Kiedy dziecko nie chce mówić po polsku

Jak wychować dziecko, aby mówiło w dwóch językach równocześnie?

W pewnej polsko-angielskiej rodzinie sześciolatek coraz częściej prosi mamę o przetłumaczenie polskich zdań na angielski. Inna para – Patrycja i Marcin, żalą się, że „jeszcze trochę i będą musieli ze swoją 10-letnią córką rozmawiać tylko po angielsku, bo inaczej się nie zrozumieją”.

Dzieci imigrantów od urodzenia mają kontakt z różnymi językami, więc wydawałoby się, że dwujęzyczność mają wpisaną w życiorys. A jednak niekoniecznie.

Anna i Paul to rodzice sześcioletniego Harveya. Anna porozumiewa się z synem po polsku, a Paul po angielsku. To najbardziej intuicyjny sposób na komunikację i klasyczny przykład zastosowania metody OPOL (One Person One Language), którą fachowcy polecają dwujęzycznym rodzinom, jako najbardziej skuteczny sposób na naturalną naukę dwóch języków jednocześnie. W stosujących tę taktykę rodzinach ojciec i matka mają najczęściej rożną narodowość i każde z nich komunikuje się z dzieckiem w swoim ojczystym języku.

Sposobów na wychowanie dwujęzycznego dziecka jest wiele, a każdy z nich najczęściej zależy od osobistej sytuacji danej rodziny. Jeszcze częstszą metodą niż OPOL jest tzw. język mniejszości w domu, czyli Minority Language at Home (ML@H). Stosują ją najczęściej rodzice tej samej narodowości, którzy w domu posługują się wyłącznie ojczystym językiem. W takich okolicznościach dziecko może uczyć się polskiego od swoich polskojęzycznych rodziców, a angielskiego poza domem, czyli na ulicy, w szkole lub na podwórku, bo tam spotyka osoby, dla których rodzimym językiem jest angielski.

Mózg małego dziecka jest nie tylko pojemny, ale też niezwykle łatwo potrafi dostosować się do wszelkich zmian. Dziecko, które od urodzenia porozumiewa się w dwóch językach, w naturalny sposób będzie umiało dopasować język do rozmówcy – polsko- lub anglojęzycznego. A jednak sytuacje takie jak w wyżej opisanych rodzinach zdarzają się dosyć często i bywa, że dziecko zaczyna preferować jeden z języków i to w nim chce wyrażać swoje opinie i emocje. W praktyce oznacza to, że dziecko może rozumieć rodzica mówiącego po polsku, ale będzie mu łatwiej odpowiadać po angielsku. Językoznawcy określają tę sytuację mianem biernej (lub pasywnej) dwujęzyczności. Dlaczego dzieci, do których od urodzenia mówiono w dwóch językach nagle odrzucają jeden z nich i czy istnieją sposoby na odwrócenie tego procesu?

1. Brak wsparcia drugiego rodzica

Jeżeli jeden z rodziców nie mówi w języku swojego partnera i okazuje dyskomfort związany z niemożnością aktywnego uczestniczenia w rozmowach po polsku, bywa, że rodzina staje się jednojęzyczna, wybierając komunikację w języku, który oboje rodzice rozumieją.

Jak sobie radzić:

– Rodzice powinni ustalić, jakie są ich priorytety, jako dwujęzycznej rodziny. Osoba, która nie mówi w języku mniejszości (np. po polsku) nie powinna czuć się zniechęcona lub odrzucona dlatego, że nie rozumie rozmów pomiędzy drugim rodzicem a dziećmi. Wychowanie dwujęzycznego dziecka wymaga dyscypliny i poświęcenia, jednak warto pamiętać o celu, do którego dąży rodzina jako całość.

– Rodzic, który nie mówi w języku mniejszości może się go nauczyć, przynajmniej do pewnego stopnia. To powinno zmniejszyć poczucie izolacji ze strony osoby, która nie może w pełni uczestniczyć w rodzinnych rozmowach ze względu na barierę językową.

2. Częstotliwość kontaktu z językiem

Językoznawcy nie mają jednoznacznej opinii na temat tego, ile godzin tygodniowo dziecko powinno spędzać na kontakcie z językiem, aby dogłębnie go pojąć. Badacze szacują, że jest to pomiędzy 20 proc. a 50 proc. czasu, kiedy dziecko pozostaje aktywne (czyli nie śpi), zależnie od tego, jak wartościowy jest czas tzw. ekspozycji na język. Czas aktywnej komunikacji z drugim człowiekiem będzie bardziej wartościowy niż godziny spędzone na oglądaniu filmu.

Jak sobie radzić:

– Dbać o utrzymanie równowagi pomiędzy ekspozycją na oba języki. W przypadku dwujęzycznego wychowania proporcje na poziomie 50 proc. na 50 proc. (lub co najmniej 60 proc. na 40 proc.) pomiędzy angielskim a polskim badacze określają jako optymalne.

