» Izabela Zakrzewska

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie – najmniejszy uniwersytet na świecie obchodził wczoraj 75-te urodziny.

_____________________________________________________________________________________

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, założony pod koniec 1939 w Paryżu z inicjatywy Oskara Haleckiego w celu zapewnienia ciągłości polskiego szkolnictwa wyższego, w okupowanej Polsce.

Po zajęciu Francji przez Niemców i przeniesieniu Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Londynu, Prezydent RP na Uchodźstwie Władysław Raczkiewicz reaktywował PUNO. W 1949 uniwersytet otrzymał tymczasowy statut, a 15 grudnia 1952 pełne prawa akademickie.

W ostatnich latach kondycja placówki uległa znacznemu osłabieniu. By poprawić swoją sytuację, uczelnia realizuje szereg nowych inicjatyw i projektów, które są prowadzone w ramach jej działalności. Dzięki nowym pomysłom i ciekawej ofercie edukacyjnej, ten najmniejszy uniwersytet na świecie jest dziś uczelnią „na styku nie tylko dwóch kultur (polskiej i brytyjskiej), ale również pokoleń Polaków żyjących i uczących się na Wyspach”.

najmniejszy uniwersytet_

Mimo piętrzących się trudności, braku dofinansowania, PUNO ma oddanych profesorów, wiernych studentów i plany na jaśniejszą przyszłość.

17 października 2014 odbyła się oficjalna uroczystość obchodów jubileuszowa Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie oraz inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015. W Sali Teatralnej POSK zgromadziło się wiele Osób, z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską i Panem Ambasadorem Witoldem Sobkowem na czele. Pani Rektor – prof. Halina Taborska otrzymała z rąk Pana Ambasadora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany jej przez Pana Prezydenta Komorowskiego, a następnie wygłosiła przemówienie 75-lecia: „Historia, teraźniejszość i przyszłość PUNO”.

Więcej na temat uroczystości zobacz tutaj.

Sharing is caring!