Unia Europejska zmieniła w czwartek przepisy z uwagi na obecną sytuację Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przyjętymi zmianami możliwe jest rozłożenie na raty składki do unijnego budżetu, która wynika z rocznego dochodu brutto państwa.

_____________________________________________________________________________________________________________

W listopadzie tego roku okazało się, że roczny wynik gospodarczy Wielkiej Brytanii będzie lepszy niż prognozowano, w związku z czym ostatnia składka jaką UK musi uiścić Unii Europejskiej z tego tytułu wynosi 2,1 mld euro.

Brytyjski rząd zapowiedział, że taka wpłata w ciągu wymaganych kilku tygodni jest niemożliwa do zrealizowania, dlatego proponuje rozłożenie jej na raty.

Jak informuje TVN24, Komisja Europejska projekt wprowadzenia zmian w przepisach przedstawiła jeszcze w listopadzie, ponieważ sprawa wymagała wyjątkowego pośpiechu ze względu na termin wpłaty składki upływający z dniem 1 grudnia.

Po przyjęciu przez kraje członkowskie UE nowych rozporządzeń, Wielka Brytania będzie mogła uregulować całą kwotę do 1 września 2015 roku.

W świetle nowych przepisów możliwość rozłożenia składki na raty istnieje w momencie, kiedy jest większa niż 1/6 rocznej składki do Wspólnoty.

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi uiszczać składki do unijnego budżetu. Dopłata, która u brytyjskiego rządu wywołała niepokój, wynika z wcześniejszych szacunków dochodu państwa.

Składki są ustanawiane z góry a następnie w oparciu o rzeczywiste dochody korygowane.

Jeśli na koniec okazuje się, że jakieś z państw zapłaciło za mało do unijnego budżetu musi dokonać dopłaty. W sytuacji odwrotnej kraj otrzymuje zwrot nadpłaty.

(ml) | Gonie.com

goniec_150