Najnowsze badania Institute for Fiscal Studies pokazały, że ostatnie zmiany w systemie socjalnym, do których doszło na skutek ostatnich cięć budżetowych rządu, odczuły najbardziej samotni, bezrobotni rodzice. Stracili oni średnio w roku ponad 1,8 tys. funtów.

_____________________________________________________________________________________________________________

Na zmianach w opiece socjalnej Wielkiej Brytanii rodziny straciły ponad tysiąc funtów w ujęciu rocznym. Najmniej odczuły to najzamożniejsze gospodarstwa, najbardziej – najbiedniejsze. Prawie w ogóle zmian nie odczuli najzamożniejsi mieszkańcy UK pobierający zasiłki.

Średnio ci najbiedniejsi, czyli samotnie wychowujący swoje dzieci rodzice, którzy pozostają na bezrobociu, tracą w roku 1837 funtów. Średnio zamożni tracą natomiast ok. 1127 funtów.

Krytycy twierdzą, że premier David Cameron decydując o cięciach budżetowych kosztem socialu na Wyspach nie dotrzymał obietnicy tworzenia rządu przyjaznego rodzinom.

(ml) | Goniec.com

goniec_150