,

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Najprostsza i najtańsza metoda finansowego zabezpieczenia naszych bliskich. Ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego), zabezpieczy finansowo jego bliskich.
,

UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

Nie można ustrzec się ciężkiej choroby, można jednak złagodzić jej skutki. Ubezpieczenie od chorób krytycznych chroni finanse ubezpieczonego i jego bliskich przed skutkami ciężkich, często nieuleczalnych, chorób i ich powikłań.
,

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW

Ubezpieczenie od utraty dochodów w UK (z ang. Income Protection lub Permanent Health Insurance, zwane też ubezpieczeniem od utraty zdolności do pracy) to ubezpieczenie mające na celu zapewnienie nam i naszym bliskim stabilności finansowej, w momencie gdy nasze zarobki zostaną niespodziewanie przerwane, na skutek choroby lub wypadku.