– Dzieci w wieku szkolnym przez większość dnia mają kontakt z językiem angielskim, dlatego warto jest szukać dodatkowych okazji do rozmów po polsku. Nieocenioną pomocą jest rodzina w Polsce, z która można się kontaktować przez Skype’a, można również zawierać znajomości z Polakami, znaleźć polską nianię itp.

– Rodzic, który mówi w języku mniejszości i pracuje na pełen etat może stworzyć wieczorną rutynę czytania na dobranoc. Moją osobistą sztuczką jest przytulanie syna tak, aby nie tylko słyszał, co mu czytam, ale też mógł śledzić czytany tekst. Wodzenie palcem po zdaniach może zadziałać jako dodatkowy bodziec przyciągający uwagę nie tylko do czytanej historii, ale również do zasad ortograficznych.

– Obozy letnie i szkoły weekendowe to doskonałe wsparcie dla języka mniejszości. Ich dodatkowymi zaletami są wsparcie kulturowe oraz możliwość nawiązania nowych znajomości.

3. Brak konsekwencji w działaniu

Jeżeli rodzicowi zależy, aby dziecko mówiło po polsku, powinien się z nim komunikować w tym języku. Jeśli nie będzie tego robił konsekwentnie, potrzeba porozumiewania się w języku mniejszości zaniknie. Najprawdopodobniej to, wraz z brakiem wsparcia ze strony partnera, jest przyczyną, dla której mały Harvey coraz częściej odpowiada po angielsku na polskie pytania. Jego mama od momentu urodzenia mówiła do niego po polsku, jednak z czasem, widząc, że mąż nie czuje się komfortowo, nie mogąc w pełni uczestniczyć w rozmowach, których nie rozumie, coraz częściej posługuje się angielskim. Również kiedy Harvey zwraca się do niej po angielsku, nie poprawia go, dając tym samym sygnał, że komunikacja w języku polskim nie jest dla niej ważna. Warto pamiętać, że dziecko zawsze wybierze opcję, która jest dla niego łatwiejsza, a w przypadku dzieci mieszkających za granicą językiem dominującym zawsze będzie język społeczeństwa.

Jak sobie radzić:

– Przypominać dziecku, aby dostosowywało język do rozmówcy: z Polakiem mówimy po polsku, z osobą anglojęzyczną po angielsku.

– Jeżeli dziecko mówi w języku społeczności wtedy, gdy powinno mówić po polsku, należy je poprawić. Nie da się przecenić tego, jak ważne jest, aby utrzymać przy tym spokój, miły nastrój i aby unikać wywierania jakiejkolwiek presji na dziecko. Krytyka czy ostre uwagi mogą tylko zniechęcić do kontynuowania nauki.

– Cierpliwość jest cnotą. Nie pozwólmy, aby ktokolwiek osłabił nasz zapał. Rodzice powinni być zgodni co do ustalonych priorytetów dwujęzyczności i trzymać się wyznaczonego kierunku.

4. Brak potrzeby używania języka

Jeżeli rodzic nie da sygnału, że jego język ojczysty jest ważny i potrzebny, dziecko dojdzie do wniosku, że nie warto się w nim komunikować.

Jak sobie radzić:

– Porozumiewać się z dzieckiem po polsku.

– Rozmawiać z polskimi członkami rodziny tak często, jak to możliwe.

– Jeździć do Polski; tzw. zanurzenie w języku jest jedną z najlepszych metod na odświeżenie i wzmocnienie umiejętności językowych.

– Nawiązywać znajomości z innymi Polakami.

– Czytać polską prasę, literaturę, rozwiązywać krzyżówki itp.

– Zachęcać dziecko, aby pisało listy i kartki do polskich członków rodziny.

– W kuchni nakleić etykiety z polskimi opisami.

– Oglądać polskie filmy i programy. Portal YouTube jest doskonałym źródłem zarówno klasyki filmowej, jak i programów, bajek i piosenek.

5. Umiejętności językowe

Rozwój języka dzieli się na kilka faz. Mniej więcej do trzeciego roku życia słownictwo i gramatyka są ograniczone, za to dziecko błyskawicznie chłonie naukę dodatkowych języków. W kolejnych latach dziecko ciągle jeszcze jest w stanie nauczyć się języka obcego znacznie szybciej niż dorośli, jednak z każdym rokiem te możliwości ulegają ograniczeniu. Najbardziej dynamiczna faza nabywania umiejętności językowych kończy się w granicach pomiędzy dziesiątym a trzynastym rokiem życia. Jest to również szczególnie wrażliwy okres, ponieważ w tym czasie równie szybko dziecko może nauczyć się języka, jak go zapomnieć, jeśli tylko nie będzie komunikować się w nim wystarczająco często.

