» Marcin Kuna

Zagadnienie alternatywnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularne w świetle powoli wyczerpujących się złóż naturalnych. Jak podają Forbes i Chicago Tribune, IKEA dokonała właśnie znacznej inwestycji w elektrownie wiatrową w Stanach Zjednoczonych. To pierwsza dla olbrzymiego szwedzkiego koncernu inwestycja tego typu w USA.

______________________________________________________________________________________________________________________

Fundusze IKEA mają pokryć stworzenie farmy wiatrowej o mocy 98MW, która byłaby w stanie zasilić około 34000 gospodarstw domowych. Ma się ona mieścić w Hoopeston na północny zachód od Indianapolis.

Władze IKEA stawiają śmiałe założenia. Do roku 2020, z pomocą odnawialnych źródeł energii, chcą produkować tyle energii, ile sami zużywają. IKEA dokonywała już podobnych inwestycji poza USA. Wcześniejsze miały miejsce między innymi w Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Sharing is caring!