „Emigracja krok po kroku”

Emigracja krok po kroku
Opis

REKLAMA

REKLAMA

POPULARNE TERAZ

, , , ,

Brexit do końca października. Johnson stawia sprawę jasno

Brexit do końca października i raczej z umową z UE, ale z przygotowanym scenariuszem działania na wypadek jej braku - to główny punkt programu wyborczego Borisa Johnsona, faworyta do objęcia stanowiska szefa Partii Konserwatywnej. Były burmistrz Londynu, prezentujący się jako zwolennik twardego kursu przedstawił dziś swój program.
, , ,

Trump wylądował w Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dzisiaj trzydniową wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku Stansted przywitała go przedstawicielka królowej na hrabstwo Essex Jennifer Tolhurst oraz szef MSZ Jeremy Hunt.
, , , ,

Spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Pierwszy raz od wejścia Polski do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby osób obywatelstwa polskiego mieszkających na Wyspach. Jeszcze w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii mieszkało ponad milion naszych rodaków, teraz jest ich mniej o blisko 120 tysięcy osób.
, , ,

Jak otrzymać emeryturę z UE?

Kilka lat pracy w jednym państwie UE wystarczy, by otrzymać z niego emeryturę. Gwarantuje to unijna koordynacja systemów. Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent.
, , ,

May odchodzi w czerwcu!

Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca przestaje kierować Partią Konserwatywną. Premierem Wielkiej Brytanii pozostanie do czasu wyboru nowego lidera ugrupowania. Swoją decyzję ogłosiła po spotkaniu z kierownictwem partii. W jego trakcie miała usłyszeć ultimatum: ma odejść albo zostanie do tego zmuszona przez partię.
, , ,

Premier zgadza się na głosowanie w sprawie drugiego referendum. Ale stawia warunek. Jaki?

Brytyjska premier Theresa May ostrzegła, że posłowie głosujący w drugim czytaniu przeciwko rządowemu projektowi ustawy o wyjściu z UE opowiedzieliby się za 'zatrzymaniem Brexitu'. Przedstawiła jednocześnie kompromisowe rozwiązania w proponowanym tekście.

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

, , ,

Nowa data Brexitu to 31 października!

Przywódcy 27 państw członkowskich UE wypracowali kompromis ws. przedłużenia brexitu do 31 października - poinformowały źródła unijne. Przyjęta data, po ok. godzinnych konsultacjach, została zaakceptowana przez Theresę May. - Być może uda się zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii z UE - powiedział po szczycie Donald Tusk.
, , ,

"Settled status" na stronie rządowej UK po polsku!

Brytyjski rząd opublikował na stronie rządowej informacje na temat rejestracji 'settled status' po polsku. Informacje wyjaśniają założenia systemu i etapy ubiegania się o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jeśli mieliście do tej pory problem ze zrozumieniem wszystkich tych informacji w języku angielskim, to teraz informacje w języku polskim problemu raczej nie przysporzą.
, , ,

Ruszyła obowiązkowa rejestracja obywateli UE

Brytyjski rząd formalnie uruchomił wczoraj system stworzony w celu rejestracji pobytu ok. 3,3 miliona obywateli UE, mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym miliona Polaków. Proces jest bezpłatny, a na złożenie wniosku jest czas co najmniej do grudnia 2020 roku.
, , ,

NO!, NO!, NO!... Osiem scenariuszy dla Wielkiej Brytanii odrzuconych! Co dalej?

Członkowie Izby Gmin wieczorem głosowali nad ośmioma scenariuszami w sprawie brexitu. Po krótkiej przerwie ogłoszone zostały rezultaty, z których wynika, że żaden ze scenariuszy nie uzyskał większości głosów. Czyli chaosu w Wielkiej Brytanii ciąg dalszy.
, , ,

Nie można zdradzić 6 mln ludzi, którzy nie chcą Brexitu

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył dzisiaj podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że w rozmowach o Brexicie nie można zapominać o głosach tych, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w UE, a których jest coraz więcej.
, , ,

"Odwołać Brexit". Brytyjczycy masowo podpisują petycję

Blisko 5 milionów Brytyjczyków podpisało się już pod petycją do Izby Gmin o wycofanie się z planowanego wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zainteresowanie jest tak duże, że strona parlamentu wielokrotnie przestawała działać.

INFORMACJE I BIZNES

, , ,

Trump wylądował w Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dzisiaj trzydniową wizytę państwową w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku Stansted przywitała go przedstawicielka królowej na hrabstwo Essex Jennifer Tolhurst oraz szef MSZ Jeremy Hunt.
, , , ,

Spadła liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii

Pierwszy raz od wejścia Polski do Unii Europejskiej, odnotowano spadek liczby osób obywatelstwa polskiego mieszkających na Wyspach. Jeszcze w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii mieszkało ponad milion naszych rodaków, teraz jest ich mniej o blisko 120 tysięcy osób.
, , ,

Jak otrzymać emeryturę z UE?

Kilka lat pracy w jednym państwie UE wystarczy, by otrzymać z niego emeryturę. Gwarantuje to unijna koordynacja systemów. Tylko w 2018 roku na podstawie przepisów unijnych i umów dwustronnych zawartych przez Polskę z niektórymi państwami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał miesięcznie blisko 184 tys. emerytur i rent.
, , ,

May odchodzi w czerwcu!

Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca przestaje kierować Partią Konserwatywną. Premierem Wielkiej Brytanii pozostanie do czasu wyboru nowego lidera ugrupowania. Swoją decyzję ogłosiła po spotkaniu z kierownictwem partii. W jego trakcie miała usłyszeć ultimatum: ma odejść albo zostanie do tego zmuszona przez partię.
, , ,

Premier zgadza się na głosowanie w sprawie drugiego referendum. Ale stawia warunek. Jaki?

Brytyjska premier Theresa May ostrzegła, że posłowie głosujący w drugim czytaniu przeciwko rządowemu projektowi ustawy o wyjściu z UE opowiedzieliby się za 'zatrzymaniem Brexitu'. Przedstawiła jednocześnie kompromisowe rozwiązania w proponowanym tekście.
, , ,

Premier May zgodziła się na rezygnację ze stanowiska

Negocjacje trwały sześć tygodniu i miały na celu wypracowanie kompromisu w kwestii umowy brexitowej, tak by poparła ją większość parlamentarzystów. Niestety rozmowy zakończyły się brakiem porozumienia.

OPINIE I PUBLICYSTYKA

, , ,

Fake newsy i sexting w sieci. Młodzież coraz bardziej uzależniona od smartfonów i zagubiona w cyfrowym świecie

Korzystanie z mediów cyfrowych i internetu daje szerokie możliwości, ale stwarza też zagrożenia, szczególnie dla młodych ludzi. Co drugi nastolatek zetknął się z hejtem w sieci, a co dziesiąty uprawia sexting, czyli zamieszcza intymne materiały w internecie.
, , , ,

"Chcemy, żeby Polacy zostali"

Brytyjska wiceminister spraw wewnętrznych Caroline Nokes zaapelowała w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, aby pozostali w kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. Zapewniła, że rejestracja pobytu będzie 'tak prosta, jak to tylko możliwe'.
, , , , ,

Cud natury czy in vitro?

Rodzicielstwo nie zna granic. Przekonała się o tym Polka, Beata Bienias z mężem, którzy po kilkuletnim zmaganiu się z in vitro zostali rodzicami trojaczków. Dwoje dzieci zostało jednak poczęte naturalnie.
, , ,

Jesteś Polką? To pewnie sprzątasz?

Większość z nas ma maturę, nie mówiąc już o wyższym wykształceniu. Dlaczego więc godzimy się pracować poniżej naszych możliwości? Czemu nie jesteśmy ambitne i nie sięgamy po coś lepszego niż sprzątanie?
, , ,

Fact-checking na Facebooku w rozsypce

System weryfikacji informacji (tzw. fact-checkingu) na Facebooku, który miał działać we współpracy z dziennikarzami, jest w rozsypce. Sami dziennikarze są rozczarowani rzeczywistością współpracy z koncernem i chcą jej zakończenia - podał dziennik 'The Guardian'.
, , , ,

Przychodzi Polak do brytyjskiego lekarza

Kiedy zapytałam koleżankę o jej opinię na temat bezpłatnego w końcu GP, czyli brytyjskiej przychodni, ta odpowiedziała niemalże natychmiast, że pracują tam nie lekarze, tylko „patałachy”, którym nie chce się sięgnąć po leki lepsze niż zwykły paracetamol. - Tak się składa, że paracetamol to ja sobie sama mogę wziąć bez ich łaskawej konsultacji – dodała koleżanka.

STYL I KULTURA

, , , ,

Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o powiększaniu piersi

Jak mówi przysłowie, małe jest piękne. Choć w większości przypadków rzeczywiście tak jest, to jednocześnie słowa te nie zawsze są tak do końca prawdą.
, , , ,

Jak seks wpływa na zdrowie?

Seks to ważna część życia każdego człowieka. Seks to fizyczna przyjemność oraz bliskość z drugą osobą.Ale nie tylko... Seks ma także korzystny wpływ na nasze zdrowie. Udane życie seksualne niweluje nadmiar stresu, poprawia ogólny nastrój, dotlenia organizm i usprawnia krążenie krwi. Same korzyści dla naszego zdrowia.
, , , ,

Kevin sam w domu…Ponad 20 lat starszy. Zobaczcie najnowszą reklamę!

W sieci pojawiła się nowa reklama Google, w której wystąpił sam Kevin, tylko ponad 20 lat starszy. Spot został nagrany w domu, w którym rozgrywała się akcja filmu „Kevin sam w domu”.
, , , ,

Tabletki antykoncepcyjne obniżają libido?

Antykoncepcja hormonalna, choć jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży, może powodować również wystąpienie skutków ubocznych. Do jednych z najbardziej uciążliwych dla kobiet należy spadek popędu seksualnego.
, , , ,

le prawdy zawierają ciążowe mity?

Wiele źródeł i jeszcze więcej sprzecznych informacji. To rzeczywistość, z którą na co dzień mierzą się przyszłe mamy. Zapytaliśmy kilka z nich, z jakimi radami i stwierdzeniami na temat ciąży spotykają się najczęściej. Dzielimy je na fakty i mity, i wyjaśniamy, których z nich się wystrzegać, a które warto wprowadzić w życie.
, , , ,

Nowa kampania dotycząca zdrowia psychicznego

Trwa kampania #GetTheInsideOut, mówiąca o problemach psychicznych ludzi. Reklamy pokazują, że bardzo wiele osób cierpi na choroby psychiczne, o których nie chce mówić głośno. Partnerem i sponsorem akcji jest Lloyds Bank.

Sharing is caring!