Jak sobie radzić:

– Tłumaczyć na polski wszystko, co dziecko powie po angielsku. Wystrzegać się pouczającego tonu. Kiedy dziecko powie np. „To jest difficult” należy miło, spokojnie zapytać „Czy masz na mysli…?” lub w naturalny sposób poprawić błędne zdanie mówiąc „Tak, masz rację, to jest trudne” i kontunuowac rozmowę, nie zatrzymując się dłużej nad pomyłką.

– Pamiętać, że tzw. code switching czyli naprzemienne używanie różnych kodów językowych oraz code mixing jako mieszanie języków są naturalną częścią życia osoby dwujęzycznej i wraz z poszerzaniem słownictwa ten etap mija. Ważne jest, aby spokojnie i bez negatywnych emocji dawać dobry przykład, samemu starając się mówić poprawnie.

– Nie wahać się sięgać po słownik. Wspomaganie się dodatkowymi źródłami wiedzy nie jest wstydem lecz sposobem na nauczenie dziecka, gdzie może szukać pomocy i dodatkowych informacji.

6. Brak dumy

Jeżeli dziecko nie jest dumne z języka i dziedzictwa kulturowego swoich rodziców, to pierwszy krok do porzucenia tego, czego się wstydzi lub co jest mu obojętne. Może się to zdarzyć w każdej chwili, dlatego rodzic powinien nieustannie mieć oczy – i uszy – otwarte. Zdarza się, że dziecko już w wieku trzech lat odmawia komunikacji w języku ojczystym rodziców. Jeszcze częściej takie sytuacje mają miejsce wśród dzieci w wieku szkolnym, które, otoczone anglojęzycznymi rówieśnikami, nagle zaczynają uważać, że mówienie po polsku jest „malo atrakcyjne” lub wręcz „wstydliwe”.

Jak sobie radzić:

– Rozmawiać o kraju, z którego rodzic pochodzi, o jego dzieciństwie i rodzinie.

– Czytać książki, słuchać muzyki i oglądać filmy po polsku.

– Sprawić, aby dziecko czuło się dumne z tego, że zna więcej niż jeden język. Uświadamiać, jakie możliwości I szanse daje komunikowanie się z ludźmi na świecie w ich ojczystych językach lub choćby czytanie książek w oryginałach.

– Chwalić dziecko za to, że poznaje język i robi postępy w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Zachęcać, aby doceniło własne możliwości. Im wcześniej rodzic zacznie nad tym pracować, tym łatwiej będzie dziecku przejść przez fazę odrzucenia języka, która w pewnym momencie nastąpi. Tylko od rodzica zależy, jak znaczący będzie ten etap.

– Pamiętać o tym, aby samemu również być dumnym z umiejętności porozumiewania się w języku, który nie jest naszym językiem ojczystym.

– Uświadamiać dziecko, że gramatyka i akcent rodzica w języku angielskim nie muszą być doskonałe, ponieważ jest to jego drugi język. Sama zawsze z dumą chwalę syna, któremu zdarza się poprawiać moją angielską wymowę i doceniam to, że dzięki niemu mogę poprawić swój akcent. Czasami też, aby nie umniejszać własnej roli jako rodzica, przypominam dziecku, że po polsku mówię świetnie, bo to jest mój język ojczysty (nie omieszkując dodać, w jak wspaniałej sytuacji są osoby, kto od początku mają dwa ojczyste języki).

Podsumowując warto wspomnieć jeszcze jedno: dla rodzica priorytetem zawsze powinna być jak najmocniejsza nić porozumienia, która łączy go z dzieckiem. Z tego względu, jako matka dwujęzycznego chłopca (obecnie uczącego się również chińskiego, „bo tak kocha naukę jezykow”) zawsze uważnie go obserwuję, aby mieć pewność, że każdy kolejny krok robimy w jego tempie, a nie moim. Wspaniale jest znać wiele języków, ale jeszcze wspanialsze jest zapewnienie dziecku podczas tej dwujęzycznej przygody poczucia szczęścia i miłości.

ZABEZPIECZ TO CO NAJWAŻNIEJSZE
UBEZPIECZENIA

Oferta ubezpieczeniowa:

» Ubezpieczenia ochronne
– Na życie,
– Od chorób krytycznych,
– Od utraty dochodu,

Więcej na temat zabezpieczeń czytaj tutaj!

» Ubezpieczenia Firm
– Od odpowiedzialności cywilnej dla pracodawcy
– Od odpowiedzialności cywilnej dla pracowników
– Od błędu w sztuce

» Sporządzanie TRUST

» KREDYTY HIPOTECZNE

Jesteśmy ekspertami specjalizującymi się w kredytach hipotecznych. Przeprowadzamy przez cały proces kupna domu od złożenia aplikacji do odbioru kluczy. Sprawdzamy zdolność kredytową. Przedstawiamy najatrakcyjniejsze oferty na rynku. Załatwiamy wszelkie formalności. Oferujemy profesjonalną obsługę oraz niezależne doradztwo. Proponujemy kompleksową usługę w języku polskim. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta. Więcej na temat czytaj tutaj!

