Regulamin Konkursu Plastycznego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” pt. „Rodzinne święta”.

1. ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Rodzinne święta” jest „Dziennik Polski i Dziennika Żołnierza” na Wyspach Brytyjskich.

2. CELE KONKURSU:
Wskazanie na wartości, budowanie relacji i więzi, jakie maja miejsce w rodzinie oraz wychowanie i edukacja w duchu tradycji i obyczajów. Przybliżenie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

3. ZASADY OGÓLNE:
Sposób prowadzenia Konkursu, temat, termin, czas nadsyłania prac i regulamin określa organizator. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy regulamin, który dostępny jest u organizatora, został opublikowany na łamach pisma oraz znajduje się na stronie internetowej pisma www.dziennikpolski.co.uk

Organizator powołuje osoby kontaktowe i odpowiedzialne za koordynowanie Konkursu, a także Jury Konkursu.

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich szkół uzupełniających na Wyspach Brytyjskich w wieku od 4 do 17 lat. Konkurs ma charakter otwarty, szkoły, których uczniowie wezmą udział w Konkursie niekoniecznie powinny być zarejestrowane w Polskiej Macierzy Szkolnej.
Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki świątecznej ilustrującej „Rodzinne święta”. Prace powinny mieć format kartki świątecznej. Technika plastyczna wykonywania prac jest dowolna. Prace powinny być wykonane przez indywidualne osoby; Jury Konkursu nie będzie brało pod uwagę prac zespołowych. Organizator nie zwraca prac uczestnikom.

Prace mogą być wysłane przez dyrektorów, nauczycieli z polskich szkół uzupełniających, ale także przez indywidualnych rodziców, których dzieci są uczniami placówki uzupełniającej.

Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko ucznia – autora pracy, wiek, nazwa klasy oraz pełna nazwa szkoły i jej dokładny adres.

Prace powinny zostać wysłane na adres:
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Rodzinne Święta”.
238-246 King street
Hammersmith
London W6 0RF

Na prace czekamy do 31 grudnia 2014 r.

Nazwiska uczestników konkursu zostaną opublikowane w styczniowym wydaniu weekendowym Dziennika Polskiego oraz na stronie internetowej www.dziennikpolski.co.uk

Na laureatów (w Konkursie zostaną przyznane trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia) najpiękniejszych kartek czekają nagrody rzeczowe (książki dla najmłodszych Katarzyny Campbell, książki młodzieżowe Rafała Kosika z serii „Felix, Net i Nika”, koszulki, notesy i inne). Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. Jury zastrzega sobie prawo przyznania większej liczby nagród.

Serdecznie zapraszamy
Oprac. Małgorzata Bugaj-Martynowska

dziennik

Sharing is caring!