Średni dochód gospodarstwa domowego wrócił do poziomu sprzed kryzysu, mimo że jest ciągle niższy o około 2% od tego z lat 2009/2010 – poinformowano w raporcie opublikowanym przez Institute of Fiscal Studies (IFS).

___________________________________________________________________________________________________________________

Dla pełności obrazu sytuacji dodajmy, że eksperci twierdzą, że dochód osób w wieku produkcyjnym jest ciągle jednak niższy jeśli uwzględnić inflację. Jedyną grupą, której dochody kształtują się powyżej poziomu sprzed 2007-2008 to osoby powyżej 60 roku życia.

IFS zwraca także uwagę, że negatywnie na wzroście średniego dochodu gospodarstwa domowego odbiła się polityka jaką obecny rząd zdecydował się prowadzić aby ograniczyć deficyt budżetowy. Chodzi przede wszystkim o podniesienie podatków oraz o cięcia dokonane w zasiłkach.

Autor raportu Andrew Hood podkreśla, że najgorzej sytuowaną grupą pod względem poziomu dochodu są młodzi ludzie przed ukończeniem 30 roku życia. W przypadku tej grupy społecznej dochód jest o 7,6% niższy niż w latach 2007/2008.

Średni wzrost dochodu w gospodarstwach domowych w przeciągu lat 2011 – 2015 wzrósł zaledwie o 1,8% czyli niewiele.

Źródło | Informacje 24

info24_logo

Sharing is caring!