GOOD

Świadczymy usługi m.in

» Wyrobienie National Insurance Number
» Tłumaczenia ustne i pisemne
» Tłumaczenia w terenie (urzędy, sądy, banki, szkoły, lekarze, szpitale)
» Wypełnianie wniosków urzędowych – Otwieranie konta bankowego online oraz wizyty w banku
» Zakup ubezpieczenia samochodowego, wymiana prawa jazdy na brytyjskie
» Zakup samochodu, linii telefonicznej, komórki, łącza internetowego itp. oraz konsultacje z dostawcami.
» Opłaty rachunków
» Zakupy internetowe
» Zakup biletów na koncerty, przedstawienia, festiwale
» Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – przydatna w podróży
» Zapisanie dziecka do szkoły i zdobycie kieszonkowego GBP 30 tygodniowo
» Zdobycie dofinansowania na opłatę kursu językowego GBP 200,
» Otworzenie własnej firmy
» Znalezienie i wynajem mieszkania
» Profesjonalne CV
» Zadzwonimy w Państwa imieniu w każdej sprawie
» Wypełnianie wniosków i porady w uzyskaniu wszelkich benefitów i dodatków dla mniej zamożnych

Obywatelstwo i rezydentura brytyjska

Jeżeli zastanawiasz się czy warto starać się o brytyjskie obywatelstwo lub już zdecydowałeś, że chcesz zostać obywatelem Wielkiej Brytanii, pomożemy ci przebrnąć przez cały proces aplikacji. Udzielimy fachowej pomocy i porady, na każdym etapie starania się o obywatelstwo lub stalą rezydenturę brytyjską. Ocenimy twoje szanse na otrzymanie brytyjskiego paszportu na podstawie twojej indywidualnej sytuacji i pomożemy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

Poprowadzimy cię i obsłużymy kompleksowo od chwili, kiedy zadasz sobie pytanie “czy mogę starać się o obywatelstwo brytyjskie”, poprzez pomoc w zapisaniu na kurs językowy, aż do momentu otrzymania brytyjskiego paszportu. Jeżeli jeszcze nie spełniasz kryteriów aby kwalifikować się do aplikowania o obywatelstwo brytyjskie, a chciałbyś je otrzymać w przyszłości, podpowiemy ci, jak zwiększyć szanse na jego otrzymanie w przyszłości.

Obywatelstwo brytyjskie dla dziecka

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto aby twoje dziecko miało brytyjskie obywatelstwo lub czy masz prawo do aplikowania o obywatelstwo brytyjskie dla swojego dziecka, możesz umówić się z naszym konsultantem na rozmowę, by omówić swoją sytuację i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Uwaga! Usługa dostępna jest na terenie całej Wielkiej Brytanii!

Jeśli jesteś zainteresowany wyślij do nas wiadomość!

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
PRACA

Grupa “Profit Tree”, najczęściej wybierany broker finansowy wśród Polaków w Wielkiej Brytanii ogłasza rekrutację.

– konsultant/sprzedawca
– doradca finansowy i kredytów hipotecznych
(na terenie: cała Szkocja a także Londyn, Birmingham, Luton, Chetham, Southampton, Hull, Blackburn oraz okolice wspomnianych miast)

Wymagania:

» Niekaralność
» Uczciwe podejście do klienta i biznesu
» Język angielski nie jest konieczny ze względu na to, że większość naszych klientów jest z Polski lecz będzie dodatkowym atutem wysoki poziom motywacji do pracy oraz samodyscypliny komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Mile widziane doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń, inwestycji, itp.

Oferujemy:

» Profesjonalny rozwój poprzez bezpłatny program szkoleń. » Indywidualna ścieżka kariery. » Elastyczne godziny pracy. » Nielimitowane zarobki, których wysokość uzależniona jest od stopnia zaangażowania.

» Chcesz zmienić ścieżkę swojej kariery i spróbować czegoś nowego?
» Chcesz się rozwijać, ale nikt wcześniej nie dawał Ci szansy?
» Masz dużo motywacji, aby zmienić coś w swoim życiu?
» To ogłoszenie jest właśnie dla Ciebie!

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny:

Damian Bilinski
tel. 0737 6113 696
email: damian.bilinski@profittree.co.uk

profittree-finance_logo

Profit Tree Ltd
GLASGOW 33 Dalmarnock Rd
G40 4AA Profit Tree Biuro 104

Profit Tree Finance Limited – Company No. 0739547 Address: 26 Kilburn Place, Providence House, London, NW6 4QD, United Kingdom
Authorized and regulated by Financial Services Authority registration No. 553266
Registered under the Data Protection Act 1998 registration No. Z2824382
Tel. 0207 1833 604
office@profittreefinance.co.uk
www.ProfitTreeFinance.co.uk

NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA W WIELKIEJ BRYTANII.

Choroba nie wybiera. Bądź mądry przed szkodą i zabezpiecz to co najcenniejsze!

