Ekspert o odbieraniu polskich dzieci w UK – część I

Dla „Gońca Polskiego” Mieszko Turzyński z kancelarii Osbornes Solicitors LPP:

Dlaczego najczęściej dochodzi do odebrania dzieci polskim rodzicom?

– Na Wyspach mieszka bardzo wielu polskich rodziców i zdecydowana większość nie ma żadnych problemów ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Zarówno w Polsce, jak i w Anglii podstawowym obowiązkiem rodzica jest dbanie o bezpieczeństwo i rozwój (w tym emocjonalny) swojego dziecka. Najogólniej rzecz biorąc, niewywiązywanie się z tego obowiązku może prowadzić do odebrania rodzicom władzy rodzicielskiej. Co do zasady sytuacje, które wskazują na fakt nie wywiązywania się ze wspomnianego wyżej obowiązku są podobne w Polsce i w Anglii. Przemoc domowa i zaniedbywanie dziecka w związku z nadużywaniem alkoholu to zdaje się najbardziej powszechne okoliczności prowadzące do zainteresowania się organów publicznych konkretną rodziną.

Jakie są różnice w działaniu polskich i brytyjskich służb w takiej sytuacji?
– W moim odczuciu różnice między Anglią i Polską sprowadzają się do tego, że w Anglii organy publiczne działają dużo sprawniej niż w Polsce. Tu na samorządach terytorialnych ciąży prawny obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Gdyby coś stało się dziecku, co do którego służby socjalne miały informacje o nieprawidłowościach w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, pracownicy służb socjalnych ponieśliby odpowiedzialność dyscyplinarną, a w skrajnych przypadkach nawet prawną. Służby socjalne traktują więc nieprawidłowości w opiece nad dziećmi bardzo poważnie. W Anglii szkoły, policja i służby socjalne ściśle współpracują ze sobą w kwestii zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i informacje o nieprawidłowościach szybko dochodzą do osób, które mogą zainicjować postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej.

Jakie są najczęstsze błędy polskich rodzin w zetknięciu ze służbami?
– Aby uniknąć odebrania im władzy rodzicielskiej rodzice powinni współpracować ze służbami socjalnym już od momentu, kiedy pracownicy socjalni po raz pierwszy zgłaszają swoje zastrzeżenia. Podstawowym problemem jest to, że rodzice często ignorują zastrzeżenia służb socjalnych albo nie potrafią zmienić swojego zachowania aż do czasu, kiedy jest już za późno. Często rodzina jest pod nadzorem służb socjalnych przez okres wielu miesięcy. W tym czasie pracownicy socjalni pomagają rozwiązać problem, na przykład organizując rodzicowi terapie uzależnień. Jeżeli jednak nie ma postępu i rodzic kontynuuje swoje niewłaściwe zachowanie, władze samorządowe (na wniosek służb socjalnych) składają wniosek do sądu o odebranie władzy rodzicielskiej.

Jaki jest następny krok?
– Na tym etapie rodzice są oficjalnie poinformowani przez władze samorządowe lub służby socjalne o ich zamiarze zwrócenia się do sądu. Rodzicom przysługuje wówczas prawo do darmowej pomocy prawnej, a w czasie postępowania sądowego do darmowej reprezentacji. Postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej powinno się zakończyć w ciągu 26 tygodni i z reguły składa się na nie kilka rozpraw. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może już na pierwszej rozprawie odebrać dziecko rodzicom i umieścić je w rodzinie zastępczej do czasu zakończenia postępowania. W czasie postępowania sądowego może też dojść do podpisania porozumienia między rodzicami a władzami samorządowymi. W takim porozumieniu rodzice zobowiązują się do wprowadzenia określonych zmian. Przykładowo rodzic dopuszczający się przemocy wobec dziecka zobowiązuje się wyprowadzić z domu rodzinnego. Konsekwencją nie przestrzegania porozumienia może być decyzja sądu o odebraniu rodzicom władzy rodzicielskiej. Czasami porozumienie zostaje zawarte na etapie ingerencji służb socjalnych i wówczas nie dochodzi do postępowania sądowego. Jednakże w razie złamania warunków porozumienia władze samorządowe mogą skierować sprawę do sądu.

Dla wielu rodziców odebranie dziecka to „koniec świata”. Co jeszcze mogą zrobić w takiej sytuacji?
– Mimo pozbawienia władzy rodzicielskiej w konsekwencji postępowania sądowego, w większości przypadków rodzice zachowują pewne prawa w stosunku do dziecka, takie jak prawo do kontaktu. W niektórych przypadkach spotkania rodzica z dzieckiem mogą się odbywać tylko pod nadzorem pracownika socjalnego w specjalnych ośrodkach przeznaczonych do takich spotkań. Odebranie władzy rodzicielskiej w większości przypadków nie jest ostateczne; wyjątek stanowi sytuacja, w której dziecko zostanie adoptowane. Jeżeli rodzice rozwiążą problemy będące przyczyną odebrania im dziecka, mogą złożyć do sądu wniosek o przywrócenie im władzy rodzicielskiej. Jednakże należy liczyć się z tym, że do tego czasu dziecko może nawiązać więź z nowymi opiekunami. Jako że dobro dziecka jest podstawową wartością chronioną przez prawo, sąd orzekając w sprawie przywrócenia władzy rodzicielskiej będzie musiał wziąć pod uwagę więź dziecka z jego nowymi opiekunami.

Źródło | Goniec.com

goniec_150

DOBRA ZMIANA … TO KASZANA! ZRÓB DOBRĄ ZMIANĘ PO SWOJEMU! A NIE WEDŁUG WZORU PREZESA

Krok po kroku – Emigracja / Koszt £ 4.00 „Emigracja. Krok po kroku”, to gotowa instrukcja wyjazdu za granicę: przygotowanie do wylotu; lotnisko i taksówka; lista agencji pracy i pracodawców; wzór brytyjskiej aplikacji o pracę oraz cv; gdzie i jak szukać pokoju; najszybszy sposób – kontakty i telefony – na załatwienie niezbędnego ubezpieczenia, konta bankowego i przychodni oraz wszelkich formalności; a także lista najczęściej popełnianych błędów na podstawie życia codziennego na emigracji właśnie.

© Open Magazyn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

POPULARNE TERAZ

INFORMACJE I BIZNES

OPINIE I PUBLICYSTYKA

STYL I KULTURA

/Autor

Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w leczeniu nowotworów

Raka piersi co roku diagnozuje się u około 18 tys. Polek, z których 85 proc. udaje się wyleczyć. Dzięki nowoczesnym terapiom – obecnie nawet rak piersi z przerzutami może stać się chorobą przewlekłą. Podobnie jest w przypadku wielu innych typów nowotworów – choć liczba zachorowań rośnie, pojawiają się innowacyjne leki, które znacząco wydłużają życie chorych i poprawiają jego jakość.

Sharing is caring!