Airbus i BMW mogą opuścić Wielką Brytanię po Brexicie!

Jeśli Brexit doprowadzi do poważnego zakłócenia łańcucha dostaw będziemy zmuszeni do zamknięcia naszych fabryk w Wielkiej Brytanii – zapowiedział w rozmowie z dziennikiem „Financial Times” menadżer BWM ds. ceł Stephan Freismuth.

UBEZPIECZENIE DOCHODU

» Ubezpieczenia od utraty dochodu » Ubezpieczenia w razie chorób krytycznych » Polisy na życie.

Dowiedz się w jaki sposób otrzymywać nawet do 100% miesięcznego wynagrodzenia w momencie gdy nie jesteśmy zdolni do pracy przez Rok, 2 lata, 5 lat a nawet do 70 roku życia. Dowiedz się więcej…

„Zawsze podkreślaliśmy, że szykujemy się na wszelkie scenariusze, jednak jeśli łańcuch dostaw utknie na granicy, wtedy nie będziemy mogli produkować w Wielkiej Brytanii” – mówił „FT”.

W zeszłym roku wyprodukowano 378 tys. samochodów marki Mini, z czego ok. 60 proc. opuściło fabrykę w Oxfordzie. BMW ma też zakłady w Swindon i Hams Hall. Brytyjskie fabryki BMW zatrudniają ok. 6,3 tys. osób.

Freismuth zapewnia, że koncern chce utrzymać tamtejsze zakłady i opracowuje plany na różne scenariusze. Jednak potencjalne zakłócenie dostaw wpłynie nie tylko na wydłużenie czasu produkcji, ale również na wzrost kosztów – dodaje przedstawiciel bawarskiej firmy. Około 90 proc. materiałów wykorzystywanych w brytyjskich fabrykach pochodzi z Europy kontynentalnej.

BMW ostrzegało wcześniej, że brak jasności co do kwestii ceł po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wywołuje niepokój u producentów. Zdaniem firmy obecna sytuacja uniemożliwia planowanie długoterminowe, które jest kluczowe dla dużych podmiotów.

Polityka firmy opierająca się na systemie produkcji na czas (ang. just-in-time production system) wymaga swobodnego przepływu części i dóbr.

W marcu br. Parlament Europejski przyjął rezolucję zalecającą zawarcie układu stowarzyszeniowego, który regulowałby przyszłe relacje między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Układ ten mógłby opierać się na czterech filarach. Są to: stosunki handlowe i gospodarcze, bezpieczeństwo wewnętrzne, współpraca w polityce zagranicznej i obronności oraz współpraca w wybranych dziedzinach, na przykład w zakresie transgranicznych projektów badawczych i innowacyjnych.

Rezolucja przygotowana przez Grupę Sterującą ds. Brexitu w PE podkreśla wyjątkowość ustroju UE opartego między innymi na wiążących dla wszystkich stron zasadach, wspólnych instytucjach oraz wspólnych mechanizmach nadzoru, egzekwowania prawa i orzekania. Oznacza to, że kraje spoza UE, nawet ustrojowo bardzo zbliżone do Unii, które dysponują identycznym prawodawstwem, nie mogą korzystać z praw, korzyści lub dostępu do rynku w takim samym stopniu jak państwa należące do UE.

Airbus

Airbus ostrzegł, że może opuścić Wielką Brytanię, jeśli UK wyjdzie z Unii Europejskiej i unii celnej bez umowy przejściowej.  Obecna sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii ma duży wpływ na wiele przedsiębiorstw, ale których wyjście z Unii Europejskiej nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Swoje obawy wyraziła firma Airbus.

Firma Stwierdziła, że “rozważy ponownie swoje inwestycje w Wielkiej Brytanii i jego długoterminową obecność w kraju”, gdy UK opuści Wspólnotę bez umowy przejściowej. Przedstawiciele dodają także, że tzw. okres przejściowy, który ma potrwać do 2020 roku jest zbyt krótki, by przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii zdążyły zreorganizować swoją dotychczasową działalność w UK.

Premier Theresa May wykluczyła jednak pozostanie w unii celnej. Zjednoczone Królestwo ma opuścić UE w dniu 29 marca 2019 r. Rząd Wielkiej Brytanii rozważa dwie inne opcje: partnerstwo celne, które wyeliminowałoby potrzebę nowych kontroli celnych na granicy; oraz „wysoce usprawnione” ustalenia celne, które zminimalizowałyby kontrole celne, a nie całkowicie je zlikwidowały. Michel Barnier, unijny negocjator Brexitu, powiedział, że obie opcje są nierealistyczne.

Producent samolotów Airbus zatrudnia około 14 000 osób w 25 różnych miejscach w Wielkiej Brytanii, m.in. w Bristolu, Stevenage oraz północnej Walii. Jeśli firma opuści Wielką Brytanię, dziesiątki tysięcy osób straci pracę, a punkty produkcyjne zostaną przeniesione prawdopodobnie do Chin lub Stanów Zjednoczonych.

Źródło | PAP

Zobacz na jakie choroby można zabezpieczyć siebie i najbliższych; dlaczego warto mieć zabezpieczenie dochodu jak również polisę na życie. Dowiedz się więcej!

© Open Magazyn.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość jak i żadna część utworów na OPEN MAGAZYN.PL, nie może być rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez zgody Redakcji. Wobec osób łamiących prawo, podjęte zostaną wszelkie działania prawne celem dochodzenia roszczeń finansowych.

Sharing is caring!