KONSULTACJE ZA DARMO. ZADZWOŃ

ZADZWOŃ: 0737 6113 696

ZADZWOŃ: 0737 6110 214

Darmowa konsultacja! Wszystko w języku polskim! Sprawdź! Odpowiadamy natychmiast!

2 + 3 = ?

Zobacz na jakie choroby można się zabezpieczyć, dlaczego warto mieć zabezpieczenie dochodu jak również polisę na życie.

» LISTA CHORÓB KRYTYCZNYCH

Lista chorób krytycznych zawarta w polisie może różnić się w zależności od ubezpieczyciela zarówno liczbą jak i zakresem. Jednak najczęściej zawarte są choroby jak poniżej:

» choroba Alzheimera,
» Creutzfeldta-Jakoba (CJD),
» Parkinsona,
» choroba neuronu ruchowego oraz terminalna,
» nowotwór łagodny ośrodkowego układu nerwowego,
» zapalenie opon mózgowych,
» operacja aorty wieńcowej,
» pomostowanie tętnicy wieńcowej,
» wymiana lub naprawa zastawki serca,
» transplantacja organu głównego, mastektomia z DCIS,
» operacja na otwartym sercu, usunięcie gałki ocznej,
» niedokrwistość plastyczna, kardiomiopatia,
» niewydolność nerek,
» niewydolność wątroby,
» stwardnienie rozsiane,
» zanik wieloukładowy,
» postępujące porażenie nadjądrowe,
» niewydolność oddechowa,
» udar mózgu,
» nadciśnienie płucne,
» toczeń rumieniowaty układowy,
» ślepota,
» śpiączka,
» głuchota,
» demencja,
» zapalenie mózgu,
» atak serca,
» zarażenie wirusem HIV,
» utrata kończyn,
» utrata mowy,
» paraliż kończyny,
» oparzenia trzeciego stopnia,
» całkowita i trwała niepełnosprawność,
» urazowe uszkodzenie głowy.

» DLACZEGO UBEZPIECZENIE DOCHODU?

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie to w Wielkiej Brytanii jest najczęściej wypłacane z następujących powodów:

» Urazy i złamania (np. złamana noga, zwichnięta ręka, uszkodzenie kręgów szyjnych, przepuklina)
» Zaburzenia układu pokarmowego (np. zapalenie wyrostka, kamica nerkowa, choroby jelit)
» Uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe (np. zerwanie ścięgna Achillesa, bóle stawów)
» Problemy z kręgosłupem (np. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa)
» Infekcje (np. angina, zapalenie płuc, zatrucie pokarmowe)
» Choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, udar)
» Problemy psychiczne (np. depresja, stany lękowe)
» Problemy z oddychaniem (np. astma, POHP)
» Nowotwory (np. rak trzustki, przełyku, płuc)
» Choroby skóry (np. ropowica, czerniak)

» DLACZEGO POLISA NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie w UK (znane także pod nazwą: Life Assurance, Life Insurance, Polisa na życie Life Cover) – to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich. Przez „bliskich” rozumie się osoby (lub osobę) wskazane przez ubezpieczonego w polisie, którym zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego (posiadacza polisy na życie).

Dzięki temu ubezpieczony ma pewność, iż bliskie mu osoby łatwiej zniosą jego odejście, ponieważ będą miały środki finansowe nie tylko na godne życie, ale również będzie je stać na, np.:

» transport zwłok do Polski,
» wyprawienie pochówku w Wielkiej Brytanii,
» dalszą spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego,
» spłatę pozostałych zobowiązań (telefon, Internet, czynsz, podatki, kablówka itd.).

PROFIT TREE – BIURO

profittree-logo

Profit Tree Limited | Profit Tree Ltd FRN 575562 is Registered Introducer of directly authorised and regulated firm Profit Tree Finance Ltd FRN 553266 / 1st Floor, 96-98 King Street, Hammersmith, London, W6 0QW / Company No. 07309754, www.profittree.co.uk, Tel. 02071833604, office@profittree.co.uk

 • NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA

  Bądź mądry przed szkodą i zabezpiecz to co najcenniejsze!

 • PEWNOŚĆ, GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

  „Ubezpieczenie to nie przymus – to powinność wobec osób, które kochamy lub rzeczy, na które ciężko pracujemy”.

 • NAJCZĘŚCIEJ POLECANY POLSKOJĘZYCZNY BROKER W WIELKIEJ BRYTANII

  Naszym celem jest dopasowanie rozwiązań finansowych do Państwa indywidualnych potrzeb, aby poprzez współpracę z naszymi renomowanymi partnerami oraz wysokiej jakości obsługę, dostarczyć Państwu maksimum korzyści.

POPULARNE TERAZ

OPINIE I PUBLICYSTYKA

STYL I KULTURA

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW

UBEZPIECZENIE

Czy kiedykolwiek myślałeś z czego będziesz żył gdy stracisz zdolność do pracy? Na jak długo starczą Twoje oszczędności? Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie od utraty dochodów.

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku. Ubezpieczyciel będzie nam wówczas wypłacał umówioną comiesięczną kwotę (prywatną rentę), aż odzyskamy zdolność do pracy. Dzięki temu ubezpieczeniu będziemy mogli dochodzić do zdrowia, nie martwiąc się o pieniądze – nie martwiąc się o nadchodzące wydatki.

Ubezpieczenie to w Wielkiej Brytanii jest najczęściej wypłacane z następujących powodów:

 • Urazy i złamania (np. złamana noga, zwichnięta ręka, uszkodzenie kręgów szyjnych, przepuklina)
 • Zaburzenia układu pokarmowego (np. zapalenie wyrostka, kamica nerkowa, choroby jelit)
 • Uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe (np. zerwanie ścięgna Achillesa, bóle stawów)
 • Problemy z kręgosłupem (np. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa)
 • Infekcje (np. angina, zapalenie płuc, zatrucie pokarmowe)
 • Choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, udar)
 • Problemy psychiczne (np. depresja, stany lękowe)
 • Problemy z oddychaniem (np. astma, POHP)
 • Nowotwory (np. rak trzustki, przełyku, płuc)
 • Choroby skóry (np. ropowica, czerniak)

Zabezpieczenie dochodu jest elastyczne i oparte na indywidualnych potrzebach ubezpieczonego, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Polisa z reguły jednak nie wypłaca więcej niż 70% regularnego dochodu ubezpieczonego, ale za to wypłacana jest co miesiąc – aż ubezpieczony będzie mógł wrócić do pracy. Polisa zatem, może stanowić solidne oparcie dla rodzinnego budżetu w sytuacjach kryzysowych.

Na rynku brytyjskim rozróżniamy zabezpieczenia krótkotrwałe (maksymalnie 2 letnie) i długotrwałe (renta) – gdzie ciągłość wypłaty świadczeń trwa do osiągnięcia wieku emerytalnego lub maksymalnie 70 roku życia. Innymi słowy, dla zabezpieczenia krótkotrwałego, odszkodowanie może być wypłacane do momentu, aż ubezpieczony będzie mógł wrócić do pracy, a niezdolność do niej nie może jednak trwać dłużej niż przez dwa lata. W zabezpieczeniu długotrwałym natomiast, mamy do czynienia z rentą wypłacaną nawet przez kilkadziesiąt lat.

Korzyści wynikające z polisy Od Utraty Dochodów (Permanent Health):

 • Ochrona finansowa na czas choroby/urazu
 • Comiesięczna wypłata odszkodowania
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Niezależność finansowa
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka ubezpieczenia IP (Income Protection), porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zarobki i swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 0792 3378 062

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

UBEZPIECZENIE

Niestety, nie można ustrzec się ciężkiej lub nieuleczalnej choroby można jednak złagodzić jej skutki. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie od chorób krytycznych.

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

Ubezpieczenie od chorób krytycznych (z ang. Critical Illness Cover, w skrócie CIC) chroni finanse ubezpieczonego i jego bliskich przed skutkami ciężkich, często nieuleczalnych, chorób i ich powikłań. Polisa ta zabezpiecza m.in. przed schorzeniami, takimi jak: nowotwór, atak serca, wylew, choroba wieńcowa wymagająca operacji, przeszczep organu, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, oparzenie trzeciego stopnia, choroba Parkinsona i Alzheimera, utrata wzroku lub słuchu. W ofercie znajduje się ponad 60 najczęściej spotykanych chorób oraz powikłań.

W przypadku diagnozy ciężkiej choroby, ubezpieczyciel wypłaci określone w polisie odszkodowanie.

Odszkodowanie, czyli suma ubezpieczenia (kwota na jaką jest się ubezpieczonym), pozwoli sfinansować kosztowne leczenie oraz zabezpieczyć rodzinę podczas nieobecności ubezpieczonego w pracy. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy ubezpieczony jest jedynym żywicielem rodziny.

Jeżeli posiadasz już ubezpieczenie, lecz nie rozumiesz jego działania lub nie jesteś pewien, czy oferuje odpowiednie zabezpieczenie, zgłoś się do nas po poradę na koszt firmy. Nasi polscy konsultanci szybko dobiorą odpowiednie rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, a dzięki dostępowi do szerokiej gamy ubezpieczycieli możesz mieć pewność, że nie znajdziesz lepszej oferty na rynku.

Korzyści wynikające z polisy „Od Chorób Krytycznych” (CIC):

 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Niezależność finansowa
 • Indywidualne podejście
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zdrowie i swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 0792 3378 062

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie na życie. Najprostsza i najtańsza metoda finansowego zabezpieczenia naszych bliskich. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie na życie w Szkocji.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie w UK (znane także pod nazwą: Life Assurance, Life Insurance, Polisa na życie Life Cover) – to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich. Przez „bliskich” rozumie się osoby (lub osobę) wskazane przez ubezpieczonego w polisie, którym zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego (posiadacza polisy na życie).

Dzięki temu ubezpieczony ma pewność, iż bliskie mu osoby łatwiej zniosą jego odejście, ponieważ będą miały środki finansowe nie tylko na godne życie, ale również będzie je stać na, np.:

 • transport zwłok do Polski,
 • wyprawienie pochówku w Wielkiej Brytanii,
 • dalszą spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego,
 • spłatę pozostałych zobowiązań (telefon, Internet, czynsz, podatki, kablówka itd.).

W przypadku gdy odchodzi główny żywiciel rodziny, powstaje problem zapewnienia środków do życia jego bliskim. Dlatego ubezpieczenie na życie w UK, wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Tym bardziej że jego koszt może być dopasowany do możliwości finansowych ubezpieczonego, ponieważ istnieje możliwość ustawienia sumy ubezpieczenia (kwoty na jaką jest się ubezpieczonym).

Ubezpieczenie na życie w UK ma ponadto jeszcze jeden atut, jest nim możliwość wskazania osoby której zostanie wypłacone odszkodowanie, co przyśpiesza i ułatwia proces przekazania pieniędzy z polisy.

„Ubezpieczenie na życie Life Cover,  to nie przymus, lecz powinność wobec tych których kochamy, gdyż ubezpieczenie to zabezpiecza naszych bliskich w przypadku naszej śmierci lub poważnej choroby”.
– Nasz klient z Birmingham, posiadacz ubezpieczenia Life Assurance

Warto nadmienić, iż Life Insurance w Anglii, Szkocji, Walii dostępne jest w dwóch wersjach:

1) Term Life Assurance – to ubezpieczenie na czas określony, bardzo często powiązane ze spłatą brytyjskiego kredytu hipotecznego, w którym ustalamy jak długo będzie chroniła nas polisa na życie, np. przez 20 lat, bo tyle będzie trwała spłata kredytu hipotecznego. W tym wariancie rodzina ubezpieczonego otrzyma odszkodowanie, jeśli ubezpieczony umrze w okresie trwania polisy. Ubezpieczenie Term Life Assurance w Anglii, dzieli się jeszcze na:

 • Level Term Assurance – składki oraz suma ubezpieczenia (odszkodowanie) pozostaje bez zmianprzez cały okres trwania polisy na życie.
 • Decreasing Term Assurance – składki oraz suma odszkodowania zmniejszają się z każdym rokiemtrwania ubezpieczenia (polisy) na życie.

2) Whole of Life Assurance – to ubezpieczenie na czas nieokreślony, w którym polisa chroni nas przez całe życie. W tym wariancie bliscy ubezpieczonego otrzymają odszkodowanie, niezależnie od daty śmierci posiadacza polisy. Co do zasady składka i suma ubezpieczenia, jest stała przez cały okres trwania polisy.

Jeśli posiadają już Państwo ubezpieczenie na życie w UK, lecz nie rozumieją Państwo jego działania lub nie są Państwo pewni, czy oferuje ono odpowiednie zabezpieczenie, to zapraszamy do nas po bezpłatną poradę.

Najważniejsze aspekty polisy/ubezpieczenia na życie w Profit Tree:

 • Wskazanie osoby, której zostaną przekazane pieniądze
 • Ochrona finansowa naszych bliskich
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Obsługa posprzedażowa
 • Wysokie odszkodowanie
 • Indywidualne podejście
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeżeli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, chroń swoją rodzinę już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 0792 3378 062

Źródło | https://profittree.co.uk/

UBEZPIECZENIE PIĘĆDZIESIĄT PLUS

UBEZPIECZENIE

Dojrzałość to nie tylko doświadczenie, to także zdolność do brania odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Przeczytaj naszą ofertę: Ubezpieczenie pięćdziesiąt plus w Szkocji.

UBEZPIECZENIE PIĘĆDZIESIĄT PLUS

Polisa „Pięćdziesiąt Plus” (z ang. Over Fifties) to ubezpieczenie bezterminowe (dożywotnie), przeznaczone dla osób pomiędzy 50 a 80 rokiem życia, nie wymagające analizy stanu zdrowia, dlatego też jest idealnym rozwiązaniem dla osób które borykają się z problemami zdrowotnymi.

Polisa ta może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, a po śmierci ubezpieczonego wypłacana jest jego bliskim, zatem chroni rodzinę i zdrowie ubezpieczonego.

W polisie znajduje sie dwuletnie wyłączenie ryzyka ubezpieczeniowego, co oznacza że ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie, jeśli polisa będzie trwała dłużej niż 2 lata.

W przypadku gdy ubezpieczony umrze w przeciągu dwóch lat od zawarcia polisy, jego bliscy otrzymają 150% wpłaconych składek. Jeśli natomiast ubezpieczony straci życie wskutek wypadku, wpłacone składki zostaną w pełni zwrócone.

W przypadku gdy miną dwa lata od zawarcia polisy, a u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana ciężka choroba (np. nowotwór, Alzhaimer) lub na skutek choroby/wypadku ubezpieczony dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu (np. amputacja kończyny, wylew, demencja, utrata wzroku, przeszczep organu) ubezpieczyciel wypłaci 20% sumy ubezpieczenia (kwoty na jaką jest się ubezpieczonym), a ubezpieczony będzie nadal podlegał ochronie polisy.

Korzyści wynikające z polisy (ubezpieczenia) Over 50’s:

 • Ochrona finansowa zdrowia ubezpieczonego
 • Ochrona finansowa bliskich ubezpieczonego
 • Szeroki wybór ubezpieczycieli
 • Brak zbędnych formalności
 • Wysokie odszkodowanie
 • Dożywotnia ochrona
 • Nie wymaga badań
 • Przystępna cena
 • Szybka wypłata
 • Polska obsługa

Jeśli chcesz wiedzieć ile wyniosłaby Twoja składka, porozmawiaj z naszym konsultantem. U nas konsultacje odbywają się na koszt firmy, dlatego nie zwlekaj, zabezpiecz swoje zdrowie i swoich bliskich już dziś, póki jest jeszcze na to czas – serdecznie zapraszamy do kontaktu! ZADZWOŃ: 0792 3378 062

Źródło | https://profittree.co.uk/

» LISTA CHORÓB KRYTYCZNYCH

Lista chorób krytycznych zawarta w polisie może różnić się w zależności od ubezpieczyciela zarówno liczbą jak i zakresem. Jednak najczęściej zawarte są choroby jak poniżej:

» choroba Alzheimera,
» Creutzfeldta-Jakoba (CJD),
» Parkinsona,
» choroba neuronu ruchowego oraz terminalna,
» nowotwór łagodny ośrodkowego układu nerwowego,
» zapalenie opon mózgowych,
» operacja aorty wieńcowej,
» pomostowanie tętnicy wieńcowej,
» wymiana lub naprawa zastawki serca,
» transplantacja organu głównego, mastektomia z DCIS,
» operacja na otwartym sercu, usunięcie gałki ocznej,
» niedokrwistość plastyczna, kardiomiopatia,
» niewydolność nerek,
» niewydolność wątroby,
» stwardnienie rozsiane,
» zanik wieloukładowy,
» postępujące porażenie nadjądrowe,
» niewydolność oddechowa,
» udar mózgu,
» nadciśnienie płucne,
» toczeń rumieniowaty układowy,
» ślepota,
» śpiączka,
» głuchota,
» demencja,
» zapalenie mózgu,
» atak serca,
» zarażenie wirusem HIV,
» utrata kończyn,
» utrata mowy,
» paraliż kończyny,
» oparzenia trzeciego stopnia,
» całkowita i trwała niepełnosprawność,
» urazowe uszkodzenie głowy.

» DLACZEGO UBEZPIECZENIE DOCHODU?

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku.

Ubezpieczenie to w Wielkiej Brytanii jest najczęściej wypłacane z następujących powodów:

» Urazy i złamania (np. złamana noga, zwichnięta ręka, uszkodzenie kręgów szyjnych, przepuklina)
» Zaburzenia układu pokarmowego (np. zapalenie wyrostka, kamica nerkowa, choroby jelit)
» Uszkodzenia mięśniowo-szkieletowe (np. zerwanie ścięgna Achillesa, bóle stawów)
» Problemy z kręgosłupem (np. zwyrodnienie kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa)
» Infekcje (np. angina, zapalenie płuc, zatrucie pokarmowe)
» Choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, udar)
» Problemy psychiczne (np. depresja, stany lękowe)
» Problemy z oddychaniem (np. astma, POHP)
» Nowotwory (np. rak trzustki, przełyku, płuc)
» Choroby skóry (np. ropowica, czerniak)

» DLACZEGO POLISA NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie w UK (znane także pod nazwą: Life Assurance, Life Insurance, Polisa na życie Life Cover) – to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich. Przez „bliskich” rozumie się osoby (lub osobę) wskazane przez ubezpieczonego w polisie, którym zostanie wypłacone odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego (posiadacza polisy na życie).

Dzięki temu ubezpieczony ma pewność, iż bliskie mu osoby łatwiej zniosą jego odejście, ponieważ będą miały środki finansowe nie tylko na godne życie, ale również będzie je stać na, np.:

» transport zwłok do Polski,
» wyprawienie pochówku w Wielkiej Brytanii,
» dalszą spłatę kredytów zaciągniętych przez ubezpieczonego,
» spłatę pozostałych zobowiązań (telefon, Internet, czynsz, podatki, kablówka itd.).

DZIEŃ ZA DNIEM

[fbcomments]

© Open Magazyn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

Sharing is caring!